Produkter

Promat erbjuder en komplett portfölj med produkter som låter dig designa och bygga det passiva brandskydd du behöver. Alla våra produkter är fullständigt certifierade och testade.

Brandskivor

Promat är världens ledande producent av kalciumsilikat baserat på PROMAXON® (patenterad teknik) och producerar en av de mest kompletta och effektiva sortimentet av brandplattor på marknaden. Tillverkningsprocessen och formuleringen ändras per fabrik för att producera brandplattor anpassade till varje marknad och varje tillämpning.

Alla Promat-brandplattor kombinerar ett antal funktioner som skiljer dem från andra byggnadsmaterial:

  • Icke-brännbara och mycket brandsäkra
  • Termisk isolation tack vare dess endotermiska reaktion
  • Resistent mot fukt och inverkan
  • Stabilitet över tiden
  • Lätt montering
  • Respekt för installatörers och användares hälsa

Spray

En degliknande beläggning är en spray som är gjord av pulver blandat med vatten med hjälp av en maskin som producera en massa. Denna massa förs över till ett rör där även tryckluft injiceras vilket gör det möjligt att spruta produkten vid utloppet på röret. Promat producerar PROMASPRAY®-C450 som gör att denna beläggning kan användas för att skydda stål och betong mot brand.

Brandtätning

Installation av ett brandtätningssystem är avgörande för att bibehålla brandmotståndet hos en brandavskiljning som har öppningar (servicepenetrationer, öppna håligheter eller fogar) som kan tillåta brand eller het rök att passera till någon annan del av byggnaden. Effektiv eldstoppning i brandmotståndande separeringselement spelar en avgörande roll för att innehålla en brand vid källan. Det är viktigt att alla öppningar och luckor är eldstoppade för att begränsa eldspridningen

Promat tillhandahåller flera integrerade och effektiva brandtätningslösningar, inklusive framgångsrika och enkla att installera PROMASTOP®- och PROMASEAL®-system. Alla Promat-system och -skydd är certifierade för hög brandbeständighet, överensstämmer med de viktigaste internationella standarderna och har bevisad hållbarhet.

Promats tekniska support

Kontakta vårt tekniska supportteam med dina frågor om passiva brandskyddslösningar, våra produkter och system eller installationsråd ...

Teknisk dokumentation

Hitta produktdatablad, systembroschyrer, prestandadeklarationer, installationsmanualer och andra dokument du behöver för att få jobbet gjort.

60 års expertis
Testade och certifierade lösningar
Globalt servicenätverk