Dina lokala brandskyddsbestämmelser

De flesta länder har utarbetat specifik lagstiftning för att garantera en brandsäker konstruktion i stora byggnader. Vi ser det som vår roll att veta, förstå och övervaka bestämmelserna i ditt land så du kan vara säker på att du gör rätt.

Reference image

1. Vi känner till era förordningar.

1. Vi känner till era förordningar.

1. Vi känner till era förordningar.

Byggnadsvärlden förändras snabbt. Nya byggtekniker och material skapar nya möjligheter för arkitekter och ingenjörer att utforska nya områden. Hos Promat kan vi ge dig all teknisk support för att se till att din innovativa design uppfyller de lagstadgade kraven. Våra tekniska säljteam har studerat byggnads- och testföreskrifterna i detalj och hjälper till att göra rätt val i system och produkter. Sinnesfriden kommer som en bonus.

Reference image

2. Vi förstår era förordningar

2. Vi förstår era förordningar

2. Vi förstår era förordningar

Varje byggprojekt är unikt. Även om dina lokala brandkrav är utformade för att täcka de flesta byggnader, lönar det sig att studera standarderna noggrant för att hitta det mest effektiva passiva brandskyddet för ditt projekt. En god förståelse för vad som exakt krävs sparar tid och pengar. Om du är osäker, kontakta ditt lokala Promat-team. De kan hjälpa dig med vad som behövs för att hitta rätt dokument och certifikat och börja designa och bygga.

Reference image

3. Vi övervakar dina förordningar

3. Vi övervakar dina förordningar

3. Vi övervakar dina förordningar

Brandsäkerhetsreglerna ändras med ljusets hastighet. Nybyggnadsteknik eller dramatiska brandincidenter skapar ett behov av ny lagstiftning som påverkar hur du utformar din passiva brandskyddsplan. Våra tekniska experter övervakar kontinuerligt förändringarna och undersöker deras inverkan på certifikat och klassificeringsrapporter för våra system. Vid behov skapar de nya varumärketester för att säkerställa att våra produkter och system uppfyller de senaste standarderna.

Hur kan Promat hjälpa dig?

Varje steg i din passiva brandskyddsplan behöver en pålitlig riskbedömning och rätt system för att skydda din byggnad. Promat kan hjälpa dig att uppnå bästa resultat med brandsäkerhetsteknik och certifierade produkter.

Ring experterna

Ring experterna

Ring experterna

Vårt tekniska supportteam kan svara på alla dina frågor inklusive de som är riktigt svåra. Testa oss.

Våra projekt

Våra projekt

Våra projekt

Vi har skyddat fantastiska byggnader över hela världen. Upptäck några av våra inspirerande projekt här.

Få rätt certifikat

Få rätt certifikat

Få rätt certifikat

Samla in alla korrekta certifikat och testrapporter du behöver för att din design ska uppfylla din lokala lagstiftning.

Promats support

Promats support

Promats support

Behöver du hjälp att hitta det du letar efter?

Kontakta din lokala Promat-brandsäkerhetsexpert för att hitta den bästa lösningen som uppfyller dina lagstadgade brandskyddskrav.

Promats tekniska support

Kontakta vårt tekniska supportteam med dina frågor om passiva brandskyddslösningar, våra produkter och system eller installationsråd ...

Teknisk dokumentation

Hitta produktdatablad, systembroschyrer, prestandadeklarationer, installationsmanualer och andra dokument du behöver för att få jobbet gjort.

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk