Najnovije vesti

Pročitajte najnovije vesti kompanije Promat da biste saznali kako pasivna protivpožarna zaštita pomaže da svet bude bezbedniji za rad, život i uživanje.

Prodori kablova – opšti aspekti i evropski standardi
6.4.2021.
Prodori kablova – opšti aspekti i evropski standardi
Kablovi, kablovski snopovi, kablovska creva, snopovi creva, prazne cevi, kablovski regali i lestvičasti kablovski nosači mogu takođe da prolaze kroz zaptivke prodora u zidovima i međuspratnim konstrukcijama i trebalo bi ih uzeti u obzir u svim fazama projektovanja i korišćenja. U poslednjem delu naše serije članaka o zaptivkama prodora objašnjeni su neki opšti aspekti vezani za prodore kablova.
Zaptivke za prodore cevi i pitanja kod njihove primene
9.3.2021.
Zaptivke za prodore cevi i pitanja kod njihove primene
Ovo je treći članak u našoj seriji. U prva dva smo se bavili temama kao što su zaptivke za prodore metalnih cevi, negorive izolacije cevi (konfiguracije CS, CI, LS ili LI), moguće konfiguracije krajeva cevi (U/U , U/C, C/U, C/C), rastojanja vešanja ili oslanjanja sklopova, cevi izrađene od gorivih materijala, zaptivke za prodore višeslojnih kompozitnih cevi i gorive izolacije cevi. Sada je vreme da se osvrnemo na nekoliko najvažnijih faktora koje svaka građevinska firma treba da uzme u obzir, a koji nisu vezani za Promatove proizvode.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža