Protivpožarni kanali za ventilaciju i odvođenje dima

Odvođenje dima je ključni element kontrolisanja požara i zaštite ljudi. Studije pokazuju da je dim glavni izvor širenja požara kroz objekat. Dodatno, toksični gasovi mogu da blokiraju izlaze iz zgrade. Zbog svega ovoga odvođenje je dima toliko važno.

Standardni kanali od čeličnog lima ne zadovoljavaju međunarodno prihvaćene zahteve vezane za pasivnu zaštitu od požara. Oni se brzo greju i deformišu, a u određenim situacijama čak i ubrzavaju širenje plamena i dima.

Za oba sistema Promat nudi pouzdana rešenja izrađena od PROMATECT® protivpožarnih ploča (bez čeličnog kanala), koja pružaju zaštitu od požara u trajanju od 120 minuta.

 

Priručnik za protivpožarnu zaštitu sistema za ventilaciju i odvođenje dima
U gornjem levom uglu se nalazi logo koji ističe ulogu ventilacionog sistema u službi protivpožarne zaštite i odvođenja dima.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža