Produkti un sistēmas

“Promat” piedāvā dažādus produktus un sistēmas, lai izstrādātu un īstenotu jūsu vajadzībām atbilstošu pasīvās ugunsdrošības projektu.
Visi mūsu produkti ir sertificēti un pārbaudīti testos.

Produkti

“Promat” piedāvā daudz dažādu pasīvās ugunsdrošības produktu.

Plāksnes

Pasaulē vadošais ražotājs “Promat” piedāvā daudz dažādu un īpaši efektīvu uz kalcija silikāta PROMAXON® (patentēta tehnoloģija) bāzes ražotu plākšņu. Lai varētu ražot dažādiem tirgiem un dažādām vajadzībām piemērotas plāksnes, atšķiras gan atsevišķu rūpnīcu ražošanas procesi, gan produkta sastāvs.
No citiem būvizstrādājumiem “Promat” plāksnes atšķiras ar šādām īpašībām:

 • ir nedegošas un ļoti izturīgas pret uguni;
 • endotermiskās reakcijas dēļ nevada siltumu;
 • izturīgas pret mitrumu un triecieniem;
 • ilgi saglabā stabilitāti;
 • viegli uzstādāmas;
 • nekaitīgas to personu veselībai, kas tās uzstāda un lieto.

Izsmidzināmi pārklājumi

“Promat” ražo pārklājumus uz ģipša bāzes PROMASPAY®-P300 un pārklājumus uz cementa bāzes PROMASPRAY®-C450, kurus izmanto tērauda, betona un koka konstrukciju pasargāšanai no uguns.

Karstumā uzbriestoša krāsa

“Promat” uzbriestošās krāsas PROMAPAINT® neļauj tērauda un betona konstrukcijām ātri sakarst, palielina to ugunsizturību.

Uz koka konstrukcijas uzklājot caurspīdīgu uzbriestošu laku PROMADUR®, uzlabojas konstrukcija ugunsreakcija.

Uguns ierobežošana

“Promat” piedāvā daudz dažādu produktu (grozu, pastu, hermetizētāju un šķidru pārklājumu, uzmavu, ķieģeļu, aizbāžņu, apvalku, uzbriestošu lentu u.c.), kuri, pateicoties savām īpašībām izplesties, kad temperatūra paceļas vairāk nekā par 150 °C, nodrošina virsmu ugunsizturību.

Līmes un apdares materiāli

Lai tiktu nodrošinātas sistēmu ekspluatācijas īpašības, “Promat” piedāvā plašu līmes un pārklājumu sortimentu – kopā ar “Promat” plāksnēm tiek nodrošināta sistēmu ugunsizturība un to ilgmūžība.

Sistēmas

“Promat” piedāvā daudz dažādu pasīvās ugunsdrošības sistēmu.

Konstrukciju aizsardzība

Kad ugunsgrēka gadījumā temperatūra sasniedz 550 °C, tērauds zaudē savu nestspēju, tāpēc, lai saglabātu ēkas konstrukcijas stabilitāti ugunsgrēka laikā, tērauda konstrukcijas jāaizsargā (piemēram, izmantojot plāksnes, krāsas, izsmidzināmus materiālus u.c.).

Ugunsdrošības nodalījumu ierīkošana

“Promat” piedāvā plašu ugunsdrošu plākšņu, vairogu sortimentu un risinājumus aizsardzībai no karstuma, kuri ir testēti, ierīkojot griestus, grīdas un jumtus, un atbilst mūsdienīgu ēku būvniecības prasībām.

Uguns ierobežošana

Galvenais mūsdienīgas ugunsaizsardzības priekšnoteikums pamatojas ugunsdrošības nodalījumu izveidošanas principos. Visās ēkās tiek projektēti vairāki ugunsdrošības nodalījumi, kas nepieļauj vai ierobežo uguns un dūmu izplatīšanos no viena nodalījuma uz otru. Galvenās ēkas inženiertehniskās sistēmas, piemēram, ūdens caurules un elektrības kabeļi, šķērso nodalījumu sienas un griestus. Tās var radīt nopietnus draudus ugunsdrošības nodalījuma viendabībai, ja netiek izmantotas speciālas un apstiprinātas ugunsgrēka ierobežošanas sistēmas. “Promat” ugunsgrēku ierobežojošas sistēmas neļauj mainīties sākotnējām ekspluatācijas nodalījumu īpašībām.
“Promat” piedāvā daudzus integrētus un efektīvus ugunsgrēku ierobežojošus risinājumus, ieskaitot sevi ļoti attaisnojušās un viegli ierīkojamās sistēmas PROMASTOP® un PROMASEAL®:

 • ugunsgrēku ierobežojoši uzbriestoši hermetizētāji;
 • ugunsgrēku ierobežojošs silikons;
 • pārklājumi uz ūdens bāzes;
 • plastmasas un metāla caurulēm paredzētas ugunsgrēku ierobežojošas uzmavas;
 • ugunsgrēku ierobežojošs uzbriestošs blīvējums;
 • elastīgi uzbriestoši ķieģeļi un aizbāžņi;
 • ugunsdroši spilveni uz grafīta bāzes;
 • ugunsdrošas javas; uzbriestoši hermetizētāji un hermetizēšanas sistēmas.

Ventilācija un dūmu izvadīšana

Ugunsdrošības prasības ventilācijas kanāliem ir tieši saistītas ar kanālu pielietojumu, ugunsgrēka raksturu, attīstību, kā arī degošajiem būvmateriāliem. Ļoti svarīgas ir arī ventilācijas kanāla ugunsdrošības ekspluatācijas īpašības. Uguns izplatīšanos no viena ugunsdrošības nodalījuma uz otro (piemēram, starp stāviem), pa kāpnēm un kopējiem koridoriem var ierobežot tikai tad, ja izmanto tās pašas ugunsizturības klasifikācijas un ugunsizturības klases būvmateriālus un konstrukcijas elementus. Parastie tērauda lokšņu kanāli neatbilst starptautiskajām ugunsdrošības prasībām. No uguns tie ļoti ātri sakarst un deformējas. Noteiktos apstākļos tie pat veicina uguns un dūmu izplatīšanos.

Līdz 120 minūtēm ugunsizturīgi ventilācijas kanāli

Neatkarīga ražotāja tērauda lokšņu kanālus var pārklāt ar ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT® vai kanālus var izgatavot tikai no ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT®.
Ja tērauda lokšņu kanāli pārklāti ar, piemēra, ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT®, tiem mainītā pielietojuma dēļ jāatbilst papildu ugunsdrošības prasībām.
Ventilācijas kanāli tiek testēti saskaņā ar EN 1366-1, bet klasificēti saskaņā ar EN 13501-3 prasībām. Klasifikācija tiek apzīmēta (i → o), (o → i) vai (i ↔ o), tā norādot, vai būvizstrādājums ir testēts un atbilst prasībām no ārpuses, no iekšpuses vai no abām pusēm. Abos gadījumos (ar tērauda kanāliem vai bez tiem) “Promat” risinājumi atbilst prasībām no abām pusēm (i ↔ o).
Tomēr ekonomiskāk izmantot testētus un pārbaudītus “Promat”, kas ir pasaulē vadošais ražotājs ugunsdrošības tehnoloģiju jomā, ventilācijas kanālus PROMATECT®.

Līdz 120 minūtēm ugunsizturīgi karstuma un dūmu kanāli

Dūmu izvadīšanas kanāli tiek testēti automātiski, izmantojot uguns slodzi no abām pusēm. Pēc būtības var izdalīt divus karstuma un dūmu izvadīšanas kanālu tipus:

 • viena nodalījuma dūmu kanāli, kurus var izmantot tikai vienā ugunsdrošības nodalījumā un kuri tiek testēti saskaņā ar EN 1366-9, bet klasificēti saskaņā ar EN 13501-4 prasībām;
 • vairāku nodalījuma ugunsizturīgi dūmu kanāli, kurus var izmantot vairākos ugunsdrošības nodalījumos un kuri tiek testēti saskaņā ar EN 1366-8, bet klasificēti saskaņā ar EN 13501-4 prasībām.

“Promat” piedāvā risinājumus, kas līdz 120 minūtēm var pasargāt no uguns izplatīšanās bez tērauda kanāliem abām sistēmām, izgatavotus no ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT®.

60 gadu pieredze
Pārbaudīti un sertificēti risinājumi
Pasaules pakalpojumu tīkls