Системи за отвеждане на дим и топлина в новия стадион Ференц Пушкаш

Изображение на стадион Ференц Пушкаш, преди построяването му

Изображение на стадион Ференц Пушкаш, преди построяването му

Проект като стадиона Ференц Пушкаш, планиран да побере над 67 000 души, може да бъде обсъждан от много аспекти; тази статия засяга накратко въпросите с отвеждането на дим и топлина.

При многоетажните сгради и сградите с голям капацитет, като спортните съоръжения, безопасната евакуация и огнезащитатa са приоритетни въпроси. Има строги законови правила за такива сгради.

Има две основни категории решения за пожарозащита: активна и пасивна пожарозащита.

Активната пожарозащита включва от една страна устройства, които автоматично откриват, че е избухнал пожар, и от друга страна устройства, които се задействат от тези системи или други спомагателни устройства и се борят с огъня чрез полуавтоматичен процес или следвайки определен принцип. Такива системи включват например пожарогасителни системи с вода, газ и пяна.

Схема на механичното отвеждане на дим и топлина

Пасивните пожарозащитни системи (архитектурна пожарозащита) включват всички сградни елементи, които са вградени и служат за предотвратяване на пожар без активно противопожарно действие, повишават конструктивната стабилност и възпрепятстват избухването и разпространението на пожар за определен период от време. Такива мерки включват например отвеждане на дим и подаване на чист въздух. Много сгради са проектирани така, че предотвратяват отвеждането на дим и топлина чрез гравитация, и затова се нуждаят от машини за създаване на принудително изпускане на дим и топлина и снабдяване с чист въздух.

Изображение на едно от възможните приложения на пожарозащитното покритие PROMASTOP® CC

Пасивните пожарозащитни конструкции имат изпитани параметри за пожарозащита и могат да забавят или блокират разпространението на огъня за даден период от време.

Тези системи включват така наречените пожарозащитни уплътнения, които се определят като такива, които запълват отвори, затварят отвори, и системи за линейно запечатване на отвори от Наредбата за пожаробезопасност. Те обикновено служат за разделяне на сградата на различни зони за опасност и пожарни сектори, както и за спиране на топлината (параметър “I”), физическите ефекти на пожара, като дим (параметър “E”), или на цялостния пожар (параметър “EI”), от разпространение в съседни зони.

Ключова част от пасивната пожарозащита е подходящото отвеждане на дим и топлина. Механичните системи за отвеждане на дим и топлина често използват отвори, преминаващи през пожарните сектори. Важно е да се отбележи, че обикновените стоманени плоски вентилационни въздухопроводи сами по себе си не покриват критериите за пожарозащита, тъй като при пожар се нагряват бързо и се деформират. Стоманените вентилационни въздухопроводи за отвеждане на дим и топлина трябва да бъдат сертифицирани, снабдени със специална топлинна изолация и на места – с компенсатори за топлинно разширение, често подсилени отвътре.

Освен посочените по-горе много сложни стоманени вентилационни системи, въздухопроводите построени от пожарозащитни строителни плоскости от калциев силикат, са оптимизирани и тествани специално за отвеждане на дим и топлина. Такива модерни, сертифицирани системи се предлагат от Promat, производител на продукти за пожарозащита, а тяхната система за отвеждане на дим и топлина, сертифицирана като EI 120 S multi, беше използвана в стадиона Ференц Пушкаш. Системата е сертифицирана да издържа до 120 минути при стандартно изпитване, използвайки огнева крива за затворено пространство, построена е от плоскости от калциев силикат с клас на горимост А1 и може да бъде сглобена на място като три- или четиристранна конструкция. Докато конвенционалните вентилационни системи се изграждат и топлоизолират в две стъпки, тази система се изгражда в една единствена стъпка, като оптимизира времето за изграждане и доставката на материали.

Изображение на сертифицираната с издръжливост до 120 минути система за отвеждане на дим и топлина на стадиона Ференц Пушкаш

120-минутната система за отвеждане на дим и топлина в стадиона Ференц Пушкаш е построена от Dibu Kft., компания която има широк опит в пасивната пожарозащита, гарантирайки безопасността на новата футболна арена.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване