Požar nakon zemljotresa: Novo revolucionarno istraživanje

Član spasilačkog tima u narandžastom odelu gleda u betonske ruševine nakon zemljotresa.

Kakva je veza požara sa zemljotresom?

Zemljotresi predstavljaju realnu pretnju za veliki deo naše planete. Oni se javljaju neočekivano, a njihovi uzroci su brojni i nepredvidivi. Kad zemljotres pogodi grad ili regiju, često izaziva strahovitu štetu i gubitak života. Nažalost, ovo obično nije potpun obim nesreće. Mnogi istorijski događaji (npr. zemljotresi iz 1906. godine u San Francisku, 1923. u Tokiju, 1995. u Kobeu, 1999. u Turskoj, 2011. u Tohokuu i 2011. u Krajstčerču) pokazali su da pucanje gasovoda usled zemljotresa i/ili kvar električnih sistema mogu da izazovu i dodatnu nesreću – požar nakon zemljotresa (poznat i kao FFE od engl. Fire Following Earthquaqe).

Zemljotres, samo prva u nizu katastrofa

Uglavnom se veruje da su zemljotresi samo potresi zemlje, ali to jednostavno nije tačno. U stvari, većina smrtnih ishoda nakon zemljotresa ne događa se usled pada ili udara predmeta kao što se obično prikazuje u filmovima, već iz drugih razloga - sekundarnih efekata zemljotresa.

Na primer, većina zemljotresa proizvodi udarne talase zbog njihovog uticaja na nivou mora. Usled zemljotresa može da dođe do utečnjavanja sitnih čestica mulja unutar stena što izaziva talase, opasne poplave i cunami. I to ni blizu nije sve.

Zemljotresi često izazivaju klizišta i lavine, što takođe može da prouzrokuje požare. Oni su takođe u korelaciji sa oslobađanjem zapaljivih gasova, čiji povišeni nivoi mogu da izazovu požare ili eksplozije. Ukoliko živite blizu linije raseda, to bi moglo da Vam se dogodi u budućnosti. Ako se dogodi, napustite svoj dom i pogledajte kroz prozor kako biste ocenili pravac vetrova koji vas okružuju. Ukoliko je moguće, ostanite sa svojom porodicom i životinjama ili se evakuišite u objekat predviđen za civile.

Požar nakon zemljotresa

Požar nakon zemljotresa je stoga samo jedna od mnogih posledica zemljotresa. Međutim, požari, bez obzira na poreklo, mogu da oslabe noseću čeličnu konstrukciju zgrade koja je već oštećena seizmičkim dejstvom. Zbog toga je presudno da sistemi protivpožarne zaštite nastave da štite zgradu od požara, čak i nakon jakog zemljotresa.

Zašto se protivpožarne performanse konstrukcija pogoršavaju nakon požara?

Protivpožarne performanse konstrukcija mogu da se pogoršaju jer požar deluje na već oštećenu konstrukciju. Pored toga, zemljotres je možda oštetio elemente protivpožarne zaštite, a požar može brže da se širi ako su se zidovi požarnih sektora srušili. Ovo je posebno bitno kod čeličnih konstrukcija jer visoka toplotna provodljivost elemenata sa malom debljinom znači brz rast temperature i kao posledicu ima brz gubitak čvrstoće i krutosti.

Ograničenja kod proučavanja istovremenih efekata požara i zemljotresa

Efekti seizmičkog i požarnog dejstva tradicionalno su proučavani odvojeno zbog sledećih ograničenja:

  • inherentna pitanja u vezi sa svakim ovim dejstvom su sama po sebi prilično složena;
  • istraživači i praktičari su obično specijalizovani za jednu određenu oblast;
  • eksperimentalni objekti su koncipirani tako da reprodukuju jedno od dva dejstva;
  • ispitivanja u punom obimu su veoma skupa i izvodljiva su u vrlo malom broju objekata;
  • prisutan je nedostatak numeričkih kodova koji bi mogli da izvrše analizu požara nakon zemljotresa (FFE) uz niske troškove proračuna.

Stoga je nekoliko radova koji se mogu naći uglavnom kvantitativne prirode, a izražen je i nedostatak eksperimentalnih ispitivanja koja daju dokaze o protivpožarnim performansama zgrade, koje se mogu znatno smanjiti usled otkaza elemenata protivpožarne zaštite i podele na požarne sektore.

Novine koje donosi okvir EQUFIRE

Ponašanje konstrukcija koje su izložene seizmičkom dejstvu i požaru nakon zemljotresa (FFE) istraživano je tokom projekta EQUFIRE pod sponzorstvom „Saveza za istraživačku infrastrukturu inženjerske seizmologije i zemljotresnog inženjerstva za Evropu“, odnosno SERA (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe). Projekat EQUFIRE je prvo ispitivanje u istoriji koje simulira požar nakon zemljotresa.

U istraživanju je ispitivano ponašanje konstrukcija izloženih požaru nakon zemljotresa, pri čemu su uzeta u obzir i oštećenja nekonstrukcionih komponenti, kao što su elementi protivpožarne zaštite i požarnih sektora. Osmišljeno je na takav način da uključuje budžete i osoblje dva različita objekta, a napredni eksperimentalni metod ispitivanja mogao je da zadovolji specifikacije za ispitivanje kako bi imitirao ono što nalazite kad se požar razbukti nakon zemljotresa.

EQUFIRE ispitivanje ploča za zaštitu od požara PROMATECT®-H uživo

Prikazivanje ispitivanja ploča za zaštitu od požara sa i bez anti-seizmičkog dizajna koji nudi zaštitu prilikom zemljotresa.

Promat je doprineo ovom jedinstvenom projektu kako bi ispitao da li bi naša ploča za zaštitu od požara PROMATECT®-H zadržala svoje performanse zaštite od požara posle nekoliko teških zemljotresa, nakon kojih bi usledio požar.

Jedinstvena serija seizmičkih ispitivanja u italijanskoj i nemačkoj laboratoriji simulirala je prave zemljotrese i pokazala da je Promatova kalcijum-silikatna ploča, sa svojom jedinstvenom Promax® tehnologijom, sposobna da u potpunosti zaštiti noseću čeličnu konstrukciju od požara – čak i kad se zemlja trese.

Kako je tačno ispitana ploča PROMATECT®-H?

Ekran sa podacima koji uključuju silu-pomeranje, vremensku istoriju pomeranja, i silu horizontalnih i vertikalnih aktuatora.

Seizmičko ispitivanje je urađeno na nekoliko čeličnih elemenata i na kopiji postojeće čelične konstrukcije koja je izgrađena u zgradi u Lisabonu, gradu sa posebnim građevinskim propisima koji uzimaju u obzir opasnost od zemljotresa. Rezultati su bili jednostavno spektakularni. Nakon niza zahtevnih seizmičkih ispitivanja, zbog kojih se instalacija zatresla do temelja, ploča je ostala skoro netaknuta. Pojavile su se neke male pukotine na ploči, ali su performanse zaštite od požara našeg sistema ostale netaknute i požarno ispitivanje je bilo uspešno, pokazujući da protivpožarne performanse nisu ugrožene.

Saradnja EK i Promata otvara nove mogućnosti

Do danas ni u jednom seizmičkom istraživanju nije sagledana šira slika pasivne zaštite zgrada od požara. Ova prva saradnja između Evropske komisije i Promata doneće duševni mir svim arhitektama, inženjerima i izvođačima koji koriste PROMATECT®-H ploče za zaštitu ljudi i zgrada od požara u rizičnim područjima.

A kako je cilj pomenutih ispitivanja bio da se obezbede čvrsti eksperimentalni dokazi i znanja za budući razvoj i unapređenje evropske standardizacije, možemo se nadati i odgovarajućim budućim standardima u ovoj oblasti.

< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža