Požar po potresu: nove revolucionarne raziskave

Slika člana reševalne ekipe v oranžnem kombinezonu, ki preiskuje betonske ruševine.

Kakšno povezavo ima požar s potresom?

Potresi so resnična grožnja za velik del našega planeta. Pojavijo se nepričakovano, vzrokov za njihov nastanek pa je veliko in so nepredvidljivi. Ko potres prizadene mesto ali regijo, pogosto povzroči izjemno škodo in ogrozi številna življenja. Žal to običajno ni celotna cena naravne nesreče. Mnogi zgodovinski dogodki (npr.potresi leta 1906 v San Franciscu, leta 1923 v Tokiu, leta 1995 v Kobeju, leta 1999 v Turčiji in leta 2011 v Christchurchu) so pokazali, da lahko zaradi pretrganja plinovodov in/ali izpadov elektroenergetskih sistemov kot posledic potresa pride do še ene nadloge – požara po potresu.

Potres, zgolj prva v seriji nesreč

V splošnem velja prepričanje, da so potresi zgolj tresenje tal, kar preprosto ne drži. V resnici največ smrti, do katerih pride ob potresu, ni posledica padca ali udarca ob predmete, kot je običajno prikazano v filmih, temveč drugih razlogov – sekundarnih učinkov potresov.

Večina potresov zaradi učinka na morsko gladino povzroči nenadne poraste vode. Drobni delci mulja v kamninah se lahko utekočinijo in povzročijo valove, nevarne poplave in cunamije. In to še zdaleč ni vse.

Potresi pogosto sprožijo zemeljske in snežne plazove, ki spet lahko sprožijo požare. Povezani so tudi s sproščanjem vnetljivih plinov, ki lahko pri povišanih ravneh povzročijo požare in eksplozije. Če živite v bližini tektonske prelomnice, se vam to v prihodnosti lahko zgodi. Če do tega pride, zapustite bivališče in poglejte skozi okno, da ugotovite, v katero smer pihajo vetrovi. Če je mogoče, ostanite skupaj s svojo družino in živalmi, ali pa se umaknite v temu namenjen objekt za civilno prebivalstvo.

Požar po potresu

Požar po potresu je zato samo ena od mnogih posledic potresa. Vsekakor lahko požari, ne glede na izvor, oslabijo jekleno nosilno konstrukcijo zgradbe, ki je že tako poškodovana zaradi potresnih aktivnosti. Zato je bistvenega pomena, da sistemi požarne zaščite tudi po močnem potresu zgradbo še naprej varujejo pred požarom.

Zakaj požarne lastnosti konstrukcije po požaru oslabijo?

Požarne lastnosti konstrukcije lahko oslabijo zato, ker ogenj učinkuje na konstrukcijo, ki je že poškodovana. Poleg tega lahko potres poškoduje elemente požarne zaščite in – če popustijo stene požarnih sektorjevpožar se lahko hitreje širi. To še zlasti velja za jeklene konstrukcije, saj zaradi visoke toplotne prevodnosti elementov majhne debeline lahko pride do hitrega dviga temperature s posledično hitro izgubo moči in trdnosti.

Omejitve pri preučevanju učinkov požara zaradi potresov

Učinke delovanja potresov in požarov so tradicionalno preučevali ločeno, in sicer zaradi naslednjih omejitev:

  • vprašanja, povezana z vsakim od obeh pojavov, so sama po sebi kompleksna;
  • raziskovalci in izvajalci so običajno specializirani samo za eno področje;
  • eksperimentalne zmogljivosti so bile zasnovane za posnemanje samo enega od obeh pojavov;
  • celoviti preizkusi so zelo dragi in jih je mogoče izvesti samo v zelo redkih preizkusnih zmogljivostih;
  • ni na voljo dovolj numeričnih metod, s katerimi bi lahko izvedli analizo požara po potresu z nizkimi računskimi stroški.

Redke raziskave na tem področju so večinoma kvantitativne in ni dovolj eksperimentalnih preizkusov o dejanskih požarnih lastnostih zgradb, ki so zaradi odpovedi elementov požarne zaščite in elementov požarnih sektorjev lahko močno zmanjšane.

Novosti, ki jih prinaša okvir EQUFIRE

Obnašanje konstrukcij, ki so izpostavljene učinkom potresa in požara po potresu, so raziskovali v okviru projekta EQUFIRE pod pokroviteljstvom Evropske zveze raziskovalnih infrastruktur za seizmologijo in potresno inženirstvo (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe) ali na kratko SERA. Projekt EQUFIRE predstavlja prvi preizkus v zgodovini, s katerim so simulirali požar po potresu.

Študija je raziskovala vedenje konstrukcij, ki so bile izpostavljene požaru po potresu, pri tem pa je upoštevala tudi poškodbo nekonstrukcijskih komponent, kot so elementi požarne zaščite in elementi požarnih sektorjev. Napredna preizkusna metoda je bila zasnovana tako, da je vključevala finančne zmogljivosti in osebje dveh različnih preizkusnih laboratorijev, in je lahko izpolnjevala kriterije za simuliranje pogojev, ki nastanejo pri izbruhu požara po potresu.

Preizkus požarne plošče PROMATECT®-H v projektu EQUFIRE

Slika prikazuje preizkus požarnih plošč s protipotresno zasnovo in brez nje.

Promat je delež k temu edinstvenemu projektu prispeval s požarno ploščo PROMATECT®-H, da bi preizkusili, ali plošča ohrani zaščitne sposobnosti po več močnih potresih, ki jim sledi požar.

S posebno serijo potresnih testov v italijanskem in nemškem laboratoriju so simulirali resnične potrese. Pokazalo se je, da lahko Promatova plošča iz kalcijevega silikata z edinstveno tehnologijo Promaxon v celoti zaščiti jekleno nosilno konstrukcijo pred požarom – tudi kadar se tresejo tla.

Kako točno je potekal preizkus plošče PROMATECT®-H?

Posnetek zaslona, ki prikazuje interval izmerjenih podatkov, vključno z relacijo sila-pomik ter časovnim potekom pomika in sile vodoravnih in navpičnih sprožilnikov.

Potresni preizkus so izvedli na več jeklenih elementih in na dvojniku obstoječe jeklene konstrukcije, ki je vgrajena v neko zgradbo v Lizboni. V tem mestu zaradi nevarnosti potresov veljajo posebni gradbeni predpisi. Rezultati so bili naravnost izjemni. Po seriji zahtevnih potresnih preizkusov, pri katerih se je konstrukcija tresla do samega jedra, je plošča ostala skoraj nedotaknjena. Na njej se je pojavilo nekaj majhnih razpok, vendar so požarne zmogljivosti našega sistema ostale nedotaknjene; zato je bil požarni preizkus uspešen in je pokazal, da požarne lastnosti niso bile ogrožene.

Sodelovanje med Evropsko komisijo in Promatom odpira nove možnosti

Vse do zdaj nobena potresna raziskava pasivne požarne zaščite za zgradbe ni obravnavala s širšega vidika. Prvo sodelovanje med Evropsko komisijo in Promatom bo prineslo mirno vest vsem arhitektom, inženirjem in izvajalcem, ki uporabljajo plošče PROMATECT®-H za zaščito ljudi in stavb pred požarom na ogroženih območjih.

Ker je bil cilj omenjenih preizkusov zagotoviti zanesljive eksperimentalne dokaze ter pridobiti znanje za prihodnji razvoj in izboljšave evropske standardizacije, lahko upamo tudi na ustrezne bodoče standarde na tem področju.

< Nazaj

 

 

Tehnična podpora Promat

Obrnite se na naš tehnični svetovalni oddelek za vprašanja o pasivnih požarno zaščitnih rešitvah, naših proizvodih in konstrukcijah ali nasvetu za namestitev.

Tehnični dokumenti

Najdite tehnične liste, priročnike, izjave o lastnostih, navodila in druge dokumente, ki vam bodo pomagali pri vaših projektih.

60 let strokovnega znanja

Preizkušene in certificirane rešitve

Globalna storitvena mreža