Pasivna zaštita od požara za konstrukcije

Promat Vam nudi potpunu liniju konstrukcija za projektiranje i izvođenje pasivne protupožarne zaštite prema Vašim potrebama.

Sve naše konstrukcije su u potpunosti certificirane i ispitane.

Skica kocke sa pregradama.

Protupožarne staklene pregrade

Spriječite prolaz dima i vatre iz jedne u drugu prostoriju sa Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® protupožarnim staklenim pregradama.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža