ODBORNÍCI V OBLASTI PASÍVNEJ POŽIARNEJ OCHRANY A VYSOKO ÚČINNEJ IZOLÁCIE 

Nenechávame nič na náhodu

Spoločnosť Promat je odborníkom a svetovým meradlom kvality v oblasti pasívnej požiarnej ochrany a vysokoúčinných izolácií pre stavebníctvo a množstvo priemyselných trhov. Ponúkame udržateľné riešenia, ktoré chránia ľudské životy a aktíva, zvyšujú komfort, optimalizujú efektívnosť procesov, minimalizujú priestorové a energetické straty a pomáhajú znižovať emisie CO2.

//TODO: mention alt usage in renderImage => will be expected

Stavba

Aplikácie

  • Ochrana nosných konštrukcií (oceľ, betón, drevo a kompozitné konštrukcie)
  • Požiarne tesnenie prestupov
  • Vzduchotechnika a odvod tepla a splodín horenia
  • Požiarno deliace konštrukcie (konštrukcie stien, podláh a stropov)
  • Tunely
//TODO: mention alt usage in renderImage => will be expected

Priemysel

Trhy

  • Energetika, ropa a zemný plyn
  • Komponenty zabezpečené proti požiaru a tepelné zariadenia
  • Ťažký priemysel
  • Doprava