Products & Systems

Promat offers you a complete range of products and systems to design and build the passive fire protection solution you need. All our solutions are fully certified and tested. Do you need help to make the right choice? Don't hesitate to contact our technical sales team for expert advice. 

Products

Promat offers a full range of products for passive fire protection.

Skica protupožarnih ploča jedna na drugoj

Protupožarne ploče

Promat, vodeći svjetski proizvođač kalcij-silikata na temelju PROMAXON®-a (patentirana tehnologija), proizvodi jednu od najpotpunijih i najučinkovitijih linija protupožarnih ploča na tržištu. Proces proizvodnje kao i formula se mijenjaju sukladno tvornicama u svrhu proizvodnje protupožarnih ploča prilagođenih svakome tržištu i svakoj primjeni.

Sve Promat-ove protupožarne ploče kombiniraju različite značajke koje ih razlikuju od ostalih građevinskih materijala:

  • negorive i visoke razine vatrootpornosti,
  • toplinska izolacija zahvaljujući endotermičkoj reakciji,
  • otpornost na vlagu i udarce,
  • stabilnost tijekom vremena,
  • jednostavna ugradnja,
  • bez štetnog utjecaja na zdravlje za izvođače i korisnike.
Skica špricaljke tijekom prskanja

Protupožarne žbuke

Pastozna žbuka u spreju izrađena od mješavine praška i vode pomoću stroja za pripremu protupožarne žbuke. Smjesa se prenosi putem cijevi u koju se injektira komprimirani zrak koji omogućuje prskanje proizvoda na izlazu iz cijevi. Promat proizvodi protupožarne žbuke na bazi gipsa, PROMASPAY®-P300 i cementa, PROMASPRAY®-C450, koji omogućavaju uporabu navedenih žbuka za protupožarnu zaštitu čelika, betona ili drvenih konstrukcija.

Skica pištolja za nanošenje materijala za protupožarno brtvljenje

Protupožarno brtvljenje

Promat nudi široki raspon proizvoda za protupožarno brtvljenje (jastučiće, mort, brtvila i tekuće premaze, obujmice, ciglice, čepove i košuljice, intumescentne trake itd.) koji, zahvaljujući svojim intumescentnim svojstvima, osiguravaju požarna svojstva (ekspanzija u kontaktu sa toplinom od 150 °C).

Mogu se raširiti do 20 puta svojega obujma i tako zabrtviti prostor koji je nastao od izgorenih elemenata.

Ovi proizvodi omogućavaju izvođenje odobrenih sustava za brtvljenje od strane P.-V. Efectis i CSTB laboratories, za jedra, ploče i konfiguracije laganih pregradnih zidova.

Systems

Promat offers a full range of systems for passive fire protection.

Skica pravokutnika čije se plohe odvajaju

Protupožarna zaštita nosivih konstrukcija

Čelik gubi svojstva nosivosti pri temperaturama višima od 550°C za vrijeme požara; iz tog razloga, za zaštitu nosivih konstrukcija i za očuvanje stabilnosti konstrukcije zgrade u slučaju požara, potrebno je izvesti zaštitu konstrukcijskog čelika (npr. pomoću protupožarnih ploča, boja, sprejeva itd.).

Također, Promat u svojoj ponudi ima rješenja (protupožarne ploče, premaze) za zaštitu nosivih drvenih elemenata od požara (stupovi, grede, podovi, stropovi, zidovi, rogovi krovišta).

Svi Promat proizvodi i sustavi su ispitani u nacionalnim akreditiranim laboratorijima diljem svijeta prema različitim normama, npr. BS 476: dio 21, AS 1530: dio 4, DIN 4102, ASTM E119 i EN 13381-4.

Skica pravokutnika sa cijevima u presjeku

Sustavi za protupožarno brtvljenje

Temeljna pretpostavka moderne zaštite od požara je bazirana na principima požarnih sektora. Svaka zgrada je projektirana u nekoliko požarnih sektora, da spriječi ili uspori širenje požara i dima iz jednog sektora u drugi. Vitalne instalacije u zgradama, na primjer cijevi za vodu i električni kabeli - prodiru kroz protupožarne zidove i stropove. Ti prodori imaju potencijal ozbiljno ugroziti cjelovitost protupožarnih sektora, osim ako nisu primjenjeni specijalni i dokazani sistemi protupožarnog brtvljenja. Promat sustava protupožarnog brtvljenja vraćaju cjelovitost protupožarnog sektora na prvotni nivo vatrootpornosti.

Promat pruža više integriranih i djelotvornih protupožarnih rješenja, ona uključuju uspješnu i jednostavnu ugradnju PROMASTOP® and PROMASEAL® sustava protupožarnog brtvljenja:

Skica kocke sa cijevima u presjeku

Protupožarna zaštita ventilacijskih kanala i odimljavanje

Zahtjevi za odimljavanjem i protupožarnom zaštitom ventilacijskih kanala su u direktnoj vezi s njihovom projektnom funkcijom, prirodom i ponašanjem požara i građevinskih materijala koji pospješuju požarno opterećenje. Funkcija vatrootpornost samih ventilacijskih kanala isto tako ima važnu ulogu. Moguće je spriječiti širenje požara iz jednog požarnog sektora (npr. između katova) u drugi, kroz stubišta i glavne pristupne puteva samo ako svi građevni materijali i konstruktivni elementi imaju istu klasu gorivosti i istu klasifikaciju otpornost na požar. Tipski kanali od čeličnog lima ne mogu zadovoljiti međunarodno prihvaćene zahtjeve za zaštitu od požara. U požaru se zagrijavaju i jako deformiraju. U određenim okolnostima čelični limeni kanali čak i ubrzavaju širenje plamena i dima.

Ventilacijski kanali do klase vatrootpornosti 120 minuta

Čelični ventilacijski kanali od neovisnog proizvođača mogu biti obloženi s PROMATECT® protupožarnim pločama ili ventilacijski kanal može biti izrađen u cijelosti samo od PROMATECT® protupožarnih ploča. Kada se postojeći kanali od čeličnog lima oblažu s npr. PROMATECT® protupožarnim pločama neophodno je zadovoljiti dodatne protupožarne zahtjeve za promjenom uporabnog statusa.

Ventilacijski kanali ispituju se prema EN 1366-1 i klasificiraju se prema EN 13501-3. klasifikacija se označava s ‘(i → o)’, ‘(o → i)’, ili ‘(i ↔ o)’ i označava da li su kanali ispitani i da li zadovoljavaju zahtjeve vatrootpornosti iznutra prema van, izvana prema unutra ili obostrano. Promat rješenja u oba slučaja (s ili bez čeličnih kanala) ispunjavaju zahtjeve vatrootpornosti s obje strane ‘(i ↔ o)’.

Ekonomičnije rješenje postiže se specificiranjem i ugradnjom ispitanih i atestiranih PROMATECT® ventilacijskih kanala od Promat-a, svjetskog lidera u profesionalnim protupožarnim tehnologijama.

Kanali za odvod dima i topline do vatrooptornosti od 120 minuta

Kanali za odvod dima i topline su ispitani na obostrano požarno opterećenje. Razlikujemo dva osnovna tipa kanala za odvod dima i topline:

  • jednozonski kanali za odimljavanje, koji mogu biti korišteni samo za jedan požarni sektor ispituju se prema EN 1366-9 i klasificiraju se prema EN 13501-4
  • višezonski vatrootporni kanali za odimljavanje, koji se mogu koristiti za više požarnih sektora ispituju se prema EN 1366-8 i klasificiraju prema EN 13501-4

Promat pruža rješenja bez čeličnih kanala za oba sistema klase vatrooptornosti do 120 minuta, koji se izvode od PROMATECT® protupožarnih ploča.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva
Ispitana i certificirana rješenja
Globalna servisna mreža