Terminologie

Hier vindt u de meest gebruikte begrippen op het gebied van passieve brandbescherming.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

B

Brandbeschermingsvermogen K : Het vermogen of de capaciteit van een wand-, vloer- of plafondbekleding om het bouwmateriaal dat achter deze bekleding is aangebracht te beschermen tegen ontvlamming, verkoling of andere schade gedurende een bepaalde periode.

Brandreactie : Het gedrag van een materiaal dat in gespecifieerde testomstandigheden, door zijn eigen ontbinding, een vuur waaraan het blootgesteld wordt, voedt.

Brandweerstand : De brandweerstand kan omschreven worden als het vermogen van een bouwelement om gedurende een bepaalde tijdsduur zijn dragende en/of scheidende functie te blijven vervullen. Het brandweerstandsclassificatiesysteem voor bouwelementen staat beschreven in de norm EN 13501–2, waarin de brandweerstand uitgedrukt wordt in minuten, voorafgegaan door een of meerdere letters die betrekking hebben op de hoofdcriteria. We onderscheiden onder meer de criteria stabiliteit bij brand (R), vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I).

Terug naar boven

C

C

CE-markering: De CE-markering voor “brandwerende producten” bewijst dat het product werd beoordeeld door een onafhankelijk organisme en dat het voldoet aan de daarvoor geldende regels inzake veiligheid, gezondheid en milieu binnen de Europese Economische Ruimte. De belangrijkste Promat producten dragen een CE-label.

Compartimentering : Een gebouw of een deel van een gebouw, bestaande uit een of meer kamers, ruimten of verdiepingen, gebouwd om de verspreiding van brand naar of vanuit een ander deel van hetzelfde gebouw, of een aangrenzend gebouw, te voorkomen. De basis van compartimentering is het onderverdelen van gebouwen in beheersbare risicogebieden, het voorzien in veilige vluchtmogelijkheden en het voorzien in brandwerende afscherming ten opzichte van aangrenzende gebouwen.

Terug naar boven

E

E

Evacuatietijd : Het tijdsinterval tussen het tijdstip waarop een brandwaarschuwing aan de bewoners wordt gegeven en het tijdstip waarop de bewoners van een bepaald deel van een gebouw of het gehele gebouw een veilige plaats kunnen betreden.

European Technical Assessment (ETA): De Europese technische beoordeling (ETA) is een alternatief voor bouwproducten die niet onder een geharmoniseerde norm vallen. Het is een document met informatie over hun prestatiebeoordeling. De procedure is vastgelegd in de verordening inzake bouwproducten en biedt fabrikanten de mogelijkheid om de prestatieverklaring op te stellen en de CE-markering aan te brengen. Het draagt bij tot het vrije verkeer van bouwproducten en de totstandbrenging van een sterke interne markt.

Terug naar boven

P

P

Prestatieverklaring (DOP): Bij het op de markt brengen van een bouwproduct moet er verplicht een prestatieverklaring opgesteld worden, als dit product onder een geharmoniseerde norm valt of in overeenstemming is met een daarvoor verstrekte Europese technische beoordeling. De prestatieverklaring vermeldt de prestaties van een bouwproduct met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan.

Passieve brandbescherming: De methode die wordt gebruikt om de verspreiding en impact van brand, hitte of rook te verminderen of te voorkomen door middel van het ontwerp en/of het juiste gebruik van materialen. Promat baseert zich voor de passieve brandbescherming van gebouwen op 4 elementen: het beschermen van de draagstructuren, horizontale en verticale compartimentering, het beschermen van technische uitrustingen en het afdichten van voegen en doorvoeringen. 

Terug naar boven

V

V

Voorzetwanden : Voorzetwanden zijn per definitie wanden die vanaf één enkele zijde gemonteerd kunnen worden. Ze worden bijgevolg  toegepast als afdichting van openingen in brandwerende muren en dergelijke, waar men niet aan de binnenkant kan gaan werken. Ze lenen zich ook tot het afdichten of opbouwen van technische schachten.

Terug naar boven

Promat, uw partner voor passieve brandbescherming

Promat, uw partner voor passieve brandbescherming

Promat, uw partner voor passieve brandbescherming

Hulp nodig?

Neem contact op met uw lokale Promat brandveiligheidsdeskundige om de beste oplossing te vinden die voldoet aan de wettelijke brandbeschermingsvereisten.

Online tools

Promat ontwikkelde twee online tools. Met de Selector App vindt u het perfecte Fire Stopping product. De Promat Structural Protection Calculator is geschikt om de beschikbare Promat-oplossingen te vinden voor de bescherming van staal tegen brand.

Technische documentatie

Vind alle product datasheets, prestatieverklaringen, installatiehandleidingen, brochures, … die u nodig heeft om de klus te klaren.

60 jaar vakmanschap

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar