Brandweerstand ventilatie- & rookafvoerkanalen

Brandweerstand ventilatie- & rookafvoerkanalen

Net als alle andere brandwerende constructies moeten ook ventilatie -en rookafvoerkanalen voldoen aan bepaalde eisen inzake brandweerstand. Promat informeert en helpt je hierbij.

Rookafvoerkanalen

Rookafvoerkanalen

Rookafvoerkanalen

Brandwerende rookafvoerkanalen zijn noodzakelijk om de rook naar buiten te voeren. Brandwerende rookafvoerkanalen moeten voldoen aan een aantal criteria op het vlak van mechanische stabiliteit (bezwijken en vervormen), rookdichtheid (S-criterium), onderdrukniveau en bedrijfsdruk.

Het PROMADUCT® systeem biedt oplossingen voor het bouwen van zelfstandige horizontale en verticale één-, twee-, drie- en vierzijdige rookafvoerkanalen met verschillende afmetingen zowel. Een zelfstandig systeem betekent dat het PROMADUCT® kanaal zelf zorgt voor de rookafvoer en dat het tevens de brandwerendheidseis vervult. Daarnaast kan PROMATECT®-L500 ook toegepast worden om bestaande stalen rookafvoerkanalen brandwerend te beschermen. Altijd een passende oplossing voor de afvoer van rook dus!

Ventilatiekanalen

Ook ventilatiekanalen moeten voldoen aan bepaalde eisen om de brandcompartimentering te vrijwaren., zodat brand en rook zich niet via deze weg in het gebouw kunnen verspreiden. Met het PROMADUCT® systeem bouw je zelfstandige horizontale en verticale ventilatiekanalen in verschillende afmetingen. 

Het PROMADUCT® systeem is uitvoerig getest op brandveiligheid en is uitstekend bestand tegen aardbevingen en trillingen. En last but not least: je bespaart op materialen en montagekosten. Omdat het een zelfstandig systeem is (en niet bestaat uit een stalen kanaal dat brandwerend wordt bekleed), is het cruciaal om deze voorziening reeds mee te nemen in de planningsfase van het bouwproject. Daarnaast kan PROMATECT®-L500 ook toegepast worden om bestaande stalen ventilatiekanalen brandwerend te beschermen.

Oplossingen op basis van brandproeven

Oplossingen op basis van brandproeven

De brandweerstand van zelfstandige ventilatie- en rookafvoerkanalen kan worden aangetoond door een classificatierapport o.a. op basis van een brandproefverslag. Brandproeven van Promat worden steeds uitgevoerd bij een onafhankelijk laboratorium, waar het systeem in een oven wordt getest volgens de geldende Europese testnorm. In België kan de brandweerstand van een constructie ook worden aangetoond door de informatie bij de CE-markering, BENOR en/of ATG-goedkeuring en een analyse van beproevingsresultaten, uitgevoerd door het Instituut voor Brandveiligheid (ISIB). Alle oplossingen van Promat zijn getest en gecertificeerd.

Welke oplossing kiezen?

Welke oplossing kiezen?

Het type ventilatie- en rookafvoerkanaal dat je nodig hebt, hangt af van diverse factoren. Promat biedt een brede waaier aan oplossingen voor het bouwen van ventilatie- en rookafvoerkanalen. Onze systemen beantwoorden aan alle vereisten op het vlak van mechanische stabiliteit (bezwijken en vervormen), lekdebiet (of S-criterium), onderdrukniveau en bedrijfsdruk.

 30 minuten tot 120 minuten.