Пожарозащитни продукти и системи

Promat ви предлага пълна гама от продукти и системи за проектиране и изграждане на решението за пасивна пожарозащита, което ви е необходимо. Всички наши решения са изцяло сертифицирани и изпитани. Необходима ли ви е помощ, за да направите правилния избор? Не се колебайте да се свържете с нашия технически екип по продажбите, за да получите експертен съвет.

Продукти

Promat предлага пълна гама от продукти за пасивна пожарозащита.

Скица на пожарозащитни плоскости

Пожарозащитни плоскости

Пожарозащитните плоскости са важна част от пожарната безопасност на сградите. Те могат да се използват например за защита на конструкции (стоманени, бетонни, дървени и композитни), за осигуряване на прегради и за вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина по време на пожар.

Promat произвежда една от най-пълните и ефикасни гами от плоскости на пазара, като се възползва от обширна гама от технологии, прилагани в групата ETEX, включително патентованите технологии PROMAXON® калциев силикат и PromaX®. Плоскостите на Promat са изцяло изпитани от независими акредитирани институции, те са негорими и имат най-дългата издръжливост в съответствие с най-строгите стандарти. Системите от защитни плоскости на Promat са проектирани за лесен монтаж, висока производителност на работната площадка и опазване на здравето на монтажниците и потребителите. Предлагат се различни видове плоскости, за да се изпълнят изискванията за пожароустойчивост, акустика и предпочитани методи за монтаж.

Скица на спрей за пръскане с боя

Огнезащитни мазилки

Пожарозащитните мазилки често се използват за защита на стоманени и бетонни конструкции от пожар. Пожарозащитната мазилка съдържа прахообразно вещество, което машинно се смесено с вода. Готовата смес може да се изпомпва и пулверизира, което дава възможност за бързо нанасяне дори върху конструкции със сложна геометрия.

Promat произвежда мазилки на основата на гипс и цимент с ниска и висока плътност. За всеки проект се предлага подходящия материал в зависимост от изискването за пожароустойчивост, условията на работа, изискванията за скорост на монтажа и издръжливост.

Скица на кутия с боя и четка

Набъбващи бои

Promat предлага различни набъбващи бои, съответстващи на типа на защитаваната конструкция, изискваната степен на огнеустойчивост и изискванията за издръжливост дори при външно приложение.

Скица на пистолет за поставяне на силикон или уплътнения

Пожарозащитни уплътнители

Пожарозащитните уплътнявания са изключително важни за запазване на пожароустойчивостта на преградите (стени и подове), в които са оставени отворени пространства за преминаване на инсталации, оформяне на дилатационни фуги или празни отвори. Ефективното ограничаване на пожара в пожарния сектор, където е възникнал, играе важна роля за забавянето и потушаването му. Важно е всички отвори и пролуки да са уплътнени, за да се ограничи разпространението на пожара

Promat предлага няколко интегрирани и ефективни пожаро-уплътняващи решения, включително успешните и лесните за монтаж системи PROMASTOP® и PROMASEAL®. Всички системи и продукти на Promat са сертифицирани с висок клас за пожароустойчивост, отговарят на основните международни стандарти и имат доказана надеждност.

Скица на шпатула

Адхезивни продукти и финишни покрития

За да осигури ефективността на своите системи, Promat предлага обширна гама от смеси, лепила и покрития, които в комбинация с гамата от плоскости на Promat гарантират ефективността на пожароустойчивостта и издръжливостта на системите.

Cистеми

Promat предлага пълна гама от системи за пасивна пожарозащита.

Скица на правоъгълник с разделени стени

Конструктивна защита

По време на пожар стоманата губи носимоспособността си при температура над 550°C; следователно е необходима защита на строителната стомана (например с плоскости, боя, мазилка и т.н.), за да се запази стабилността на конструкцията на сградата в случай на пожар. Всички продукти и системи от Promat са изпитани в лаборатории с национална акредитация в цял свят в съответствие с различни стандарти, например BS 476: Част 21, AS 1530: Част 4, DIN 4102, ASTM E119 и EN 13381-3/4/5/8.

 

Огнезащита на стоманени конструкци

 

REI пожарозащита на наклонени дървени конструкции инструкции за изпълнение Promat

 

Набъбващо пожарозащитно покритие PROMADUR® и PROMADUR® Top-Coat Технически лист Promat
Скица на куб, чийто стени се разделят

Пожарозащитни прегради

Promat предлага пълна гама от пожарозащитни плоскости и панели и решения за подобряване на топлинните характеристики, изпитани и оценени за разнообразни приложения при тавани, подове и покриви, за да отговори на исканията на съвременното строителство.

 

REI пожарозащита на наклонени дървени конструкции инструкции за изпълнение Promat

 

Набъбващо пожарозащитно покритие PROMADUR® и PROMADUR® Top-Coat Технически лист Promat

Пожарозащитни уплътнители

Основните принципи на съвременната пожарозащита се основават на ограничаването на огъня. Всяка сграда е проектирана и разделена на няколко пожарни сектора, като с това се цели предотвратяване или забавяне разпространението на огън и дим от един сектор към друг. Основните сградни инсталации, като водопроводни тръби и електрически кабели, преминават през стените и подовете на секторите. Това може да доведе до значителен риск от влошаване на непроницаемостта на пожарния сектор, освен ако не се използват специални и доказани системи спиращи разпространението на пожара. Пожарозащитните системи на Promat възстановяват пожарния сектор до първоначалните му огневи характеристики.

Promat предлага редица цялостни и ефективни решения за пожарозащита, включващи успешните и лесни за монтиране системи PROMASTOP® и PROMASEAL®:

  • пожарозащитни уплътнители
  • набъбващи пожарозащитни уплътнители
  • пожарозащитни силикони
  • покрития на водна основа
  • пожарозащитни яки за пластмасови и метални тръби
  • пожарозащитни набъбващи ленти
  • трайно еластични набъбващи тухли и втулки
  • пожарозащитни възглавнички на графитна основа
  • пожарозащитни мазилки
  • набъбващи уплътнители и уплътняващи системи

 

Ръководство за запълващи уплътнения
Скица куб с тръби в напречно сечение

Вентилационни системи и димоотводи

Изискванията към огнеустойчивостта на въздухопроводи и димоотводите е пряко свързана с тяхното проектно предназначение, естеството и поведението на пожара и конструктивните материали, които подхранват пожарното натоварване. Огнеустойчивост на самия въздухопровод също има съществено значение. Възможно е да се предотврати разпространението на огън от един пожарен сектор (например между подове) към друг, през стълбищата и общите коридори, единствено ако всички строителни материали и конструктивни елементи, споделят обща класификация по огнеустойчивост. Стоманените въздухопроводите не успяват да отговорят на международно приетите изисквания за противопожарна защита. Под въздействието на огън, те бързо се нагряват и деформират. При определени обстоятелства, дори ускоряват разпространението на пламъци и дим.

Въздухопроводи с огнеустойчивост до EI120

Стоманени въздухопроводи, без значение от производителя, могат да бъдат облицовани с пожарозащитни плоскости PROMATECT® или въздухопроводът може да бъде изцяло изграден от пожарозащитни плоскости PROMATECT®.

Когато съществуващи стоманени въздухопроводи са облицовани, например с пожарозащитни плоскости PROMATECT®, е задължително да се изпълнят допълнителните пожарозащитни изисквания за промяна в статута на употреба.

Когато съществуващи стоманени въздухопроводи са облицовани, например с пожарозащитни плоскости PROMATECT®, е задължително да се изпълнят допълнителните пожарозащитни изисквания за промяна в статута на употреба.

По-икономически изгодно решение, обаче се постига чрез определяне и монтиране на изпитаните и одобрени въздухопроводи и димоотводи PROMATECT® от Promat, световният лидер в професионалните противопожарни научни технологии.

 

Пожарозащита на вентилационни системи Самостоят

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване