Compartimentering

Compartimentering

Passieve brandbescherming

Brand beheersen en vermijden dat die brand overslaat naar andere delen van een gebouw… compartimentering werkt! Dit is een vorm van passieve brandbescherming die als doel heeft een veilige evacuatie van de bewoners en toegang voor de brandweer mogelijk te maken. Promat biedt architecten, ingenieurs en installateurs speciale brandwerende platen om dit te realiseren.

Brandcompartimentering

Brandcompartimentering

Een goed gebouw is een brandveilig gebouw, ingedeeld in brandcompartimenten zodat rook en brand zich niet zo snel kunnen verspreiden. Compartimenten worden begrensd door wanden en vloeren, die op het vlak van brandbescherming moeten voldoen aan een aantal eisen, zoals bepaald in het KB “Basisnormen voor de Preventie van Brand en Ontploffing": 

  • Vlamdichtheid (E)
  • Thermische isolatie (I)
  • Voor dragende compartimentsdelen: behoud van hun dragend vermogen (R)

Oplossingen op basis van brandproeven

Belaste houten vloer REI 60 resized.jpg

Oplossingen op basis van brandproeven

De brandweerstand van compartimenterende bouwelementen kan worden aangetoond door een classificatierapport o.a. op basis van een brandproefverslag. Brandproeven van Promat worden steeds uitgevoerd bij een onafhankelijk laboratorium, waar het systeem in een oven wordt getest volgens de geldende Europese testnorm. In België kan de brandweerstand van een constructie ook worden aangetoond door de informatie bij de CE-markering, BENOR en/of ATG-goedkeuring en een analyse van beproevingsresultaten, uitgevoerd door het Instituut voor Brandveiligheid (ISIB). Alle oplossingen van Promat zijn getest en gecertificeerd.

Compartimentering met Promat

Promat staat bekend om zijn unieke brandwerende platen die de brandweerstand van compartimentsdelen garanderen. In combinatie met fire stopping oplossingen bouw je veilige compartimenten. Enkele toepassingen:

Hout vloeren en dakconstructies

Hout vloeren en dakconstructies

Hout vloeren en dakconstructies

Houten vloeren, en dragende houten dakconstructies kunnen worden  beschermd met PROMATECT®-100.

Plaatstalen daken

Plaatstalen daken

Plaatstalen daken

Geïsoleerde plaatstalen daken kunnen worden beschermd met PROMATECT®-100.

Zelfstandig plafond

Zelfstandig plafond

Zelfstandig plafond

Een zelfstandig plafond is een oplossing om ook de ruimte tussen het plafond en de vloer te beschermen, waardoor ook de technische uitrustingen in deze ruimte beschermd zijn.

Afschroefbare luiken

Afschroefbare luiken

Afschroefbare luiken

Afschroefbare luiken in wanden moeten voldoen aan dezelfde brandweerstand als de wand met het oog op het behoud van de brandcompartimentering.

Voorzetwanden en paneelwanden

Voorzetwanden en paneelwanden

Voorzetwanden en paneelwanden

Voorzetwanden en paneelwanden zijn inzetbaar als afdichting van openingen in brandwerende muren of voor het afsluiten of opbouwen van technische schachten.