Odvodnja dima i topline na novom stadionu Ferenca Puskása

Slika koja prikazuje kako izgleda novi stadion Ferenca Puskása

Projekt poput stadiona Ferenca Puskása, s kapacitetom od preko 67.000 gledatelja, može se sagledavati s više aspekata; jedan je od njih odvodnja dima i topline.

Kod višekatnih zgrada i zgrada velikog kapaciteta poput sportskih objekata prioritetna su pitanja sigurna evakuacija i zaštita od požara. Za takve zgrade postoje strogi zakonski propisi. Dvije su glavne kategorije rješenja za zaštitu od požara: aktivna i pasivna zaštita od požara.

Aktivna zaštita od požara uključuje uređaje koji automatski detektiraju požar i uređaje koji se aktiviraju pomoću tih sustava ili drugih pomoćnih uređaja te suzbijaju požar poluautomatskim procesima ili slijedeći zadane module. Takvi sustavi uključuju primjerice vodu, plin i pjenu sustava gašenja požara.

Shematski grafikon mehaničke odvodnje dima i topline

Pasivni sustavi zaštite od požara (arhitektonska/projektantska zaštita od požara) uključuju sve elemente zgrade koji su u nju ugrađeni i služe za prevenciju požara bez bilo kakvih aktivnosti suzbijanja požara, povećavaju stabilnost konstrukcije i sprječavaju nastanak i širenje požara u određenom razdoblju.

Takve mjere uključuju primjerice odvodnju dima i dovod svježeg zraka. Dizajn mnogih zgrada sprječava odvodnju topline i dima gravitacijom zbog čega mehaničkim putem treba stvoriti prisilni odvod topline i dima te dovod svježeg zraka.

Slika mješovitog penetracijskog brtvila PROMASTOP® CC

Elementi pasivne zaštite od požara imaju ispitane parametre vatrootpornosti te mogu usporiti ili čak zaustaviti širenje požara u određenom razdoblju.

Ti elementi uključuju tzv. protupožarne brtve, koje tvore sustave ispuna otvora, zatvaranja otvora i linearne sustave brtvljenja otvora sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. Poznati su pod nazivom protupožarne pregrade, (PS1) a upotrebljavaju se za sigurno odvajanje različitih požarnih odjeljaka zgrade i za zaustavljanje topline (parametar “I”) i fizičkih učinaka požara, poput dima (parametar “E”) ili potpuno razvijenog požara (parametar “EI”), od širenja u susjedne požarne odjeljke.

Ključni dio pasivne zaštite od požara jest odgovarajući odvod topline i dima. Kod mehaničkih sustava odvodnje topline i dima često se upotrebljavaju ventilacijski kanali koji prolaze kroz više požarnih odjeljaka. Važno je skrenuti pozornost na činjenicu da uobičajeni ventilacijski kanali od čeličnih limova ne zadovoljavaju kriterije zaštite od požara jer se brzo zagrijavaju i deformiraju prilikom požara. Čelični ventilacijski kanali za odvodnju topline i dima moraju biti certificirani, zaštićeni posebnom toplinskom izolacijom i povremeno dilatirani kompenzatorima za toplinske dilatacije, često ojačanima s unutarnje strane.

Osim navedenih vrlo složenih sustava čeličnih ventilacijskih kanala, ventilacijski kanali izgrađeni od protupožarnih građevnih ploča od kalcijeva silikata optimizirani su i ispitani posebno za odvod dima i topline. Takve suvremene certificirane sustave nudi Promat, proizvođač protupožarnih proizvoda, a njihovi sustavi za odvodnju dima i topline, certificirani kao EI 120 S multi, upotrijebljeni su na stadionu Ferenca Puskása. Taj sustav certificiran je do 120 minuta standardnim metodama ispitivanja, primjenom krivulje požara zatvorenih prostorija, izgrađen je od građevnih ploča od kalcijeva silikata klase gorivosti A1, a može se montirati na licu mjesta kao trostrani ili četverostrani kanali. Uobičajeni ventilacijski kanali postavljaju se i toplinski izoliraju u dva koraka, a taj sustav može se postaviti u jednom koraku, optimizirajući i vrijeme izgradnje i nabavu materijala.

Odvodnja dima i topline na stadionu Ferenca Puskása - slika 120-minutnog sustava

Sustav za odvodnju dima i topline od 120 minuta koji je postavljen na stadion Ferenc Puskás proizvela je Dibu Kft., tvrtka s velikim iskustvom u pasivnoj zaštiti od požara, jamčeći sigurnost nove nogometne arene.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža