Video uputstva za korišćenje Promat protipožarnih proizvoda

Pogledajte video uputstva za korišćenje protivpožarnih proizvoda. Pratite stručnjake na poslu i naučite kako pravilno koristiti Promat proizvode.

Video uputstva o upotrebi protivpožarnih zaptivki

Video uputstva o upotrebi protivpožarnih zaptivki

Promat pruža brojna integrisana i efikasna rešenja za protivpožarno zaptivanje, i ona uključuju PROMASTOP® i PROMASEAL® sisteme koji su uspešni i jednostavni za montažu. Pogledajte naše korak po korak videozapise za protivpožarno zaptivanje i uverite se sami.

Kako koristiti PROMASTOP®-FC MD protivpožarnu obujmicu za cevi?

Kako koristiti PROMASTOP®-FC MD protivpožarnu obujmicu za cevi?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za zaptivanje cevi PROMASTOP®-FC MD protivpožarnim obujmicama prilagodljivog obima. PROMASTOP®-FC MD obujmice za cevi moguće je rezati na željenu dužinu. Protivpožarno zaptivanje PROMASTOP®-FC MD protivpožarnim obujmicama objašnjeno je kroz 8 koraka.

Uputstvo za protivpožarno zaptivanje pomoću PROMASEAL®-A akrila

Uputstvo za protivpožarno zaptivanje pomoću PROMASEAL®-A akrila

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za upotrebu PROMASEAL®-A protivpožarnog akrila, koji se koristi za protivpožarnu zaštitu i protivpožarna zaptivanja. Protivpožarno zaptivanje cevi na bazu mineralne vune PROMASEAL®-A akrilom objašnjeno je kroz 8 koraka.

Kako koristiti PROMASTOP®-W ekspandirajuću traku za zaptivanje cevi?

Kako koristiti PROMASTOP®-W ekspandirajuću traku za zaptivanje cevi?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za upotrebu PROMASTOP®-W ekspandirajuće protivpožarne trake za zaptivanje cevi. Ova namotana traka može se jednostavno i bez otpada prilagoditi na gradilištu za protivpožarno zaptivanje odgovarajućeg tipa plastičnih cevi. Zaptivanje cevi PROMASTOP®-CC protivpožarnim premazom i mineralnom vunom objašnjeno je kroz 17 koraka.

Kako koristiti PROMASTOP®-CC protivpožarni premaz za zaptivanje?

Kako koristiti PROMASTOP®-CC protivpožarni premaz za zaptivanje?

Kratka i jednostavna video uputstva za upotrebu PROMASTOP®-CC protivpožarnog premaza. Ovaj tečni Promastop premaz na bazi vode koristi se za protivpožarno zaptivanje kablovskih prodora, kablovskih spojeva i cevi. Zaptivanje otvora i kablovskog snopa PROMASTOP®-CC protivpožarnim premazom i mineralnom vunom objašnjeno je kroz 17 koraka.

Kako postaviti PROMASTOP®-FC6 protivpožarnu obujmicu za cevi?

Kako postaviti PROMASTOP®-FC6 protivpožarnu obujmicu za cevi?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za zaptivanje cevi PROMASTOP®-FC protivpožarnim obujmicama na bazi od gipsanih ploča. PROMASTOP®-FC obujmice za cevi (šelne, manžetne) dolaze u FC3 i FC6 izvedbama različitih dimenzija. Protivpožarno zaptivanje PROMASTOP®-FC protivpožarnim obujmicama na gipsanoj ploči objašnjeno je kroz 6 koraka.

Kako koristiti PROMASTOP®-FC3/FC6 protivpožarne obujmice za cevi?

Kako koristiti PROMASTOP®-FC3/FC6 protivpožarne obujmice za cevi?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za zaptivanje cevi PROMASTOP®-FC protivpožarnim obujmicama u lakim pregradnim zidovima. PROMASTOP®-FC obujmice za cevi (šelne, manžetne) dolaze u FC3 i FC6 izvedbama različitih dimenzija. Protivpožarno zaptivanje PROMASTOP®-FC protivpožarnim obujmicama (sa spiralnim vijcima) objašnjeno je kroz 17 koraka.

Kako zaptivati cevi PROMASEAL®-AG protivpožarnom akrilnom masom?

Kako zaptivati cevi PROMASEAL®-AG protivpožarnom akrilnom masom?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za zaptivanje cevi PROMASEAL®-AG protivpožarnim akrilom, koji se koristi za protivpožarnu zaštitu i protivpožarna zaptivanja, u ovom videu cevi provedenih kroz pod. Protivpožarno zaptivanje PROMASEAL®-AG akrilom objašnjeno je kroz 7 koraka.

Kako koristiti PROMASEAL®-AG protivpožarni akril za zaptivanje kablova?

Kako koristiti PROMASEAL®-AG protivpožarni akril za zaptivanje kablova?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za upotrebu PROMASEAL®-AG protivpožarnog akrila, koji se koristi za protivpožarnu zaštitu i protivpožarno zaptivanje. Protivpožarno zaptivanje PROMASEAL®-AG akrilom objašnjeno je kroz 8 koraka.

Uputstvo za pravilno nanošenje PROMASEAL®-A spray protivpožarnog premaza

Uputstvo za pravilno nanošenje PROMASEAL®-A spray protivpožarnog premaza

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za upotrebu PROMASEAL®-A spray protivpožarnog premaza. Ovaj premaz kreiran je za upotrebu kod fuga građevinskih elemenata gde su mogući pomaci, oko kablova, gorivih i negorivih cevi kako bi se sprečilo širenje dima i vatre. Protivpožarni premaz mineralne vune PROMASEAL®-A spray premazom objašnjeno je kroz 8 koraka.

Kako postaviti PROMASTOP®-B protivpožarnu ciglu?

Kako postaviti PROMASTOP®-B protivpožarnu ciglu?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za postavljanje PROMASTOP®-B protivpožarne cigle u okvir od gipsanih ploča. Prikladna je za protivpožarno zaptivanje kablova, kablovskih snopova, gorivih cevi sa gorivom izolacijom i negorivih cevi. Osim toga, protivpožarna cigla se može ugraditi u masivne zidove kao fuga građevnog elementa. Postavljanje PROMASTOP®-B prikazano je kroz 12 koraka.

Kako postaviti PROMASTOP®-P protivpožarni čep za zaptivanje prodora kablova?

Kako postaviti PROMASTOP®-P protivpožarni čep za zaptivanje prodora kablova?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za postavljanje PROMASTOP®-P protivpožarnog čepa za zaptivanje prodora kablova. Dizajniran je za upotrebu kod pojedinačnih kablova, prodora kablova te gorivih i negorivih cevi radi sprečavanja širenja dima, vatre i vrućine. Postavljanje PROMASTOP®-P za zaptivanje prodora kablova objašnjeno je kroz 6 koraka.

Kako postaviti PROMASTOP®-S/L protivpožarne jastuke?

Kako postaviti PROMASTOP®-S/L protivpožarne jastuke?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za postavljanje PROMASTOP®-S/L protivpožarnih jastuka u okvir od gipsanih ploča. PROMASTOP®-S/L je jednostavna protivpožarna pregrada kablova i plastičnih cevi u prodorima kroz zidove i plafone. Upotrebljeni jastuci ne gube svoja protivpožarno-tehnička svojstva pa se stoga mogu uvek ponovo upotrebiti kod drugog protivpožarnog zaptivanja. Postavljanje PROMASTOP®-S/L prikazano je kroz 10 koraka.

Kako koristiti PROMASTOP®-IM-CJ21 protivpožarnu kablovsku hilznu?

Kako koristiti PROMASTOP®-IM-CJ21 protivpožarnu kablovsku hilznu?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za instalaciju PROMASTOP®-IM-CJ21 protivpožarne hilzne, koja je prikladna je za prodor pojedinačnih kablova, žica i instalacionih cevi prečnika do 21 mm (grupa kablova 1). Instalacija protivpožarne hilzne PROMASTOP®-IM-CJ21 demonstrirana je kroz 8 koraka.

Kako postaviti PROMASTOP®-IM Cbox 125 protivpožarnu cilindričnu oblogu?

Kako postaviti PROMASTOP®-IM Cbox 125 protivpožarnu cilindričnu oblogu?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za instalaciju PROMASTOP®-IM Cbox 125 protivpožarne cilindrične obloge, koja se koristi za prodor kablova grupe 1 (prečnik kabla ≤ 21 mm). Instalacija cilindrične protivpožarne obloge PROMASTOP®-IM Cbox 125 demonstrirana je kroz 7 koraka.

Kako postaviti PROMASTOP®-IM Grille ekspandirajući sistem zaptivanja?

Kako postaviti PROMASTOP®-IM Grille ekspandirajući sistem zaptivanja?

Video prikazuje jednostavna uputstva za instalaciju PROMASTOP®-IM Grille ekspandirajućeg sistema zaptivanja za ventilacione otvore. Instalacija ventilacijskog modula PROMASTOP®-IM Grille u zidne otvore demonstrirana je kroz 6 koraka.

Kako koristiti PROMASTOP®-M protivpožarni malter?

Kako koristiti PROMASTOP®-M protivpožarni malter?

U ovom videu možete pronaći jednostavna uputstva za upotrebu PROMASTOP®-M protivpožarnog maltera na bazi cementa, koji se koristi za ispunjavanje i malterisanje zidova i podova, sa kablovima, kablovskim snopovima i cevima. Ispunjavanje otvora PROMASTOP®-M protivpožarnim malterom objašnjeno je kroz 12 koraka.

Promat podrška

Promat proizvodni pogon iznutra u kome se nalaze mašine, proizvodi, i instalacije. U centru slike je veliki Promat logo.

Promat podrška

Kontaktirajte nas ukoliko Vam treba stručna pomoć

Javite se lokalnom Promat stručnjaku za protivpožarnu bezbednost da biste pronašli najbolje rešenje koje zadovoljava Vaše zakonske zahteve za protivpožarnu zaštitu.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža