PROMATECT®-H platen blijven intact na aardbeving en brand om mensen veilig te houden

An image of a black member of a rescue team dressed in an orange suit peering into concrete rubble.

In het kader van het EQUFIRE-project (gesponsord door SERA, "Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe") heeft Promat getest hoe zijn bekende brandwerende PROMATECT®-H platen zich gedragen in geval van een aardbeving en de daaropvolgende brand. Een unieke reeks seismische proeven, uitgevoerd in een Italiaans en een Duits laboratorium, simuleerden echte aardbevingen en leverden spectaculaire resultaten op. Onze calciumsilicaatplaat met zijn unieke Promax®-technologie is in staat om een stalen draagconstructie op ware grootte volledig tegen brand te beschermen, zelfs bij een aardbeving.

Aardbevingen vormen een reële bedreiging voor een groot deel van onze planeet. Wanneer een stad of regio door een aardbeving wordt getroffen, leidt dit vaak tot vreselijke schade en verlies van mensenlevens. Daarom blijft Etex zoeken naar nieuwe manieren om mensen en gebouwen te beschermen tegen alle mogelijke gevaren die met aardbevingen gepaard gaan. Een van die gevaren is het uitbreken van brand na een aardbeving. Wanneer de aarde beeft, worden gasleidingen en elektrische installaties beschadigd. Dit resulteert vaak in het uitbreken van brand die de stalen draagconstructie van een gebouw kan verzwakken. Het is daarom van cruciaal belang dat de brandbeschermingssystemen het gebouw intact blijven, zelfs na een zware aardbeving.

Promat heeft als missie het beschermen van mensen en gebouwen tegen brand, ongeacht de oorzaak. Daarom hebben wij bijgedragen aan dit unieke project om te testen of onze PROMATECT®-H plaat zijn brandwerende eigenschappen behoudt na verschillende zware aardbevingen.

An image shows the testing of fire protection boards with and without seismic design.

Het EQUFIRE-project is de eerste test in de geschiedenis waarbij een echte aardbeving wordt gesimuleerd, gevolgd door brand. De seismische test werd uitgevoerd op verschillende stalen elementen en op een kopie van een bestaande staalstructuur van een gebouw in Lissabon, een stad met specifieke bouwvoorschriften m.b.t. het beschermen van gebouwen tegen aardbevingen. De resultaten waren ronduit spectaculair. Na een reeks veeleisende seismische proeven, die de constructie tot in de kern deden trillen, bleef de plaat nagenoeg intact. Er ontstonden enkele kleine scheurtjes in de plaat, weliswaar zonder nadelige invloed op de brandwerende eigenschappen van het systeem. Een succesvolle proef dus, die aantoonde dat de prestaties van de platen in geval van brand niet in het gedrang waren gekomen. Dit bewijst nogmaals dat PROMATECT®-H een uniek product is met een verbazingwekkende mechanische weerstand.

A screenshot of a selection of measured data, including force-displacement and timehistories of the displacement and force of the horizontal and vertical actuators.

Tot op heden werd er bij seismisch onderzoek nooit gekeken naar het grotere geheel op het vlak van de passieve brandbescherming van gebouwen. Deze eerste samenwerking tussen de Europese Commissie en Promat zal niet alleen onze positie op de markt versterken, maar ook gemoedsrust brengen bij alle architecten, ingenieurs en aannemers die PROMATECT®-H platen gebruiken om mensen en gebouwen te beschermen tegen brand in risicogebieden.

Online tools

Promat ontwikkelde twee online tools. Met de Selector App vindt u het perfecte Fire Stopping product. De Promat Structural Protection Calculator is geschikt om de beschikbare Promat-oplossingen te vinden voor de bescherming van staal tegen brand.

Technische documentatie

Vind alle product datasheets, prestatieverklaringen, installatiehandleidingen, brochures, … die u nodig heeft om de klus te klaren.

60 jaar vakmanschap

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar