Документация

Тук можете да намерите всички наръчници, ръководства и технически листове, които са ви необходими, за да завършите проектирането на пасивната пожарозащита и да защитите вашата сграда.

93  намерени документи

Филтри

Търсене

PROMATECT®-L500

Пожарозащитна плоскост

PROMATECT®-250

Пожарозащитна плоскост

PROMATECT®-200

Пожарозащитна плоскост

PROMATECT®-100

Пожарозащитна плоскост

PROMASTOP®-P

Пожарозащитен мек уплътнител

PROMASTOP®-M

Пожарозащитна суха смес

PROMASTOP®-B

Пожарозащитна мека тухла

PROMASTOP®-W

Пожарозащитна лента

Promat®-Spachtelmasse

Пожарозащитна замазка (фугопълнител)

PROMASTOP®-CC

Пожарозащитно покритие

PROMASTOP®-I

Пожарозащитно покритие

PROMASTOP®-FC

Пожарозащитен фланец

PROMAPAINT®-SC3

Огнезащитно покритие

MASTERBOARD®

Строителна плоскост

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работата.

60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване