Pasivna zaštita od požara za konstrukcije

Promat Vam nudi potpunu liniju konstrukcija za projektiranje i izvođenje pasivne protupožarne zaštite prema Vašim potrebama.

Sve naše konstrukcije su u potpunosti certificirane i ispitane.

Skica pravokutnika čije se plohe odvajaju

Protupožarna zaštita nosivih konstrukcija

Čelik gubi svojstva nosivosti pri temperaturama višima od 550°C za vrijeme požara; iz tog razloga, za zaštitu nosivih konstrukcija i za očuvanje stabilnosti konstrukcije zgrade u slučaju požara, potrebno je izvesti zaštitu konstrukcijskog čelika (npr. pomoću protupožarnih ploča, boja, sprejeva itd.).

Također, Promat u svojoj ponudi ima rješenja (protupožarne ploče, premaze) za zaštitu nosivih drvenih elemenata od požara (stupovi, grede, podovi, stropovi, zidovi, rogovi krovišta).

Svi Promat proizvodi i sustavi su ispitani u nacionalnim akreditiranim laboratorijima diljem svijeta prema različitim normama, npr. BS 476: dio 21, AS 1530: dio 4, DIN 4102, ASTM E119 i EN 13381-4.

 

Protupožarna zaštita nosivih čeličnih konstrukcija
Skica kocke čije se plohe odvajaju

Požarno odjeljivanje i zaustavljanje širenja požara

Promat u svojoj ponudi proizvoda i konstrukcija za požarno odvajanje ima kompletan raspon protupožarnih ploča i rješenja za toplinsku nadogradnju, ispitanih i ocijenjenih za različite primjene na stropovima, podovima i krovovima kako bi zadovoljili zahtjeve suvremenoga graditeljstva.

Pregradni zidovi

PROMATECT® pregradni zidovi mogu biti specificirani kao nosive i nenosive zidne konstrukcije. Zavisno o zahtjevima, pregradni zidovi mogu biti montirani u jednom ili dva sloja. Izolacija od mineralne vune može se koristiti za ispunu međuprostora u zidovima,čime se ispunjavaju zahtjevi protupožarnosti, toplinske i zvučne izolacije.

Protupožarni zidovi

Promat je razvio specijalne suhomontažne nosive protupožarne zidove u svrhu pregrađivanja većih građevina i kreiranju učinkovitih protupožarnih sektora, korisnih u industrijskim građevinama. Promat protupožarni zidovi postižu odlične zvučno izolacione i akustičke vrijednosti koje se zahtijevaju u primjeni u modernoj visokogradnji. Te vrijednosti se postižu kombinacijom PROMATECT® protupožarnih ploča i negorivih slojeva izolacije.

Skica pravokutnika sa cijevima u presjeku

Sustavi za protupožarno brtvljenje

Temeljna pretpostavka moderne zaštite od požara je bazirana na principima požarnih sektora. Svaka zgrada je projektirana u nekoliko požarnih sektora, da spriječi ili uspori širenje požara i dima iz jednog sektora u drugi. Vitalne instalacije u zgradama, na primjer cijevi za vodu i električni kabeli - prodiru kroz protupožarne zidove i stropove. Ti prodori imaju potencijal ozbiljno ugroziti cjelovitost protupožarnih sektora, osim ako nisu primjenjeni specijalni i dokazani sistemi protupožarnog brtvljenja. Promat sustavi protupožarnog brtvljenja vraćaju cjelovitost protupožarnog sektora na prvotni nivo vatrootpornosti.

Promat pruža više integriranih i djelotvornih protupožarnih rješenja, ona uključuju uspješnu i jednostavnu ugradnju PROMASTOP® and PROMASEAL® sustava protupožarnog brtvljenja:

 

Priručnik protupožarnog brtvljenja
Skica kocke sa cijevima u presjeku

Protupožarna zaštita ventilacijskih kanala i odimljavanje

Zahtjevi za odimljavanjem i protupožarnom zaštitom ventilacijskih kanala su u direktnoj vezi s njihovom projektnom funkcijom, prirodom i ponašanjem požara i građevinskih materijala koji pospješuju požarno opterećenje. Funkcija vatrootpornost samih ventilacijskih kanala isto tako ima važnu ulogu. Moguće je spriječiti širenje požara iz jednog požarnog sektora (npr. između katova) u drugi, kroz stubišta i glavne pristupne puteva samo ako svi građevni materijali i konstruktivni elementi imaju istu klasu gorivosti i istu klasifikaciju otpornost na požar. Tipski kanali od čeličnog lima ne mogu zadovoljiti međunarodno prihvaćene zahtjeve za zaštitu od požara. U požaru se zagrijavaju i jako deformiraju. U određenim okolnostima čelični limeni kanali čak i ubrzavaju širenje plamena i dima.

Ventilacijski kanali do klase vatrootpornosti 120 minuta

Čelični ventilacijski kanali od neovisnog proizvođača mogu biti obloženi s PROMATECT® protupožarnim pločama ili ventilacijski kanal može biti izrađen u cijelosti samo od PROMATECT® protupožarnih ploča. Kada se postojeći kanali od čeličnog lima oblažu s npr. PROMATECT® protupožarnim pločama neophodno je zadovoljiti dodatne protupožarne zahtjeve za promjenom uporabnog statusa.

Ventilacijski kanali ispituju se prema EN 1366-1 i klasificiraju se prema EN 13501-3. klasifikacija se označava s ‘(i → o)’, ‘(o → i)’, ili ‘(i ↔ o)’ i označava da li su kanali ispitani i da li zadovoljavaju zahtjeve vatrootpornosti iznutra prema van, izvana prema unutra ili obostrano. Promat rješenja u oba slučaja (s ili bez čeličnih kanala) ispunjavaju zahtjeve vatrootpornosti s obje strane ‘(i ↔ o)’.

Ekonomičnije rješenje postiže se specificiranjem i ugradnjom ispitanih i atestiranih PROMATECT® ventilacijskih kanala od Promat-a, svjetskog lidera u profesionalnim protupožarnim tehnologijama.

Kanali za odvod dima i topline do vatrooptornosti od 120 minuta

Kanali za odvod dima i topline su ispitani na obostrano požarno opterećenje. Razlikujemo dva osnovna tipa kanala za odvod dima i topline:

  • jednozonski kanali za odimljavanje, koji mogu biti korišteni samo za jedan požarni sektor ispituju se prema EN 1366-9 i klasificiraju se prema EN 13501-4
  • višezonski vatrootporni kanali za odimljavanje, koji se mogu koristiti za više požarnih sektora ispituju se prema EN 1366-8 i klasificiraju prema EN 13501-4

Promat pruža rješenja bez čeličnih kanala za oba sistema klase vatrooptornosti do 120 minuta, koji se izvode od PROMATECT® protupožarnih ploča.

Skica kocke sa pregradama.

Protupožarne staklene pregrade

Protupožarni zahtjevi za transparentne dijelove građevina su iste kao i na ostale pregradne stijene. Od njih se očekuje da spriječe prolaz dima i vatre iz jedne u drugu prostoriju. Temperaturni zahtjevi na strani koja nije izložena vatri moraju zadovoljiti zahtjeve normi. Tipovi protupožarnih staklenih pregrada su kompleksni sistemi. Rigorozna požarna testiranja određuju njihove protupožarne karakteristike. Sistemi moraju biti testirani kao dijelovi kompletne ugradbene konstrukcije, uključujući okvire, ugrađena vrata i pripadajuće okove i brtvene sisteme.

Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® su specijalna vatrootporna kombinacija osakljenja koje se sastoji od više slojeva materijala. Vatrootporni sloj je između dva vanjska sloja, u slučaju požara, srednji, transparentni vatrootporni sloj se aktivira vrućinom, stvarajući visoko učinkovit sloj vatrootporne izolacije koja je gotovo neprobojna.

Dostupne vrste i veličine:

- PROMAGLAS® 15, 30, 60, 90 ili 120 - za ostakljenja s klasom vatrootpornosti u rasponu od 15 do 120 minuta

- Promat®-SYSTEMGLAS 30, 60, 90 ili 120 - za ostakljenja s klasom vatrootpornosti u rasponu od 30 to 120 minuta

Svi tipovi stakla su dostupni u raznim varijantama - za unutarnje i vanjske konstrukcije i sisteme, za protuprovalno ostakljenje, itd.

60 godina iskustva
Ispitana i certificirana rješenja
Globalna servisna mreža