Staklene pregrade i vrata za zaštitu konstrukcija od požara

Protivpožarni zahtevi za transparentne građevinske elemente su isti kao i oni koji se generalno postavljaju za građevinske elemente koji zatvaraju prostor. Od njih se očekuje da spreče prolaz dima i vatre iz jednog požarnog sektora u drugi. Temperaturni kriterijum na strani koja nije izložena požaru mora zadovoljiti kriterijum iz standarda. Protivpožarne staklene pregrade i vrata su kompleksni sistemi. Njihove protivpožarne karakteristike se utvrđuju rigoroznim testovima na požar. Sistemi treba da budu testirani kao deo celokupne građevinske konstrukcije, uključujući ramove, vrata i pričvrsne, potporne i zaptivne elemente.

Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® su vatrootporni, specijalno kombinovani sistemi zastakljenja koji se sastoje od nekoliko slojeva materijala. Vatrootporni sloj se nalazi između dva spoljašnja sloja. U slučaju požara, središnji transparentni vatrootporni sloj se aktivira usled toplote, stvarajući vrlo efikasan sloj vatrootporne izolacije koji je gotovo nepropusan.

Dostupni tipovi i veličine:
- PROMAGLAS® 15, 30, 60, 90 ili 120 – za zastakljenja sa otpornošću na požar u opsegu od 15 do 120 minuta
- Promat®-SYSTEMGLAS 30, 60, 90 ili 120 – za zastakljenja sa otpornošću na požar u opsegu od 30 do 120 minuta

Svi tipovi stakla su dostupni u različitim verzijama – za unutrašnje i spoljašnje konstrukcije i sisteme, za zastakljenja sa protivprovalnim karakteristikama itd.

 
 
Logo u obliku iskošene kocke sa transparentnim stranama od kojih dve imaju po dve simetrične kose tamnoplave crte u sredini.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža