Products & Systems

Promat offers you a complete range of products and systems to design and build the passive fire protection solution you need. All our solutions are fully certified and tested. Do you need help to make the right choice? Don't hesitate to contact our technical sales team for expert advice. 

Products

Promat offers a full range of products for passive fire protection.

Risba petih plošč je sestavljena iz velikega paralelograma s svetlo modro obrobo. Pod njim je na levi stranici razvrščenih pet ozkih podolgovatih pravokotnikov, na širši spodnji stranici pa pet ozkih podolgovatih pravokotnikov z modro obrobo.

Požarne plošče

Požarne plošče so bistveni del požarne varnosti stavb in objektov. Uporabljajo se lahko za zaščito nosilnih konstrukcij (jeklo, beton, les in kompozit), ustvarjanje požarnih sektorjev in za prezračevalne kanale, ki odvajajo toploto in dim med požarom.

Promat proizvaja enega najbolj celovitih in najučinkovitejših programov požarnih plošč na trgu, ki izkorišča široko paleto tehnologij, ki so na voljo v skupini ETEX, vključno s patentiranima tehnologijama PROMAXON®, ki temelji na kalcijevem silikatu, in PromaX®. Plošče Promat so v celoti preizkušene s strani neodvisnih akreditiranih inštitutov, so negorljive in imajo izredno trajnost po najstrožjih standardih. Požarno zaščitni sistemi Promat Promat so zasnovani za enostavno montažo, visoko produktivnost na gradbišču in z obzirom do  zdravja monterjev in uporabnikov. Na voljo so različni proizvodi iz plošč, ki ustrezajo zahtevam glede požarne odpornosti, akustičnih lastnosti in metode namestitve.

Skica modro-bele zračne pištole za nanašanje požarnih ometov

Požarni ometi

Požarni omet je sestavljen iz praškaste komponente in vode, zmes se pripravi s strojnim mešanjem. Zmes se mehansko vodi v dovodno cev, kateri je na izhodu primešan stisnjen zrak, kar omogoča brizganje na površino, ki jo želimo ščititi. Promat proizvaja omete na osnovi mavca, PROMASPRAY®-P300, in omete na osnovi cementa, PROMASPRAY®-C450, ki se uporabljajo za požarno zaščito jeklenih, betonskih ali lesenih konstrukcij.

 

 

Risba orodja za preboje inštalacij, sestavljena iz modrih elementov. Glavni del slike je večji pravokotnik, iz njega sta narisana dva trikotnika in dve krivulji.

Požarna zaščita prebojev inštalacij

Promat ponuja široko paleto proizvodov (blazinice, malta, tesnila in tekoči premazi, manšete, opeke, čepi in zaščitne cevi, intumescentni premazi idr.), ki zaradi sposobnosti ekspanzije (intumescence) in/ali endotermnih lastnosti zagotavljajo požarno zaščito prebojev inštalacij.

Prostornina intumescentnih izdelkov se lahko poveča do 20-krat, zato lahko zatesnijo prostor, ki nastane pri uničenju zgorelih elementov.

Ti proizvodi so testirani v certificiranih evropskih laboratorijih v skladu z EN standardi in omogočajo profesionalno tesnenje prehodov inštalacij skozi vse vrste požarnih sten in ločitev.

Systems

Promat offers a full range of systems for passive fire protection.

Risba konstrukcij je sestavljena iz svetlo in temno modrih paralelogramov, ki se ne držijo skupaj, in skupaj sestavljajo obliko kvadra.

Požarna zaščita nosilnih konstrukcij

V primeru požara jeklo izgubi funkcijo nosilnosti tipično pri temperaturi nad 550 °C (kritična temperatura konstrukcije je odvisna od več dejavnikov), zato je za ohranitev stabilnosti zgradbe v primeru požara potrebno zagotoviti zaščito jeklenih konstrukcij (npr. s požarnimi ploščami, premazi, ometi itd.). Promat prav tako ponuja rešitve (požarne plošče, premazi) za požarno zaščito nosilnih lesenih elementov (stebri, nosilci, tla, stropi, stene, strešni špirovci).

Vsi Promatovi proizvodi in sistemi so preizkušeni v nacionalnih akreditiranih laboratorijih po vsem svetu za različne standarde, npr. BS 476: 21. del, AS 1530: 4. del, DIN 4102, ASTM E119 in EN 13381-4.

Shema sistema prebojev prikazuje prosojen kvader (oz. zid) s svetlo modrimi stranicami, skozi katerega potekajo štiri cevi.

Požarna zaščita prebojev inštalacij

Osnovna predpostavka sodobne požarne zaščite temelji na načelu delitve zgradb na požarne sektorje, pri čemer je ključnega pomena požarna zaščita prebojev inštalacij. Vsaka stavba je razdeljena na več sektorjev, z namenom upočasnitve ali preprečevanja širitve ognja in dima med posameznimi prostori. Ključni sistemi (npr. vodne cevi in električni kabli) so napeljani skozi stene in strope požarnih sektorjev, zato lahko resno ogrozijo integriteto požarnega sektorja. Promat-ovi posebni in dokazani sistemi za preboje omogočajo popolno požarno zaščito sektorjev. 

Promat, s svojimi PROMASTOP® in PROMASEAL® sistemi, ponuja številne integrirane, učinkovite in uveljavljene rešitve za požarno zaščito prebojev inštalacij, ki so poleg tega enostavne za montažo:

Risba prezračevalnega kanala je sestavljena iz svetlo modre kocke z dvema svetlo modrima in dvema prozornima stranicama, v kateri se nahajata dva temno modra kvadra.

Odvod dima in toplote ter prezračevanje

Zahteve glede požarne zaščite prezračevalnih kanalov so neposredno vezane na njihovo načrtovano funkcionalnost, vrsto in obnašanje ognja ter na gradbene materiale, ki pospešujejo nastanek požara. Pomembno vlogo igra tudi požarna odpornost samega prezračevalnega kanala. Širjenje požara iz enega požarnega sektorja v drugega (npr. med nadstropji), po stopniščih in ostalih dostopnih poteh lahko preprečimo le, če imajo vsi gradbeni materiali in strukturni elementi enako stopnjo požarne odpornosti in požarne klasifikacije. Običajni prezračevalni kanali iz pločevine ne zadostujejo mednarodno sprejetim zahtevam glede požarne zaščite. V primeru požara se izredno hitro segrejejo in deformirajo, v nekaterih okoliščinah celo pospešujejo širjenje dima in ognja.

Prezračevalni kanali s požarno odpornostjo do 120 minut

Pločevinaste kanale neodvisnih proizvajalcev lahko obložimo s požarnimi ploščami PROMATECT® ali pa prezračevalne kanale v celoti izdelamo iz požarnih plošč programa PROMATECT®. Če se odločimo za oblaganje obstoječega pločevinastega kanala s požarnimi ploščami PROMATECT®, potem je potrebno zadostiti dodatnim zahtevam požarne zaščite v primeru spremembe namena uporabe kanala.

Prezračevalni kanali so testirani v skladu z EN 1366-1 in klasificirani v skladu z EN 13501-3. Klasifikacije dobijo dodatno oznako "od znotraj → zunaj", "od zunaj → znotraj" ali "od znotraj ↔ od zunaj", ki nakazuje, če je bil element testiran in izpolnjuje pogoje je za oznako "od zunaj", "od znotraj" ali oboje. Promat-ove rešitve v obeh primerih (z ali brez pločevine) izpolnjujejo pogoje za klasifikacijo z obeh strani "od znotraj ↔ od zunaj".

Bolj ekonomična rešitev je načrtovanje in montaža preverjenih in dokazanih PROMATECT® prezračevalnih kanalov podjetja Promat, vodilnega svetovnega proizvajalca na področju pasivne požarne zaščite.

Kanali za odvod dima in toplote s požarno odpornostjo do 120 minut

Kanali za odvod dima so avtomatsko testirani za požar od zunaj in znotraj. V osnovi poznamo dve skupini kanalov za odvod toplote in dima:

  • enosektorski kanali za odvod dima, ki se uporabljajo v enem požarnem sektroju in so testirani v skladu z EN 1366-9 ter klasificirani v skladu z EN 13501-4
  • večsektorski kanali za odvod dima, ki se uporabljajo v večjem številu požarnih sektorjev in so testirani v skladu z EN 1366-8 ter klasificirani v skladu z EN 13501-4.

Promat ponuja rešitve za kanale brez pločevine obeh sistemov, do 120 minut, z uporabo PROMATECT® požarnih plošč.

Tehnična podpora Promat

Obrnite se na naš tehnični svetovalni oddelek za vprašanja o pasivnih požarno zaščitnih rešitvah, naših proizvodih in konstrukcijah ali nasvetu za namestitev.

Tehnični dokumenti

Najdite tehnične liste, priročnike, izjave o lastnostih, navodila in druge dokumente, ki vam bodo pomagali pri vaših projektih.

60 let strokovnega znanja
Preizkušene in certificirane rešitve
Globalna storitvena mreža