Кабелни преминавания – общи насоки и европейски стандарти

Хоризонтално кабелно корито

Кабели, кабелни снопове, кабелопроводи, снопове кабелопроводи, празни тръби, кабелни скари и кабелни лавици могат да преминават през пожарозащитни уплътнения в стени и подове, което трябва да се вземе предвид по време на всички фази на проектирането и изпълнението. Последната част от нашата серия от статии за запълващите уплътнения пояснява някои основни насоки, свързани с кабелните преминавания.

Кабелни групи

Кабелните преминавания се изпитват съгласно Европейски Стандарт EN 1366-3, а резултатите са оценени (класифицирани) съгласно EN 13501-2. Много е важно, макар и не много известно, че кабелите се класифицират в шест различни кабелни групи, според най-честите кабелни типове и конфигурации:

Кабелни групи Kонфигурации
Кабелна група 1: Малки самостоятелни кабели с обвивка или в кабелен сноп, с външен диаметър не надвишаващ 21 mm (Ø ≤ 21 mm)), напр. 10 броя с размери 5 mm x 1,5 mm2 или 2 броя с размери 1 mm x 95 mm2 (виж детайлите в стандарта);
Кабелна група 2: средни кабели с обвивка с външен диаметър от 21 mm < Ø ≤ 50 mm напр. 1 брой с кабелни размери 4 mm x 95 mm2 или 2 броя с размери 1 mm x 95 mm2 (виж детайлите в стандарта);
Кабелна група 3: големи кабели с обвивка с външен диаметър 50 mm < Ø ≤ 80 mm напр. 1 брой с кабелни размери 4 mm x 185 mm2 (виж детайлите в стандарта);
Кабелна група 4: сноп от кабели от група 1, като най-големият диаметър не надвишава 100 mm (телекомуникационен кабел) Ø ≤ 100 mm;
Кабелна група 5: кабели без обвивка (жица, H07V-R), Ø ≤ 24 mm, напр. 1 брой с кабелни размери 1 mm x 95 mm2 или 1 брой с размери 1 mm x 185 mm2 (виж детайлите в стандарта)
Кабелна група 6: стоманени, медни или пластмасови кабелопроводи или тръби (празни тръби) три в сноп, конфигурацията на тръбата е U/C (незатапени в пещта, затапени извън нея) Ø ≤ 16 mm.

При изпитването всяка кабелна група е разположена в съответствие с конфигурацията, посочена в стандарта, а изпитаното сечение, разстоянието от всяка свързваща част и от конструктивните елементи на сградата са взети предвид. Ако заявителят не желае да има класификация за всички кабелни групи, то тези групи не се използват в пробното тяло.

Изображение на тръбна обвивка за меко преминаване

Меки кабелни преминавания

Няма да се спираме на самите продукти, а вместо това само на системата на преминаване, както направихме при тръбните преминавания. Най-познатите системи са така наречените меки преминавания. Те са комбинация от минерална вата със специфична плътност и дебелина и пожарозащитно покритие (и понякога акрил).

Огнеустойчивостта на специфични системи на преминаване може да се класифицира само за тези кабелни групи, които са изпълнили изискванията на огневото изпитване. Не всички кабелни системи могат да бъдат използвани в огнезащитни прегради за преминавания на кабелни снопове от всеки тип и конфигурация.

Въпреки това е много важно да се отбележи, че класифицираната огнеустойчивост на система, зависи от използваната минерална вата, типа инсталация и кабелни групи. Таблицата по-долу представлява класификация на огнеустойчивост на меко преминаване направено с хибридното пожарозащитно покритие на Promat - PROMASTOP®-CC нанесено в/у каменна вата с плътност ≥ 140 kg/m3.

Електрическа инсталация Дебелина и ориентация на плоскостите от каменна вата
1 × 50 mm 1 × 80 mm 2 × 50 mm
Стена Под Стена Под Стена Под
КГ1: Всички кабелни типове с обвивка Ø ≤ 21 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
КГ2: Всички кабелни типове с обвивка 21 < Ø ≤ 50 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
КГ3: Всички кабелни типове с обвивка 50 < Ø ≤ 80 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
КГ4: Кабелни снопове направени от кабели от КГ1 (телекомуникационни кабели) Ø ≤ 100 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
КГ5: Кабели без обвивка Ø ≤ 24 mm EI 45 EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
КГ6: Малки кабелопроводи и тръби, направени от пластмаса или стомана с конфигурация на края на тръбата U/C Ø ≤ 16 mm EI 45 EI 45 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
KГ - означава „Кабелна група", съгласно БДС EN 1366-3:2009

Таблицата показва, че преминавания от всички кабелни групи са изпитани с PROMASTOP®-CC. Препоръчително е да се вземе предвид фактът, че по-дебела минерална вата е нужна за по-висока огнеустойчивост, а представянето на класификацията е по-ниско, в случаите с по-висок номер на кабелната група.

Схема на кабелни запълващи уплътнения PROMASTOP®-CC в лека и монолитна стена и монолитен под

Нужната дебелина на покритието PROMASTOP®-CC зависи от кабелната група, както е показано в таблицата по-долу:

Обект Дебелина на сухия филм (mm) Дължина на покритието (mm)
Кабелна група 1-5 1 100
Кабелна група 6 3
Кабелни скари, кабелни лавици,… 1

Не трябва да забравяме, че кабелопроводите са в Кабелна Група 6. Металните кабелопроводи са добри проводници на топлина, затова е нужно по-дебело (по-голямо количество) покритие, за да се осигури подходящо охлаждане (изолация). Допълнително, по-голямо количество покритие е нужно за покриване на мястото на топене на пластмасовите кабелопроводи, отколкото при обикновените кабели (в този случай покритието PROMASTOP®-CC трябва да бъде нанесено с дебелина на сухия слой 3 mm вместо 1 mm).

Отвора на мекото преминаване от PROMASTOP®-CC може да бъде до 3,75 m2 в стени и подове, което позволява да се уплътняват отвори, с голямо сечение, в шахти. Покритието е устойчиво на влага, така че може да се използва и в мокри зони, което не може да се каже за други уплътнители.

Изображение на комбинираната система запълващи уплътнения  PROMASTOP®-CC за кабели и тръби

Смесени кабелни премивания

В практиката кабелите и тръбите често се полагат в едни и същи отвори – тези системи се наричат комбинирани преминавания.

Меките преминавания PROMASTOP®-CC също са класифицирани за горепосочената система, с детайлите показани на следната схема.

Схема на смесеното запълващо уплътнение PROMASTOP®-CC в лека и монолитна стена и монолитен под

Преминаванията са изключително обширна и сложна тема, тъй като всяка система трябва да бъде строго изпитана и сертифицирана, включително хиляди различни комбинации от пожарозащитни системи и материали (тръби, кабели). Моля, свържете се с нашия технически екип.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване