Често задавани въпроси

Отговори на вашите въпроси относно пасивната пожарозащита.

 

Искам да получа повече информация за конкретни продукти или конструкции.
Моля, свържете се с техническия отдел (имейл: promat.bg@etexgroup.com или на тел. +359 878 81 51 05) или с регионалния представител по продажбите.

Искам да получа повече информация за конкретни продукти или системи.
Моля, свържете се с техническия отдел (имейл: promat.bg@etexgroup.com или на тел. +359 878 81 51 05) или с регионалния търговски представител.

Искам да направя поръчка.
Моля, изпратете имейл на promat.bg@etexgroup.com.

Мога ли да получа отстъпка, когато купувам продукт?
Да. Отстъпките се дават от регионалните търговски представители.

Искам да получа ценова оферта за конкретен обект.
Моля, изпратете имейл на адрес: promat.bg@etexgroup.com. Струва си, също така, да се свържете с регионалния търговски представител.

Необходимо ли е обучение за монтиране на продуктите на Promat?
Да. Съгласно техническото одобрение, за да се монтират продуктите на Promat, е необходимо обучение, провеждано от служители на Promat. Обучението е безплатно.

Как да се включа в курс за обучение за продуктите на Promat?Обученията за продукти на Promat се провеждат от нашите местни представители или от техническите екипи. Моля, свържете се с тях на: promat.bg@etexgroup.com или на тел. +359 878 81 51 05 и научете повече.

Искам да получа сертификат за обучение/загубих си сертификата за обучение.
Моля, свържете се с регионалния търговски представител или с техническия отдел (имейл: promat.bg@etexgroup.com или на тел. +359 878 81 51 05).

Къде мога да намеря техническите листове за продуктите?
За по-подробни документи относно продуктите на Promat моля, отворете раздел Документи на нашия уебсайт и филтрирайте по тип документ, като използвате филтъра за документи. 


Каква плоскост трябва да използвам, за да осигуря определено ниво на пожарозащита?
Даденият период на огнеустойчивост зависи основно от приложението. За повече подробности вижте съответното ръководство.

Какво представлява пожарният сектор?
Пожарният сектор е определено пространство в сграда, което ограничава разпространението на пожара и дима. Големината и броят на пожарните сектори са определени във всички национални строителни разпоредби — в зависимост от площта и/или обема на помещението и от количеството горими материали на всяко ниво. Строителните разпоредби се различават в различните държави. Преградите на пожарните сектори са винаги вертикални (подове/тавани с установена огнеустойчивост) и хоризонтални (стени с установена огнеустойчивост). Тъй като в такива отделения е необходимо да преминават инсталации, се правят съответните отвори, които също трябва да бъдат защитени. Очевидна и винаги видима защита е противопожарната врата. Там, където през ограждащите елементи преминават необходимите инсталации: кабели, тръби, въздухопроводи и др., непроницаемостта  на противопожарния сектор трябва също да бъде осигурена чрез монтиране на подходящи уплътнения.

Какво представлява огнеустойчивостта?
Огнеустойчивостта е запазването на носимоспособност на конструкцията и/или предотвратяването на разпространението на пожара от един сектор към друг и се изпитва за всяка система.

Какво представлява огнеустойчивостта на плоскостите?
Плоскостите нямат огнеустойчивост и тяхната дебелина и тип се избират на базата на огневи изпитвания и технически одобрения. За да изберете правилно дебелината на защитата, която ви е необходима, освен другото, ви е необходима информация за защитаваната конструкция и за изисквания клас на огнеустойчивост.

Какво е реакция на огън?
Чрез реакцията на огън се измерва поведението на материала в даден продукт и приносът му за засилването на огъня. Този показател е важен при строителството на хотели, където мебелировката, завесите, килимите и т.н. трябва да бъдат негорими или трудногорими. Не е необходимо материалите за пасивна пожарозащита да бъдат негорими, тъй като техните противопожарни характеристики се доказват чрез изпитване на огън в съответната система. Ние от Promat изпитваме нашите продукти и на реакция на огън.

Пожароустойчивостта ще стане ли два пъти по-голяма, ако се удвои дебелината на плоскостта?
Не, защото дебелината на плоскостта и класът по огнеустойчивост не са свързани с линейна зависимост.

За какъв максимален размер на тръбите може да се използва пожарозащитната яка PROMASTOP®-FC MD?
Яката PROMASTOP®-FC MD е изпитана съгласно EN 1366-3 за конфигурации от тръби с отворен край (U/U) до ø 125 mm (единичен слой). За допълнителна информация вижте техническия лист на продукта. За допълнителна информация вижте техническия лист на продукта.

Какво представлява факторът на масивност Ap/V?
Факторът на масивност се определя като околната повърхнина на елемента за единица дължина Ap, разделена на обема му за единица дължина V. Измерва се в m-1. В по-старата литература за фактора на масивност Ap/V се използва U/A или U/Acs. Това е различен начин на изразяване на една и съща величина.

Може ли реактивното огнезащитно покритие PROMAPAINT®-SC4 да се използва на открито?

За да се използва на открито набъбващото покритие PROMAPAINT®-SC4, върху него трябва да се нанесе подходящ повърхностен слой.

Помощ от Promat

Снимка на надпис Promat на фона на промишлена сграда

Помощ от Promat

Необходима ви е помощ, за да намерите това, което търсите?

Свържете се с местния експерт по пожарна безопасност от Promat, за да намерите най-доброто решение, което отговаря на законовите изисквания за пожарозащита във вашата държава.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване