Последни новини

Прочетете последните новини от Promat и открийте как пасивната пожарозащита помага да превърнем света в по-безопасно място за работа, живот и наслада от живота.

Как да защитите носещата конструкция от пожар?
11.11.2021 г.
Как да защитите носещата конструкция от пожар?
Носещите конструкции се нуждаят от защита, за да се предотврати срутване при пожар. Promat има решение за стоманени, бетонни, дървени и композитни конструкции.
Как се проектира безопасен маршрут при пожар?
6.10.2021 г.
Как се проектира безопасен маршрут при пожар?
Научете защо безопасният маршрут при пожар трябва да е на първо място в списъка с приоритети при разработването на пасивен пожарозащитен план.
Пожарозащита на стоманени конструкции с плоскости PROMATECT®-XS
9.06.2021 г.
Пожарозащита на стоманени конструкции с плоскости PROMATECT®-XS
ОС високоефективните пожарозащитни плоскости PROMATECT-XS за стоманени конструкции можете да намалите времето за монтаж и разходите за допълнителни елементи.
Кабелни преминавания – общи насоки и европейски стандарти
6.04.2021 г.
Кабелни преминавания – общи насоки и европейски стандарти
Кабели, кабелни снопове, кабелопроводи, снопове кабелопроводи, празни тръби, кабелни скари и кабелни полици може също да минават през запълващите уплътнения в стени и подове, и трябва да се вземе предвид по време на всички фази от проектирането и изпълнението. Последната част от нашата серия от статии за запълващите уплътнения пояснява някои основни насоки, свързани с преминаването на кабели.
Пожарозащитни уплътнения за тръби – монтаж и нанасяне
9.03.2021 г.
Пожарозащитни уплътнения за тръби – монтаж и нанасяне
Това е третата статия в нашата серия. В първите две обхванахме теми, като запълващи уплътнители на метални тръби, негорими тръбни изолации (CS, CI, LS или LI конфигурации), възможни конфигурации за края на тръбите (U/U, U/C, C/U, C/C), окачване и разстояния между опорите, тръби, изработени от горими материали, запълващи уплътнители за многослойни композитни тръби и горими тръбни изолации. Сега е време да разгледаме някои от най-важните неща, които всеки строител трябва да вземе предвид и които не са свързани с продуктите на Promat.
Пожарозащитни уплътнения за тръби – тръби и изолация от горими материали
9.02.2021 г.
Пожарозащитни уплътнения за тръби – тръби и изолация от горими материали
Научете кои са най-важните елементи при пожарозащитните уплътнителни системи за тръби от горими материли, както и какви са предимствата на горимата изолация.
Пожарозащитни уплътнения за тръби - изолация, окачване, дебелина на стената и на тръбата и конфигурация на края на тръбата
12.01.2021 г.
Пожарозащитни уплътнения за тръби - изолация, окачване, дебелина на стената и на тръбата и конфигурация на края на тръбата
Какви са възможните конфигурации на пожарозащитните уплътнения в зависимост от дебелината на стената и тръбата. Особености на металните тръби.
Системи за отвеждане на дим и топлина в новия стадион Ференц Пушкаш
1.04.2020 г.
Системи за отвеждане на дим и топлина в новия стадион Ференц Пушкаш
Многоетажните сгради и сградите с голям капацитет, каквито са и спортните съоръжения, се нуждаят от надеждни системи за пожарозащита и безопасна евакуация. Научете всичко за решенията, приложени в проект, побиращ над 67 000 души.
Международни огневи криви – полезен инструмент при проектиране на пожарната безопасност
6.02.2020 г.
Международни огневи криви – полезен инструмент при проектиране на пожарната безопасност
Всичко, което трябва да знаете за спецификите на различните видове пожар. Научете как да използвате техните реалистични време-температурни криви за проектиране на пожарна безопасност в сгради.
Стандарти за изпитване на огнеустойчивост на строителни конструкции и елементи
24.10.2019 г.
Стандарти за изпитване на огнеустойчивост на строителни конструкции и елементи
Всичко за стандартите за изпитване на огнеустойчивост на строителни конструкции и елементи и за това кои се използват най-често и за каква част от строителната система.
Стандарти за огнеустойчивост и изпитване на реакция на огън на материали и продукти
13.08.2019 г.
Стандарти за огнеустойчивост и изпитване на реакция на огън на материали и продукти
Научете кои са най-важните международни стандарти за огнеустойчивост и какво определят те за реакцията при пожар при изпитването на материали и продукти.
Огнево изпитване: фокусиране върху системи, а не върху продукти
5.07.2019 г.
Огнево изпитване: фокусиране върху системи, а не върху продукти
Научете защо всеки пожар е различен и защо процедурите за огнево изпитване трябва да отразяват особеностите на сградата, за да осигурят максимално ниво на безопасност.
Пожарни прегради – задържане на огъня, там където е
9.05.2019 г.
Пожарни прегради – задържане на огъня, там където е
Пожарните прегради са вертикални и хоризонтални конструкции в сградата, които предотвратяват разпространението на огъня и топлината. Научете повече за тях и изберете най-доброто решение за вашия проект.
Пожарозащитни плоскости – изграждане на по-безопасни сгради - Promat
18.03.2019 г.
Пожарозащитни плоскости – изграждане на по-безопасни сгради - Promat
Пожарозащитните плоскости са един от основните начини за спиране разпространението на огъня и горещината при пожар. Научете повече за тях и изберете най-подходящите за вашия проект.
Пасивна противопожарна защита - Promat
7.01.2019 г.
Пасивна противопожарна защита - Promat
Пасивната противопожарна защита (ППЗ) е важен елемент на противопожарната стратегия. Запознайте се с дефинициите, изпитванията и оценяването, Прочетете повече.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване