Ventilācija un dūmu izvadīšana

Ugunsdrošības prasības ventilācijas kanāliem ir tieši saistītas ar kanālu pielietojumu, ugunsgrēka raksturu, attīstību, kā arī degošajiem būvmateriāliem. Ļoti svarīgas ir arī ventilācijas kanāla ugunsdrošības ekspluatācijas īpašības. Uguns izplatīšanos no viena ugunsdrošības nodalījuma uz otro (piemēram, starp stāviem), pa kāpnēm un kopējiem koridoriem var ierobežot tikai tad, ja izmanto tās pašas ugunsizturības klasifikācijas un ugunsizturības klases būvmateriālus un konstrukcijas elementus. Parastie tērauda lokšņu kanāli neatbilst starptautiskajām ugunsdrošības prasībām. No uguns tie ļoti ātri sakarst un deformējas. Noteiktos apstākļos tie pat veicina uguns un dūmu izplatīšanos.

Līdz 120 minūtēm ugunsizturīgi ventilācijas kanāli

Neatkarīga ražotāja tērauda lokšņu kanālus var pārklāt ar ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT® vai kanālus var izgatavot tikai no ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT®.
Ja tērauda lokšņu kanāli pārklāti ar, piemēra, ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT®, tiem mainītā pielietojuma dēļ jāatbilst papildu ugunsdrošības prasībām.
Ventilācijas kanāli tiek testēti saskaņā ar EN 1366-1, bet klasificēti saskaņā ar EN 13501-3 prasībām. Klasifikācija tiek apzīmēta (i → o), (o → i) vai (i ↔ o), tā norādot, vai būvizstrādājums ir testēts un atbilst prasībām no ārpuses, no iekšpuses vai no abām pusēm. Abos gadījumos (ar tērauda kanāliem vai bez tiem) “Promat” risinājumi atbilst prasībām no abām pusēm (i ↔ o).
Tomēr ekonomiskāk izmantot testētus un pārbaudītus “Promat”, kas ir pasaulē vadošais ražotājs ugunsdrošības tehnoloģiju jomā, ventilācijas kanālus PROMATECT®.

Līdz 120 minūtēm ugunsizturīgi karstuma un dūmu kanāli

Dūmu izvadīšanas kanāli tiek testēti automātiski, izmantojot uguns slodzi no abām pusēm. Pēc būtības var izdalīt divus karstuma un dūmu izvadīšanas kanālu tipus:

 • viena nodalījuma dūmu kanāli, kurus var izmantot tikai vienā ugunsdrošības nodalījumā un kuri tiek testēti saskaņā ar EN 1366-9, bet klasificēti saskaņā ar EN 13501-4 prasībām;
 • vairāku nodalījuma ugunsizturīgi dūmu kanāli, kurus var izmantot vairākos ugunsdrošības nodalījumos un kuri tiek testēti saskaņā ar EN 1366-8, bet klasificēti saskaņā ar EN 13501-4 prasībām.

“Promat” piedāvā risinājumus, kas līdz 120 minūtēm var pasargāt no uguns izplatīšanās bez tērauda kanāliem abām sistēmām, izgatavotus no ugunsdrošām plāksnēm PROMATECT®.

Ventilācija un dūmu izvadīšana

Ventilācija un dūmu novadīšanas kanāli

Ventilācija un dūmu novadīšanas kanāli

Ventilācija un dūmu novadīšanas kanāli

Priekšrocības

 • Nekadi terauda lokšnu kanali nav nepieciešami
 • Viena korpusa konstrukcija
 • Telpiski stabili un mitrumizturigi
 • Viegli piegriezt pec izmera vai uz vietas
 • Vieglas formas sekcijas
 • Izturiga lidzena virsma, stingri

Dūmu novadīšanas kanāli

Dūmu novadīšanas kanāli

Ir iespējams novērst uguns izplatību no viena ugunsdrošības nodalījuma vai no viena stāva uz otru (arī kāpņutelpu garumā un galveno pieejas koridoru garumā) tikai tad, ja visi celtniecības materiāli un strukturālie elementi ir vienas uguns klasifikācijas un ugunsdrošības reitinga.

Tipiskie tērauda lokšņu kanāli reti atbilst starptautiski pieņemtajai ugunsdrošības kompliancei. Uguns iespaidā tie ātri sakarst un deformējas. Noteiktos apstākļos tie pat paātrina liesmu un dūmu izplatību.

Ventilācijas kanāli, kuri nodrošina ugunsdrošību līdz 120 minūtēm

Lokšņu tērauda kanāli no neatkarīga ražotāja var tikt aplīmēti vai apšūti ar „PROMATECT®” ugunsdrošības plāksnēm vai kanāls var tikt izgatavots pilnībā no „PROMATECT®” ugunsdrošības plāksnēm.

Kad esošie tērauda lokšņu kanāli ir aplīmēti, piemēram, ar „PROMATECT®” ugunsdrošības plāksnēm, ir nepieciešams pildīt atsevišķas ugunsdrošības prasības par izmaiņām attiecībā uz lietošanas statusu. Tomēr ekonomiskāks risinājums tiek sasniegts, izmantojot un montējot pārbaudītos „PROMATECT®” ventilācijas kanālus no „Promat” – pasaules līdera profesionālo ugunsdrošības zinātņu tehnoloģijās.

Elektrības kabeļu kanāli

Elektrības kabeļu kanāli

Elektrības kabeļu kanāli

cable-ducts-1.jpg

Norobežošanas nolūkos, praktiskuma un ērtības dēļ elektrības kabeļi un caurules vai citi būtiski ēkas servisi bieži tiek montēti koridoros un tad novadīti uz tuvējām telpām un nodalījumiem. Koridori kalpo arī kā pieejas un avārijas izejas ugunsgrēka gadījumā. Kabeļu instalācijas tiek pakļautas īpašiem riskiem, tādēļ tām jāpievērš īpaša uzmanība. Ja instalācijas aizdegas īssavienojuma dēļ, pieejas ceļu un avārijas izeju izmantošana gan ēkas iemītniekiem, gan glābšanas dienestu darbiniekiem ir bīstama, jo rodas dūmi un toksiskas gāzes.

Vislabākajai ugunsdrošībai ir divi izmēģināti, testēti un pierādīti risinājumi

 1. „PROMATECT®” kabeļu kanāli (aizsargā no ugunsgrēka kanāla iekšpusē). PROMATECT®” kabeļu kanāli ierobežo un novērš uguns un karstuma izplatību ārpus kanāla uz citiem nodalījumiem, tādiem kā koridora evakuācijas ceļi, kuri paliem izmantojami noteiktu laika periodu no nepieciešamā laika.
 2. „PROMATECT®”kabeļu kanāli (aizsargā no ugunsgrēka kanāla ārpusē)

„PROMATECT®” kabeļu kanāli ir projektēti tā, lai saglabātu kabeļu instalāciju funkcionalitāti un aizsargātu apkārtējo teritoriju. Noteiktu instalāciju un sistēmu darbība ir obligāta, piemēram, avārijas izeju apgaismojums kritiskākajās vietās.

Citas sistēmas iekļauj:

 • sprinkleru sistēmas
 • ugunsgrēka trauksmes sistēmas
 • ugunsgrēka un glābšanas liftus
 • avārijas apgaismojumu
 • dūmu un karstuma ekstrakcijas sistēmas
 • avārijas energosistēmas

Saistītie dokumenti

60 gadu pieredze

Pārbaudīti un sertificēti risinājumi

Pasaules pakalpojumu tīkls