Protivpožarne zaptivke

Koncept moderne protivpožarne zaštite se zasniva na principima požarne sektorizacije. Svaka zgrada se projektuje tako da bude podeljena u nekoliko požarnih sektora sa ciljem da se spreči ili uspori prenošenje vatre i dima iz jednog požarnog sektora u drugi. Najbitnije građevinske instalacije, kao što su vodovone cevi i električni kablovi, prolaze kroz zidove i plafone koji ograničavaju požarne sektore. Prodori ovih instalacija mogu da ugroze celovitost požarnog sektora ako se ne obrade specijalnim i proverenim sistemima za protivpožarno zaptivanje. Promat sistemi za zaptivanje prodora vraćaju protivpožarne performanse požarnih sektora u prvobitno stanje.

Promat nudi više integrisanih i efikasnih rešanja za protivpožarno zaptivanje u koje spadaju uspešni PROMASTOP® i PROMASEAL® sistemi koji se jednostavno montiraju:

 • Protivpožarne zaptivne mase
 • Ekspandirajuće protivpožarne zaptivne mase
 • Protivpožarni silikoni
 • Premazi na vodenoj bazi
 • Protivpožarne obujmice za plastične cevi
 • Ekspandirajuće protivpožarne trake
 • Trajno elastične ekspandirajuće cigle i čepovi
 • Protivpožarni grafitni jastuci
 • Protivpožarni malteri
 • Ekspandirajuće zaptivke i zaptivni sistemi

 

Priručnik o proizvodima za protivpožarno zaptivanje
Na slici se u gornjem levom uglu nalazi logo prikaz zaštite instalacija od požara koji čine plave cevi i bela osnova.

Prednosti

 • Projektovane da dopunjuju druge Promat sisteme
 • Širok spektar rešenja za praktično svaki prodor
 • Ušteda prostora i efikasnost

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža