Вентилационни системи и димоотводи

Изискванията към огнеустойчивостта на въздухопроводи и димоотводите е пряко свързана с тяхното проектно предназначение, естеството и поведението на пожара и конструктивните материали, които подхранват пожарното натоварване. Огнеустойчивост на самия въздухопровод също има съществено значение. Възможно е да се предотврати разпространението на огън от един пожарен сектор (например между подове) към друг, през стълбищата и общите коридори, единствено ако всички строителни материали и конструктивни елементи, споделят обща класификация по огнеустойчивост. Стоманените въздухопроводите не успяват да отговорят на международно приетите изисквания за противопожарна защита. Под въздействието на огън, те бързо се нагряват и деформират. При определени обстоятелства, дори ускоряват разпространението на пламъци и дим.

Въздухопроводи с огнеустойчивост до EI120

Стоманени въздухопроводи, без значение от производителя, могат да бъдат облицовани с пожарозащитни плоскости PROMATECT® или въздухопроводът може да бъде изцяло изграден от пожарозащитни плоскости PROMATECT®.

Когато съществуващи стоманени въздухопроводи са облицовани, например с пожарозащитни плоскости PROMATECT®, е задължително да се изпълнят допълнителните пожарозащитни изисквания за промяна в статута на употреба.

Когато съществуващи стоманени въздухопроводи са облицовани, например с пожарозащитни плоскости PROMATECT®, е задължително да се изпълнят допълнителните пожарозащитни изисквания за промяна в статута на употреба.

По-икономически изгодно решение, обаче се постига чрез определяне и монтиране на изпитаните и одобрени въздухопроводи и димоотводи PROMATECT® от Promat, световният лидер в професионалните противопожарни научни технологии.

 

Пожарозащита на вентилационни системи Самостоят
Скица куб с тръби в напречно сечение

Предимства

• Не са необходими стоманени секции във въздухопроводите и димоотводите
• Еднослойна конструкция
• Устойчивост на размерите и устойчива на влага
• Лесни за нарязване по размери, фабрично или на място
• Оформени леки сегменти
• Обслужваема гладка повърхност, здрава

 

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване