Systém OTSH v novom štadióne Ferenca Puskása

Vizualizácia štadiónu Ferenca Puskása, pohľad zo vzduchu

O projekte Štadión Ferenca Puskása, ktorý je určený pre viac ako 67 000 osôb, možno viesť diskusiu ohľadom rôznych aspektov. Tento článok stručne popisuje system na odvod tepla a splodin horenia.

Pri viacpodlažných a veľkokapacitných stavbách, akými sú športové zariadenia, je prioritnou otázkou bezpečná evakuácia a požiarna ochrana. Na takéto stavby sa v tejto súvislosti vzťahujú prísne právne predpisy. Existujú dve hlavné kategórie protipožiarnych riešení: aktívna a pasívna požiarna ochrana.

Aktívna požiarna ochrana na jednej strane zahŕňa zariadenia, ktoré automaticky zaznamenajú vznik požiaru, a na strane druhej zariadenia, ktoré sú spúšťané týmito systémami alebo inými pomocnými zariadeniami a ktoré likvidujú požiar poloautomatizovaným postupom alebo podľa daného princípu. Tieto systémy zahŕňajú napríklad hasiace systémy využívajúce vodu, plyn a penu.

Schéma systému pre odvod tepla a splodín horenia

Pasívne protipožiarne systémy (požiarna bezpečnosť stavieb) zahŕňajú všetky stavebné prvky, ktoré sú zabudované a slúžia na predchádzanie požiaru bez potreby aktívneho hasenia, zvyšujú štrukturálnu stabilitu a bránia vzniku a šíreniu požiaru počas určitého časového obdobia. Medzi tieto opatrenia patrí napríklad aj odvod splodín horenia a prívod čerstvého vzduchu. Mnoho stavieb je navrhnutých tak, že odvod tepla a splodín horenia gravitačnou silou nie je možný. V takých prípadoch sa vyžaduje použitie strojových zariadení, ktoré zaistia nútené odsávanie tepla a splodín horenia a prívod čerstvého vzduchu.

Vizualizácia kombinovaného prestupu - káble a potrubia - s protipožiarnym tesnením

Medzi tieto konštrukcie patria aj takzvané protipožiarne prestupy, ktoré sú podľa zákona o národnej požiarnej bezpečnosti definované ako systémy na vyplnenie a upchatie škár a tesnenie lineárnych stykov. Sú známe aj ako pasívne protipožiarne bariéry, ktoré sa používajú na bezpečné oddelenie rôznych nebezpečných úsekov a požiarnych úsekov stavby a na zastavenie šírenia tepla (parameter “I”) a fyzikálnych účinkov ohňa, akým je dym (parameter “E”) alebo rozvoja plného požiaru (parameter “EI”), a jeho šírenia do okolitých úsekov. Pasívne protipožiarne konštrukcie majú skúšané parametre požiarnej odolnosti a môžu spomaliť, či dokonca zamedziť šíreniu požiaru na daný čas.

Kľúčovou súčasťou pasívnej požiarnej ochrany je dostatočné odvádzanie tepla a splodín horenia. Mechanické systémy na odvod tepla a splodín horenia často využívajú ventilačné kanály, ktoré prechádzajú viacerými požiarnymi úsekmi. Je dôležité si uvedomiť, že bežné oceľové ventilačné kanály samy osebe nespĺňajú kritériá požiarnej ochrany, pretože sa pôsobením požiaru rýchlo ohrejú a deformujú. Oceľové vetracie kanály na odvod tepla a splodín horenia by mali byť certifikované, vybavené špeciálnou tepelnou izoláciou – v niektorých prípadoch aj kompenzátormi tepelnej dilatácie, a vo vnútri vystužené.

Okrem vyššie uvedeného komplexného systému oceľových vetracích kanálov existujú vetracie kanály vyrobené z protipožiarnych stavebných kalciumsilikátových dosiek, ktoré sú optimalizované a skúšané špeciálne na odvod tepla a dymu. Promat ako výrobca protipožiarnych výrobkov ponúka takéto moderné, certifikované systémy. V prípade Štadiónu Ferenca Puskása bol použitý systém na odvod tepla a splodín horenia od tejto spoločnosti, certifikovaný ako EI 120 S multi. Systém má certifikovanú odolnosť do 120 minút štandardnou skúškou pomocou uzavretej požiarnej krivky, je vyrobený zo stavebných kalciumsilikátových dosiek s triedou požiarnej odolnosti A1. Montáž trojstranných alebo štvorstranných konštrukcií z dosiek je možná priamo na mieste. Kým montáž a izolácia tradičných vetracích kanálov prebieha v dvoch fázach, konštrukcia tohto systému sa realizuje v jednom kroku, čím sa optimalizuje nielen čas konštrukcie, ale aj obstaranie materiálu.

Potrubia OTSH na štadióne Ferenca Puskása

Systém na odvod tepla a splodín horenia z viacerých požiarnych úsekov v Štadióne Ferenca Puskása, ktorý má klasifikáciu odolnosti 120 minút, bol postavený spoločnosťou Dibu Kft., ktorá má bohaté skúsenosti s pasívnou požiarnou ochranou a garantuje bezpečnosť novej futbalovej arény.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb