Protipožiarne dosky
Protipožiarne dosky
Názov 
Stručný opis
Reakcia na požiar
Kategória použitia
Počet položiek na stranu 
Skúste pri vyhľadávaní zadať iné kľúčové slová alebo použiť iné filtre 

Protipožiarne dosky sú podstatnou súčasťou požiarnej bezpečnosti stavby. Môžu byť použité napríklad na ochranu konštrukcií (oceľových, betónových, drevených a kompozitných), na vytvorenie požiarnych deliacich konštrukcií a na vzduchotechnické potrubia, ktoré slúžia na odvod tepla a splodín horenia.

Spoločnosť Promat vyrába jeden z najkomplexnejších a najefektívnejších sortimentov dosiek na trhu, ktorý ťaží zo širokej škály technológií dostupných v rámci podnikovej skupiny ETEX vrátane patentovaných technológií kremičitanu vápenatého PROMAXON® a PromaX®. Dosky Promat sú v plnej miere testované nezávislými akreditovanými ústavmi, sú nehorľavé a majú najdlhšiu životnosť podľa najprísnejších noriem. Ochranné systémy dosiek Promat boli navrhované so zreteľom na jednoduchú inštaláciu, vysokú produktivitu na mieste určenia a s ohľadom na zdravie zhotoviteľov a používateľov. K dispozícii sú rôzne produkty z dosiek, ktoré spĺňajú požiadavky na požiarnu odolnosť, akustické vlastnosti a preferované spôsoby inštalácie.

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb