Protupožarne staklene pregrade

Protupožarni zahtjevi za transparentne dijelove građevina su iste kao i na ostale pregradne stijene. Od njih se očekuje da spriječe prolaz dima i vatre iz jedne u drugu prostoriju. Temperaturni zahtjevi na strani koja nije izložena vatri moraju zadovoljiti zahtjeve normi. Tipovi protupožarnih staklenih pregrada su kompleksni sistemi. Rigorozna požarna testiranja određuju njihove protupožarne karakteristike. Sistemi moraju biti testirani kao dijelovi kompletne ugradbene konstrukcije, uključujući okvire, ugrađena vrata i pripadajuće okove i brtvene sisteme.

Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® su specijalna vatrootporna kombinacija osakljenja koje se sastoji od više slojeva materijala. Vatrootporni sloj je između dva vanjska sloja, u slučaju požara, srednji, transparentni vatrootporni sloj se aktivira vrućinom, stvarajući visoko učinkovit sloj vatrootporne izolacije koja je gotovo neprobojna.

Dostupne vrste i veličine:

- PROMAGLAS® 15, 30, 60, 90 ili 120 - za ostakljenja s klasom vatrootpornosti u rasponu od 15 do 120 minuta

- Promat®-SYSTEMGLAS 30, 60, 90 ili 120 - za ostakljenja s klasom vatrootpornosti u rasponu od 30 to 120 minuta

Svi tipovi stakla su dostupni u raznim varijantama - za unutarnje i vanjske konstrukcije i sisteme, za protuprovalno ostakljenje, itd.

Skica kocke sa pregradama.

Prednosti

  • Propusnost svijetla i prozirnost;
  • Osigurava ograničavanje prostora;
  • Sprječava širenje vatre i dima;

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža