Products & Systems

Promat offers you a complete range of products and systems to design and build the passive fire protection solution you need. All our solutions are fully certified and tested. Do you need help to make the right choice? Don't hesitate to contact our technical sales team for expert advice. 

Products

Promat offers a full range of products for passive fire protection.

Скица на пожарозащитни плоскости

Пожарозащитни плоскости

Пожарозащитните плоскости са важна част от пожарната безопасност на сградите. Те могат да се използват например за защита на конструкции (стоманени, бетонни, дървени и композитни), за осигуряване на прегради и за вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина по време на пожар.

Promat произвежда една от най-пълните и ефикасни гами от плоскости на пазара, като се възползва от обширна гама от технологии, прилагани в групата ETEX, включително патентованите технологии PROMAXON® калциев силикат и PromaX®. Плоскостите на Promat са изцяло изпитани от независими акредитирани институции, те са негорими и имат най-дългата издръжливост в съответствие с най-строгите стандарти. Системите от защитни плоскости на Promat са проектирани за лесен монтаж, висока производителност на работната площадка и опазване на здравето на монтажниците и потребителите. Предлагат се различни видове плоскости, за да се изпълнят изискванията за пожароустойчивост, акустика и предпочитани методи за монтаж.

Скица на спрей за пръскане с боя

Огнезащитни мазилки

Пожарозащитните мазилки често се използват за защита на стоманени и бетонни конструкции от пожар. Пожарозащитната мазилка съдържа прахообразно вещество, което машинно се смесено с вода. Готовата смес може да се изпомпва и пулверизира, което дава възможност за бързо нанасяне дори върху конструкции със сложна геометрия.

Promat произвежда мазилки на основата на гипс и цимент с ниска и висока плътност. За всеки проект се предлага подходящия материал в зависимост от изискването за пожароустойчивост, условията на работа, изискванията за скорост на монтажа и издръжливост.

Скица на пистолет за поставяне на силикон или уплътнения

Пожарозащитни уплътнители

Пожарозащитните уплътнявания са изключително важни за запазване на пожароустойчивостта на преградите (стени и подове), в които са оставени отворени пространства за преминаване на инсталации, оформяне на дилатационни фуги или празни отвори. Ефективното ограничаване на пожара в пожарния сектор, където е възникнал, играе важна роля за забавянето и потушаването му. Важно е всички отвори и пролуки да са уплътнени, за да се ограничи разпространението на пожара

Promat предлага няколко интегрирани и ефективни пожаро-уплътняващи решения, включително успешните и лесните за монтаж системи PROMASTOP® и PROMASEAL®. Всички системи и продукти на Promat са сертифицирани с висок клас за пожароустойчивост, отговарят на основните международни стандарти и имат доказана надеждност.

Systems

Promat offers a full range of systems for passive fire protection.

Скица на правоъгълник с разделени стени

Структурна защита

По време на пожар стоманата губи носимоспособността си при температура над 550°C; следователно е необходима защита на строителната стомана (например с плоскости, боя, мазилка и т.н.), за да се запази стабилността на конструкцията на сградата в случай на пожар. Всички продукти и системи от Promat са изпитани в лаборатории с национална акредитация в цял свят в съответствие с различни стандарти, например BS 476: Част 21, AS 1530: Част 4, DIN 4102, ASTM E119 и EN 13381-3/4/5/8.

Пожарозащитни уплътнители

Основните принципи на съвременната пожарозащита се основават на ограничаването на огъня. Всяка сграда е проектирана и разделена на няколко пожарни сектора, като с това се цели предотвратяване или забавяне разпространението на огън и дим от един сектор към друг. Основните сградни инсталации, като водопроводни тръби и електрически кабели, преминават през стените и подовете на секторите. Това може да доведе до значителен риск от влошаване на непроницаемостта на пожарния сектор, освен ако не се използват специални и доказани системи спиращи разпространението на пожара. Пожарозащитните системи на Promat възстановяват пожарния сектор до първоначалните му огневи характеристики.

Promat предлага редица цялостни и ефективни решения за пожарозащита, включващи успешните и лесни за монтиране системи PROMASTOP® и PROMASEAL®:

  • пожарозащитни уплътнители
  • набъбващи пожарозащитни уплътнители
  • пожарозащитни силикони
  • покрития на водна основа
  • пожарозащитни яки за пластмасови и метални тръби
  • пожарозащитни набъбващи ленти
  • трайно еластични набъбващи тухли и втулки
  • пожарозащитни възглавнички на графитна основа
  • пожарозащитни мазилки
  • набъбващи уплътнители и уплътняващи системи
Скица куб с тръби в напречно сечение

Вентилационни системи и димоотводи

Изискванията към огнеустойчивостта на въздухопроводи и димоотводите е пряко свързана с тяхното проектно предназначение, естеството и поведението на пожара и конструктивните материали, които подхранват пожарното натоварване. Огнеустойчивост на самия въздухопровод също има съществено значение. Възможно е да се предотврати разпространението на огън от един пожарен сектор (например между подове) към друг, през стълбищата и общите коридори, единствено ако всички строителни материали и конструктивни елементи, споделят обща класификация по огнеустойчивост. Стоманените въздухопроводите не успяват да отговорят на международно приетите изисквания за противопожарна защита. Под въздействието на огън, те бързо се нагряват и деформират. При определени обстоятелства, дори ускоряват разпространението на пламъци и дим.

Въздухопроводи с огнеустойчивост до EI120

Стоманени въздухопроводи, без значение от производителя, могат да бъдат облицовани с пожарозащитни плоскости PROMATECT® или въздухопроводът може да бъде изцяло изграден от пожарозащитни плоскости PROMATECT®.

Когато съществуващи стоманени въздухопроводи са облицовани, например с пожарозащитни плоскости PROMATECT®, е задължително да се изпълнят допълнителните пожарозащитни изисквания за промяна в статута на употреба.

Когато съществуващи стоманени въздухопроводи са облицовани, например с пожарозащитни плоскости PROMATECT®, е задължително да се изпълнят допълнителните пожарозащитни изисквания за промяна в статута на употреба.

По-икономически изгодно решение, обаче се постига чрез определяне и монтиране на изпитаните и одобрени въздухопроводи и димоотводи PROMATECT® от Promat, световният лидер в професионалните противопожарни научни технологии.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване