Proizvodi in konstrukcije za pasivno požarno zaščito

Promat vam ponuja celovito paleto proizvodov in konstrukcij za načrtovanje in izdelavo pasivne požarne zaščite, ki jo potrebujete. Vse naše rešitve so v celoti certificirane in preizkušene. Potrebujete pomoč pri pravilni izbiri? Za strokovni nasvet se obrnite na našo tehnično ekipo.

Proizvodi

Promat ponuja celotno paleto proizvodov za pasivno požarno zaščito.

Risba petih plošč je sestavljena iz velikega paralelograma s svetlo modro obrobo. Pod njim je na levi stranici razvrščenih pet ozkih podolgovatih pravokotnikov, na širši spodnji stranici pa pet ozkih podolgovatih pravokotnikov z modro obrobo.

Požarne plošče

Požarne plošče so bistveni del požarne varnosti stavb in objektov. Uporabljajo se lahko za zaščito nosilnih konstrukcij (jeklo, beton, les in kompozit), ustvarjanje požarnih sektorjev in za prezračevalne kanale, ki odvajajo toploto in dim med požarom.

Promat proizvaja enega najbolj celovitih in najučinkovitejših programov požarnih plošč na trgu, ki izkorišča široko paleto tehnologij, ki so na voljo v skupini ETEX, vključno s patentiranima tehnologijama PROMAXON®, ki temelji na kalcijevem silikatu, in PromaX®. Plošče Promat so v celoti preizkušene s strani neodvisnih akreditiranih inštitutov, so negorljive in imajo izredno trajnost po najstrožjih standardih. Požarno zaščitni sistemi Promat Promat so zasnovani za enostavno montažo, visoko produktivnost na gradbišču in z obzirom do  zdravja monterjev in uporabnikov. Na voljo so različni proizvodi iz plošč, ki ustrezajo zahtevam glede požarne odpornosti, akustičnih lastnosti in metode namestitve.

Skica modro-bele zračne pištole za nanašanje požarnih ometov

Požarni ometi

Požarni omet je sestavljen iz praškaste komponente in vode, zmes se pripravi s strojnim mešanjem. Zmes se mehansko vodi v dovodno cev, kateri je na izhodu primešan stisnjen zrak, kar omogoča brizganje na površino, ki jo želimo ščititi. Promat proizvaja omete na osnovi mavca, PROMASPRAY®-P300, in omete na osnovi cementa, PROMASPRAY®-C450, ki se uporabljajo za požarno zaščito jeklenih, betonskih ali lesenih konstrukcij.

 

 

Risba premaza v vedru je sestavljena iz modre elipse s svetlo modro obrobo. Iz elipse navzgor gre risba orodja sestavljenega iz modrega pravokotnika in sploščene elipse. Na spodnji strani elipse je polovica kroga z modro obrobo in polovica pravokotnika.

Intumescentni premazi za zaščito konstrukcij

Intumescentni premazi PROMAPAINT® zakasnijo segrevanje jeklenih in betonskih konstrukcij, kar izboljša njihovo požarno odpornost.

Prozoren intumescentni premaz PROMADUR®, ki ga nanesemo na leseno konstrukcijo, izboljša njen odziv na ogenj in izboljša požarno odpornost.

Intumescentni premazi reagirajo pri temperaturah od 270 °C do 300 °C, njihova debelina pa se pod vplivom toplote razširi približno do 50-krat. 

Risba orodja za preboje inštalacij, sestavljena iz modrih elementov. Glavni del slike je večji pravokotnik, iz njega sta narisana dva trikotnika in dve krivulji.

Proizvodi za požarno zaščito prebojev inštalacij

Promat ponuja široko paleto proizvodov (blazinice, malta, tesnila in tekoči premazi, manšete, opeke, čepi in zaščitne cevi, intumescentni premazi idr.), ki zaradi sposobnosti ekspanzije (intumescence) in/ali endotermnih lastnosti zagotavljajo požarno zaščito prebojev inštalacij.

Prostornina intumescentnih izdelkov se lahko poveča do 20-krat, zato lahko zatesnijo prostor, ki nastane pri uničenju zgorelih elementov.

Ti proizvodi so testirani v certificiranih evropskih laboratorijih v skladu z EN standardi in omogočajo profesionalno tesnenje prehodov inštalacij skozi vse vrste požarnih sten in ločitev.

Risba orodja za nanos lepila je sestavljena iz polovice modre elipse iz katere gre podolgovata nepravilno sploščena temno modra elipsa.

Lepila in dodatki

Lepila in dodatki Promat v kombinaciji s požarnimi ploščami zagotavljajo požarno odpornost in učinkovitost sistemov.

 

 

Risba požarnega stekla je sestavljena iz paralelograma z modrimi stranicami, v katerem sta dve majhni modri črti na sredini.

Požarno steklo

Promat ponuja 2 skupini proizvodov požarne zasteklitve, ki temeljijo na edinstvenih tehnologijah in lastnostih.

Klasična požarna stekla Promat®-SYSTEMGLAS in PROMAGLAS® so rezultat tehnologije, ki je odobrena in priznana že vrsto let: zasteklitev iz prozornega laminiranega stekla, sestavljenega iz slojev intumescentnega gela, ki se ob požaru močno razširi. Število slojev in debelina stekla vplivata na požarne lastnosti sistema (EI 30 do EI 90).

Sistemi zasteklitve Promat®-SYSTEMGLAS F1 in PROMAGLAS® F1 izkoriščajo posebnosti tehnologije, na podlagi katere so narejeni: laminirana stekla iz dveh zaščitnih kaljenih stekel, fiksirana z distančnikom, s plastjo termoreaktivnega gela v sredini. Debelina gela je odvisna od potrebe po trajanju požarne odpornosti (do EI 120). Debelina kaljenega stekla je 10 mm, če mora steklo opravljati funkcijo ograje. Uporabljeni termoreaktivni gel je neobčutljiv za vlago in UV svetlobo.

Konstrukcije

Promat ponuja celotno paleto konstrukcij za pasivno požarno zaščito.

Risba konstrukcij je sestavljena iz svetlo in temno modrih paralelogramov, ki se ne držijo skupaj, in skupaj sestavljajo obliko kvadra.

Požarna zaščita nosilnih konstrukcij

V primeru požara jeklo izgubi funkcijo nosilnosti tipično pri temperaturi nad 550 °C (kritična temperatura konstrukcije je odvisna od več dejavnikov), zato je za ohranitev stabilnosti zgradbe v primeru požara potrebno zagotoviti zaščito jeklenih konstrukcij (npr. s požarnimi ploščami, premazi, ometi itd.). Promat prav tako ponuja rešitve (požarne plošče, premazi) za požarno zaščito nosilnih lesenih elementov (stebri, nosilci, tla, stropi, stene, strešni špirovci).

Vsi Promatovi proizvodi in sistemi so preizkušeni v nacionalnih akreditiranih laboratorijih po vsem svetu za različne standarde, npr. BS 476: 21. del, AS 1530: 4. del, DIN 4102, ASTM E119 in EN 13381-4.

 

Prenesite priročnik: Požarna zaščita jeklenih nosilnih konstrukcij
Risba delitve sektorjev je sestavljena iz dveh geomterijskih kock, ene v drugi, ki sta sestavljene iz svetlo in temno modrih nedokončanih stranic.

Požarni sektorji in preprečevanje širjenja požara

Promat ponuja celotno paleto rešitev iz plošč za požarno zaščito in toplotno nadgradnjo, ki so preizkušene in klasificirane za različne stropne, talne in strešne aplikacije ter ustrezajo sodobnim gradbenim zahtevam.

Požarno odporne predelne stene in zidovi

Za požarno zmogljivost stavbe so pomembni požarni zidovi, predelne stene, pregradne stene, zidovi v stopniščih in zunanji zidovi. Omenjeni elementi morajo ustaviti plamene in dim ter na ta način preprečiti širjenje ognja. Poleg delitve prostora, imajo stene in zidovi še druge strukturne funkcije, na primer nosilnost, ki morajo ostati ohranjene za določen čas v primeru požara.

Predelne stene PROMATECT® so lahko opredeljene kot nosilne ali nenosilne. Postavimo jih lahko v enem ali dveh slojih, odvisno od zahtev. Z mineralno volno lahko zapolnimo votle prostore med stenami in tako zadostimo zahtevam po požarni zaščiti, toplotni in zvočni izolaciji.

Požarni zidovi

Promat je razvil posebne tehnike suhe gradnje nosilnih požarnih zidov, zaradi delitve večjih zgradb na učinkovite požarne sektorje, kar je še posebej uporabno v industrijskih gradbenih konstrukcijah. Promat-ovi požarni zidovi dosegajo odlično zvočno izolativnost in akustične vrednosti, ki se danes zahtevajo pri visokogradnjah. Omenjene vrednosti se dosegajo kot kombinacija požarnih plošč PROMATECT® in dodatnih slojev negorljive izolacije.

Shema sistema prebojev prikazuje prosojen kvader (oz. zid) s svetlo modrimi stranicami, skozi katerega potekajo štiri cevi.

Sistemi požarne zaščite prebojev inštalacij

Osnovna predpostavka sodobne požarne zaščite temelji na načelu delitve zgradb na požarne sektorje, pri čemer je ključnega pomena požarna zaščita prebojev inštalacij. Vsaka stavba je razdeljena na več sektorjev, z namenom upočasnitve ali preprečevanja širitve ognja in dima med posameznimi prostori. Ključni sistemi (npr. vodne cevi in električni kabli) so napeljani skozi stene in strope požarnih sektorjev, zato lahko resno ogrozijo integriteto požarnega sektorja. Promat-ovi posebni in dokazani sistemi za preboje omogočajo popolno požarno zaščito sektorjev. 

Promat, s svojimi PROMASTOP® in PROMASEAL® sistemi, ponuja številne integrirane, učinkovite in uveljavljene rešitve za požarno zaščito prebojev inštalacij, ki so poleg tega enostavne za montažo:

 

Prenesite: Priročnik za preboje
Risba prezračevalnega kanala je sestavljena iz svetlo modre kocke z dvema svetlo modrima in dvema prozornima stranicama, v kateri se nahajata dva temno modra kvadra.

Odvod dima in toplote ter prezračevanje

Zahteve glede požarne zaščite prezračevalnih kanalov so neposredno vezane na njihovo načrtovano funkcionalnost, vrsto in obnašanje ognja ter na gradbene materiale, ki pospešujejo nastanek požara. Pomembno vlogo igra tudi požarna odpornost samega prezračevalnega kanala. Širjenje požara iz enega požarnega sektorja v drugega (npr. med nadstropji), po stopniščih in ostalih dostopnih poteh lahko preprečimo le, če imajo vsi gradbeni materiali in strukturni elementi enako stopnjo požarne odpornosti in požarne klasifikacije. Običajni prezračevalni kanali iz pločevine ne zadostujejo mednarodno sprejetim zahtevam glede požarne zaščite. V primeru požara se izredno hitro segrejejo in deformirajo, v nekaterih okoliščinah celo pospešujejo širjenje dima in ognja.

Prezračevalni kanali s požarno odpornostjo do 120 minut

Pločevinaste kanale neodvisnih proizvajalcev lahko obložimo s požarnimi ploščami PROMATECT® ali pa prezračevalne kanale v celoti izdelamo iz požarnih plošč programa PROMATECT®. Če se odločimo za oblaganje obstoječega pločevinastega kanala s požarnimi ploščami PROMATECT®, potem je potrebno zadostiti dodatnim zahtevam požarne zaščite v primeru spremembe namena uporabe kanala.

Prezračevalni kanali so testirani v skladu z EN 1366-1 in klasificirani v skladu z EN 13501-3. Klasifikacije dobijo dodatno oznako "od znotraj → zunaj", "od zunaj → znotraj" ali "od znotraj ↔ od zunaj", ki nakazuje, če je bil element testiran in izpolnjuje pogoje je za oznako "od zunaj", "od znotraj" ali oboje. Promat-ove rešitve v obeh primerih (z ali brez pločevine) izpolnjujejo pogoje za klasifikacijo z obeh strani "od znotraj ↔ od zunaj".

Bolj ekonomična rešitev je načrtovanje in montaža preverjenih in dokazanih PROMATECT® prezračevalnih kanalov podjetja Promat, vodilnega svetovnega proizvajalca na področju pasivne požarne zaščite.

Kanali za odvod dima in toplote s požarno odpornostjo do 120 minut

Kanali za odvod dima so avtomatsko testirani za požar od zunaj in znotraj. V osnovi poznamo dve skupini kanalov za odvod toplote in dima:

  • enosektorski kanali za odvod dima, ki se uporabljajo v enem požarnem sektroju in so testirani v skladu z EN 1366-9 ter klasificirani v skladu z EN 13501-4
  • večsektorski kanali za odvod dima, ki se uporabljajo v večjem številu požarnih sektorjev in so testirani v skladu z EN 1366-8 ter klasificirani v skladu z EN 13501-4.

Promat ponuja rešitve za kanale brez pločevine obeh sistemov, do 120 minut, z uporabo PROMATECT® požarnih plošč.

 

Prenesite priročnik: Požarna zaščita za prezračevalne sisteme in sisteme za odvod dima
Risba zasteklitve je sestavljena iz lika prozorne geometrijske kocke z modrimi robovi.

Požarno odporna zasteklitev

Zahteve požarne zaščite, ki jo zagotavljajo prozorne gradbene komponente, so enake kot za ostale komponente, namenjene delitvam in omejevanju prostorov. Kot vse druge komponente mora torej tudi požarno odporna zasteklitev preprečiti širitev požara in dima v druge požarne sektorje. Klasifikacija se določa na podlagi temperature stekla, ki je dosežena na zunanji strani oz. na strani, kjer ni požara. Sistemi požarno odporne zasteklitve so izredno kompleksni. Prestati morajo stroge preizkuse, ki določijo njihove lastnosti za potrebe požarne zaščite. Stekla morajo biti testirana v sklopu celotne strukture, v katero so nameščeni, vključno z okvirji, vrati in držali, ter pritrditvenimi in tesnilnimi elementi.

Promat-ove konstrukcije za zasteklitev, SYSTEMGLAS® in PROMAGLAS®, so požarno odporne in sestavljene iz posebnih večplastnih steklenih sistemov. Požarno odporna plast je stisnjena med dve zunanji plasti. V primeru požara se srednja prozorna požarno odporna plast zaradi toplote aktivira in tako ustvari učinkovit sloj požarno odporne izolacije, ki je praktično neprebojen.

Tipi in velikosti:

  • PROMAGLAS® 15, 30, 60, 90 ali 120 - za zasteklitev s požarno odpornostjo od 15 do 120 minut
  • Promat®-SYSTEMGLAS 30, 60, 90 or 120 - za zasteklitev s požarno odpornostjo od 30 do 120 minut

Vsa stekla so na voljo v številnih različicah - za zunanje in notranje konstrukcije ter sisteme, protivlomna stekla,…

Tehnična podpora Promat

Obrnite se na naš tehnični svetovalni oddelek za vprašanja o pasivnih požarno zaščitnih rešitvah, naših proizvodih in konstrukcijah ali nasvetu za namestitev.

Tehnični dokumenti

Najdite tehnične liste, priročnike, izjave o lastnostih, navodila in druge dokumente, ki vam bodo pomagali pri vaših projektih.

60 let strokovnega znanja
Preizkušene in certificirane rešitve
Globalna storitvena mreža