Simple banner image

Brandbescherming van draagstructuren

Draagstructuren beschermen tegen brand is essentieel voor een veilige evacuatie van de bewoners en gebruikers van een gebouw én zodat de hulpdiensten efficiënt kunnen ingrijpen bij brand.

Structuurbescherming is ook verplicht. Een draagconstructie moet je beschermen tegen hoge temperaturen om verzwakking van de structuur tegen te gaan. En dat begint bij het ontwerpen en realiseren van brandveilige gebouwen. Als architect, aannemer of installateur maak je mee het verschil.

Brandweerstand en structuurbescherming

Brandweerstand en structuurbescherming

  • Wat is brandweerstand? Bij draagstructuren in beton, staal en hout is dit de tijd gedurende dewelke het bouwelement zijn dragende functie blijft vervullen.
  • Wat zegt de wet? In België geldt het KB “Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing”. De Europese normen spreken van brandweerstandsklassen. In het geval van draagstructuren heten deze klassen ‘R 30’, ‘R 60’ enz. waarbij de R staat voor het dragend vermogen van de bouwconstructie.
  • Wist je dit? Brandbescherming van draagstructuren geldt niet alleen voor kolommen en liggers, maar ook voor vloeren en dragende wanden. Onbelaste wanden moeten voldoen aan de criteria vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I) om de verspreiding van brand in een gebouw te verhinderen. Bovendien moeten dragende of belaste wanden ook voldoen aan een bepaald draagvermogen (R).

Wat doet staal bij brand?

Wat doet staal bij brand?

Wat doet staal bij brand?

Staal is een aantrekkelijk bouwmateriaal voor dragende structuren, zeker voor projecten met grote overspanningen wegens flexibel, sterk, slank en snel te monteren. Bovendien is staal onbrandbaar (brandreactieklasse A1) met een hoge smelttemperatuur van ca. 1700°C. Dat smeltpunt wordt nooit bereikt, maar als het brandt, warmt het staal wel op en net door deze verhitting verliest staal zijn sterkte. 

Bij een temperatuur van ca. 400°C vermindert de effectieve vloeigrens van constructiestaal en bij een kritieke staaltemperatuur is het mogelijk dat de staalconstructie bezwijkt. De kritieke staaltemperatuur is dus het fenomeen waarbij de belaste staalconstructie bij blootstelling aan hitte de belasting op een bepaald moment niet meer zal kunnen dragen en zal bezwijken. De kritieke staaltemperatuur hangt af van diverse factoren, maar hoofdzakelijk van de profielfactor en van de benuttingsgraad van het profiel.

Wat doet beton bij brand?

Wat doet beton bij brand?

Wat doet beton bij brand?

Beton is onbrandbaar (brandreactieklasse A1)! Maar de wapening die de treksterkte van het beton verzekert, begint zijn sterkte te verliezen vanaf ca. 500°C. De stabiliteit van betonnen constructies bij brand wordt dus mede bepaald door het temperatuurverloop in het wapeningsstaal. Soms moeten betonnen vloeren ook een compartimenteringseis kunnen invullen en is de dikte van het beton daarbij een belangrijke parameter. Bij brand bestaat bovendien het risico op afspatten van beton. Met een bescherming d.m.v. brandwerende platen, spuitmortels of verf behalen bestaande én nieuwe betonconstructies de benodigde brandweerstand.

Wat doet hout bij brand?

Wat doet hout bij brand?

Wat doet hout bij brand?

Hout is brandbaar, al is de lage warmtegeleiding van hout gunstig. Een laag niet-verkoold hout van ca. 5 mm is in staat om de hoge brandtemperatuur te reduceren tot een temperatuur van ca. 100°C. Maar hout zal inbranden, afhankelijk van zijn massadichtheid. De brandweerstand van een houten draagconstructie wordt bepaald door de sectie niet verkoold hout die overblijft na de vereiste tijd. De brandweerstand kan bereikt worden door het hout te beschermen of de houtsectie te verhogen.

Oplossingen op basis van brandproeven

Oplossingen op basis van brandproeven

De brandweerstand van dragende bouwelementen kan worden aangetoond door een classificatierapport o.a. op basis van een brandproefverslag. Brandproeven van Promat worden steeds uitgevoerd bij een geaccrediteerd laboratorium, waar het systeem in een brandoven wordt getest volgens de geldende Europese testnorm. In België kan de brandweerstand van een constructie ook worden aangetoond door de informatie bij de CE-markering, BENOR en/of ATG-goedkeuring en een analyse van beproevingsresultaten, uitgevoerd door het Instituut voor Brandveiligheid (ISIB). Alle oplossingen van Promat zijn getest en gecertificeerd.

Toepassingen

Toepassingen

Wat je noden ook zijn, bij Promat vind je de structuurbescherming die je nodig hebt. Enkele voorbeelden:

  • Staalbescherming van kolommen & liggers: met brandwerende platen, brandwerende spuitpleister of brandwerende verf
  • Betonbescherming van kolommen, liggers, vloeren en wanden: met brandwerende platen, brandwerende verf of brandwerende spuitpleister
  • Upgraden van ondergrondse parkeergarages om de brandveiligheid te kunnen blijven garanderen in de transitie naar een elektrisch wagenpark
  • Bescherming van houten kolommen en liggers: met brandwerende platen en vernis.

Promat producten in praktijk - Bekijk hieronder de video

Promat producten in praktijk - Bekijk hieronder de video

Aan de slag met structuurbescherming

Aan de slag met structuurbescherming

Aan de slag met structuurbescherming

Brandbescherming berekenen. Complex, zeg je? Niet met de Promat® Structural Protection Calculator, een handige online tool om de brandbescherming te bepalen voor je stalen en betonnen draagstructuren. Geef je criteria in slechts enkele stappen in en bekijk welke beschermingsdikte je nodig hebt voor een bescherming met brandwerende platen, verf of spuitpleister.

De juiste brandbescherming voor stalen draagstructuren

De juiste brandbescherming voor stalen draagstructuren

De juiste brandbescherming voor stalen draagstructuren

De juiste brandbescherming voor een stalen draagstructuur vinden? Hiervoor is er het handboek bescherming van stalen draagstructuren van Promat. Alle systemen op een rij, inclusief tabellen om de dikte van de staalbescherming te bepalen.

Meest gebruikte producten

PROMASPRAY®-P300

PROMASPRAY®-P300

PROMASPRAY®-P300

Een lichtgewicht pleister die kan worden aangebracht op stalen en betonnen elementen, en staalplaatbetonvloeren, biedt een zeer efficiënte bescherming tegen brand, zelfs in geringe laagdiktes.

PROMAPAINT®-SC3

PROMAPAINT®-SC3

PROMAPAINT®-SC3

Een bij brand opschuimende ééncomponent verf op waterbasis, speciaal ontwikkeld voor hogere brandwerendheden voor het brandwerend beschermen van stalen en betonnen draagconstructies.

PROMATECT®-H

PROMATECT®-H

PROMATECT®-H

Een onbrandbare, stoomverharde calciumsilicaatplaat voor het brandwerend beschermen van stalen en betonnen draagconstructies, sterk, vochtbestendig en zeer duurzaam.