Products & Systems

Promat offers you a complete range of products and systems to design and build the passive fire protection solution you need. All our solutions are fully certified and tested. Do you need help to make the right choice? Don't hesitate to contact our technical sales team for expert advice. 

Products

Promat offers a full range of products for passive fire protection.

Skica protupožarnih ploča jedna na drugoj

Protupožarne ploče

Visoka razina vatrootpornosti, toplinska izolacija, otpornost na vlagu i udarce samo su neke od prednosti Promat protupožarnih ploča. Saznajte više.

Skica špricaljke tijekom prskanja

Protupožarne žbuke

Istražite Promat protupožarne žbuke PROMASPAY®-P300 i PROMASPRAY®-C450 za zaštitu čelika, betona i drvenih konstrukcija od požara.

Skica pištolja za nanošenje materijala za protupožarno brtvljenje

Protupožarno brtvljenje

Promat nudi široki raspon proizvoda za protupožarno brtvljenje koji zahvaljujući svojim intumescentnim svojstvima, osiguravaju požarna svojstva.

Systems

Promat offers a full range of systems for passive fire protection.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva
Ispitana i certificirana rješenja
Globalna servisna mreža