Products & Systems

Promat offers you a complete range of products and systems to design and build the passive fire protection solution you need. All our solutions are fully certified and tested. Do you need help to make the right choice? Don't hesitate to contact our technical sales team for expert advice. 

Products

Promat offers a full range of products for passive fire protection.

Kompjuterski crtež nekoliko protivpožarnih ploča naslaganih jedna preko druge, u kome gornja (svetloplava) ploča štrči.

Protivpožarne ploče

Promat protivpožarne ploče ispunjavaju kriterijume raznih tržišta u vezi pasivne zaštite objekata od požara. Saznajte više o karakteristikama ovih proizvoda.

Kompjuterski generisana slika pokazuje nanošenje sredstva protivpožarne zaštite uz pomoć alata koji rasprskava pp masu.

Protivpožarni malteri

Protivpožarni malteri su od velikog značaja za protivpožarnu zaštitu građevinskih objekata. Saznajte više o njihovoj pripremi, gustini i načinima nanošenja.

Kompjuterski nacrtan pištolj za precizno nanošenje silikona i drugih masa u tamnoplavoj i svetloplavoj boji.

Protivpožarne zaptivke

PROMASTOP® i PROMASEAL® protivpožarne zaptivke su građevinski sistemi dostupni u više oblika i za različite namene. Saznajte više o ovim Promatovim proizvodima.

Systems

Promat offers a full range of systems for passive fire protection.

Na slici se u gornjem levom uglu nalazi logo prikaz zaštite instalacija od požara koji čine plave cevi i bela osnova.

Protivpožarne zaptivke

Protivpožarne zaptivke i zaptivne mase igraju važnu ulogu u sprečavanju širenja požara u zgradama i objektima. Saznajte više o Promatovim zaptivnim sistemima.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža