Promat sistēmas

“Promat” piedāvā daudz dažādu pasīvās ugunsdrošības sistēmu.

Konstrukciju aizsardzība

Kad ugunsgrēka gadījumā temperatūra sasniedz 550 °C, tērauds zaudē savu nestspēju, tāpēc, lai saglabātu ēkas konstrukcijas stabilitāti ugunsgrēka laikā, tērauda konstrukcijas jāaizsargā (piemēram, izmantojot plāksnes, krāsas, izsmidzināmus materiālus u.c.).

Ugunsdrošības nodalījumu ierīkošana

“Promat” piedāvā plašu ugunsdrošu plākšņu, vairogu sortimentu un risinājumus aizsardzībai no karstuma, kuri ir testēti, ierīkojot griestus, grīdas un jumtus, un atbilst mūsdienīgu ēku būvniecības prasībām.

Uguns ierobežošana

Galvenais mūsdienīgas ugunsaizsardzības priekšnoteikums pamatojas ugunsdrošības nodalījumu izveidošanas principos. Visās ēkās tiek projektēti vairāki ugunsdrošības nodalījumi, kas nepieļauj vai ierobežo uguns un dūmu izplatīšanos no viena nodalījuma uz otru. Galvenās ēkas inženiertehniskās sistēmas, piemēram, ūdens caurules un elektrības kabeļi, šķērso nodalījumu sienas un griestus. Tās var radīt nopietnus draudus ugunsdrošības nodalījuma viendabībai, ja netiek izmantotas speciālas un apstiprinātas ugunsgrēka ierobežošanas sistēmas. “Promat” ugunsgrēku ierobežojošas sistēmas neļauj mainīties sākotnējām ekspluatācijas nodalījumu īpašībām.
“Promat” piedāvā daudzus integrētus un efektīvus ugunsgrēku ierobežojošus risinājumus, ieskaitot sevi ļoti attaisnojušās un viegli ierīkojamās sistēmas PROMASTOP® un PROMASEAL®:

  • ugunsgrēku ierobežojoši uzbriestoši hermetizētāji;
  • ugunsgrēku ierobežojošs silikons;
  • pārklājumi uz ūdens bāzes;
  • plastmasas un metāla caurulēm paredzētas ugunsgrēku ierobežojošas uzmavas;
  • ugunsgrēku ierobežojošs uzbriestošs blīvējums;
  • elastīgi uzbriestoši ķieģeļi un aizbāžņi;
  • ugunsdroši spilveni uz grafīta bāzes;
  • ugunsdrošas javas; uzbriestoši hermetizētāji un hermetizēšanas sistēmas.

Ventilācija un dūmu izvadīšana

Ugunsdrošības prasības ventilācijas kanāliem ir tieši saistītas ar kanālu pielietojumu, ugunsgrēka raksturu, attīstību, kā arī degošajiem būvmateriāliem. Ļoti svarīgas ir arī ventilācijas kanāla ugunsdrošības ekspluatācijas īpašības. Uguns izplatīšanos no viena ugunsdrošības nodalījuma uz otro (piemēram, starp stāviem), pa kāpnēm un kopējiem koridoriem var ierobežot tikai tad, ja izmanto tās pašas ugunsizturības klasifikācijas un ugunsizturības klases būvmateriālus un konstrukcijas elementus. Parastie tērauda lokšņu kanāli neatbilst starptautiskajām ugunsdrošības prasībām. No uguns tie ļoti ātri sakarst un deformējas. Noteiktos apstākļos tie pat veicina uguns un dūmu izplatīšanos.

Līdz 120 minūtēm ugunsizturīgi ventilācijas kanāli

Neatkarīga ražotāja tērauda lokšņu kanālus var pārklāt ar ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT® vai kanālus var izgatavot tikai no ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT®.
Ja tērauda lokšņu kanāli pārklāti ar, piemēra, ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT®, tiem mainītā pielietojuma dēļ jāatbilst papildu ugunsdrošības prasībām.
Ventilācijas kanāli tiek testēti saskaņā ar EN 1366-1, bet klasificēti saskaņā ar EN 13501-3 prasībām. Klasifikācija tiek apzīmēta (i → o), (o → i) vai (i ↔ o), tā norādot, vai būvizstrādājums ir testēts un atbilst prasībām no ārpuses, no iekšpuses vai no abām pusēm. Abos gadījumos (ar tērauda kanāliem vai bez tiem) “Promat” risinājumi atbilst prasībām no abām pusēm (i ↔ o).
Tomēr ekonomiskāk izmantot testētus un pārbaudītus “Promat”, kas ir pasaulē vadošais ražotājs ugunsdrošības tehnoloģiju jomā, ventilācijas kanālus PROMATECT®.

Līdz 120 minūtēm ugunsizturīgi karstuma un dūmu kanāli

Dūmu izvadīšanas kanāli tiek testēti automātiski, izmantojot uguns slodzi no abām pusēm. Pēc būtības var izdalīt divus karstuma un dūmu izvadīšanas kanālu tipus:

  • viena nodalījuma dūmu kanāli, kurus var izmantot tikai vienā ugunsdrošības nodalījumā un kuri tiek testēti saskaņā ar EN 1366-9, bet klasificēti saskaņā ar EN 13501-4 prasībām;
  • vairāku nodalījuma ugunsizturīgi dūmu kanāli, kurus var izmantot vairākos ugunsdrošības nodalījumos un kuri tiek testēti saskaņā ar EN 1366-8, bet klasificēti saskaņā ar EN 13501-4 prasībām.

“Promat” piedāvā risinājumus, kas līdz 120 minūtēm var pasargāt no uguns izplatīšanās bez tērauda kanāliem abām sistēmām, izgatavotus no ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT®.

“Promat” tehniskā palīdzība

Jautājiet mūsu tehniskās palīdzības komandai par pasīvās ugunsdrošības risinājumiem, produktiem un sistēmām, vērsieties pēc padoma par to ierīkošanu...

Tehniskie dokumenti

Šeit atradīsiet produktu datu lapas, sistēmu bukletus, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, uzstādīšanas instrukcijas un citus dokumentus, kuri var būt nepieciešami, lai īstenotu savu nodomu.

60 gadu pieredze
Pārbaudīti un sertificēti risinājumi
Pasaules pakalpojumu tīkls