Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko Lietotāja datorā vai citā ierīcē ievieto Lietotāja apmeklētās vietnes. Tās tiek plaši izmantotas, lai uzlabotu Tīmekļa vietņu veiktspēju vai darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IZMANTOTAJĀM SĪKDATNĒM

Šīs Informācijas mērķis ir informēt Lietotāju par Lietotāja personas datiem, kurus Etex Poland sp. z o.o., ar juridisko adresi Varšavā, adresē: ul. Przecławska 8 (03-879), ko Varšavas rajona tiesas 14. Komerclietu nodaļa Valsts tiesu reģistra Uzņēmumu reģistrā reģistrē ar Nr. 0000046388 (rīkojas kā datu pārzinis, turpmāk tekstā - "Datu pārzinis"), apkopo tīmekļa vietnē www.promat.com/lv-lv/ , un paskaidrot, kāpēc Datu pārzinis apkopo un apstrādā šos personas datus, kurus Lietotājs dara pieejamus Datu pārzinim un kādi personas dati tiek darīti pieejami Datu pārzinim, kad Lietotājs apmeklē Tīmekļa vietni. Lietotājs, izmantojot Tīmekļa vietni, piekrīt šai Datu aizsardzības informācijai.

Šī Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai saglabātu Lietotāja valodas preferences, analizētu, kā Lietotājs izmanto Tīmekļa vietni Google Analytics ietvaros, un lai aktivizētu atbalstīto ārējo sociālo mediju vietņu sociālās mijiedarbības funkcijas.]. Kad Lietotājs pirmo reizi apmeklē mūsu Tīmekļa vietni, ieejas lapā tiek parādīta informācija par konfidencialitāti un attiecīgs formulējums par piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, izmantojot "sīkdatņu baneri". Ja Lietotājs turpina aktīvi izmantot Tīmekļa vietni un Lietotājs aktīvi neiebilst pret sīkdatņu izmantošanu, Lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai, un šāda piekrišana tiks saglabāta Lietotāja pārlūkprogrammā, lai šī informācija nebūtu jāatkārto katrā Tīmekļa vietnes lapā. Ja Lietotāja pārlūkprogrammā nav piekrišanas (piemēram, ja Lietotājs ir izdzēsis Lietotāja sīkdatnes), "sīkdatņu baneris" ar datu aizsardzības informāciju parādīsies atkārtoti, kad Lietotājs nākamreiz apmeklēs Tīmekļa vietni. Datu pārzinis var instalēt un izmantot dažas tehniski nepieciešamas sīkdatnes, kurām nav nepieciešama Lietotāja iepriekšēja piekrišana. Datu pārzinis var izmantot arī sesijas sīkdatnes, kas tiek automātiski dzēstas, kad Lietotāja sesija beidzas, un kurām nav nepieciešama Lietotāja iepriekšēja piekrišana. Citas sīkdatnes (piemēram, sīkdatnes, kas uzlabo navigāciju, reģistrējot noteiktus datus, lai Lietotājam nebūtu atkārtoti jāievada šie dati katru reizi, kad viņš pieslēdzas un Tīmekļa vietnes satura pielāgošana Lietotāja vēlmēm) var tikt instalētas un izmantotas ar Lietotāja piekrišanu.

2. PAPILDU INFORMĀCIJA PAR NOTEIKTĀM SĪKDATNĒM

Google Analytics: Šajā Tīmekļa Vietnē tiek izmantots Google Analytics, kas ir Google Inc. (Google) tīmekļa datu analīzes rīks. Google Analytics izmanto sīkdatnes, lai datu pārzinis varētu analizēt, kā Lietotājs izmanto Tīmekļa vietni.

Tā kā Datu pārzinis ir aktivizējis pārsūtīto IP adrešu anonimizāciju, Google pirms šādas pārsūtīšanas saīsinās/anonimizēs IP adreses pēdējo oktetu EEZ dalībvalstīs. Pilnu IP adresi Google serveri ASV nosūta un saīsina tikai izņēmuma gadījumos. Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā Lietotājs izmanto Tīmekļa vietni, sagatavotu pārskatus par Tīmekļa vietnes darbību Datu pārzinim un sniegtu Datu pārzinim citus pakalpojumus, kas saistīti ar Tīmekļa vietnes darbību un Interneta izmantošanu. Google pienākums ir nesaistīt Lietotāja IP adresi ar citiem Google saglabātajiem datiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību, lūdzu, apmeklējiet: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā Tīmekļa vietnē Google Analytics kods ir papildināts ar "anonimizētu IP adresi", lai nodrošinātu anonīmu IP adrešu vākšanu (tā sauktā IP maskēšana).

3. KĀ NOVĒRST SĪKDATŅU SAGLABĀŠANU

Lietotājs var novērst sīkdatņu saglabāšanu, attiecīgi pielāgojot izmantoto pārlūkprogrammu. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu ļauj kontrolēt lielāko daļu sīkdatņu, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai uzzinātu vairāk par to, kā novērst sīkdatņu saglabāšanu, lūdzu, apmeklējiet: http://www.allaboutcookies.org

Tomēr šādā gadījumā dažas Tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties pareizi un dažas Tīmekļa vietnes funkcijas var nebūt Lietotājam pieejamas.

4. KĀ DZĒST/DEAKTIVIZĒT SĪKDATNES

Lai dzēstu/deaktivizētu visas Lietotāja datorā saglabātās sīkdatnes, vairums tīmekļa pārlūkprogrammu ļauj Lietotājam pilnībā atspējot sīkdatņu izmantošanu vai dzēst noteiktu domēnu/vietņu saglabātās sīkdatnes. Plašāka informācija ir pieejama Lietotāja pārlūkprogrammas palīdzības lapā:

Lietotājs var jo īpaši neļaut Google vākt un izmantot datus (sīkfailus un IP adresi) par katru Lietotāja apmeklēto vietni, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams vietnē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.