Protivpožarne ploče PROMATECT®-XS za zaštitu čeličnih konstrukcija

Senka dela protivpožarne ploče PROMATECT®-XS marke Promat

Uz sve veće zahteve vezane za bezbednost od požara, izvođači se suočavaju sa novim poteškoćama u pronalaženju rešenja koja su u skladu sa propisima o protivpožarnoj zaštiti čelika, a koja su tehnički izvodljiva i ekonomski prihvatljiva. Kako klasičan pristup zaštite ekspandirajućim (intumescentnim) premazima nije uvek finansijski opravdan, postoje i rešenja sa sistemima protivpožarnih maltera kojima se smanjuju troškovi materijala. Međutim, nanošenje slojeva maltera je skuplje, sporije i odlaže druge procese na gradilištu. Treći pouzdan način jeste oblaganje pločama za zaštitu od požara marke Promat.

Kao i ostali protivpožarni proizvodi za čelične konstrukcije, i ovaj mora da ima potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuju klase otpornosti čelika na požar.

Kako pronaći pravo rešenje za problem strogih protivpožarnih zahteva?

Uzimajući u obzir sve dostupne metode i svoje višedecenijsko iskustvo, Promat može da izvrši optimizaciju zaštite čeličnih konstrukcija od požara. Time svojim partnerima štedi vreme i novac i eliminiše probleme koji se javljaju tokom faza projektovanja i izvođenja konstrukcije.

Naše inovativne PROMATECT®-XS pp ploče visokih performansi specijalno su projektovane za zaštitu čeličnih konstrukcija, kao što su stubovi i grede otvorenog ili zatvorenog poprečnog preseka.

Performanse protivpožarne ploče PROMATECT®-XS se posebno ističu kod izuzetno strogih protivpožarnih zahteva (klase otpornosti na požar R 90 – R 300), a specijalno kod konstrukcija formiranih od vitkih elemenata (npr. u industrijskim objektima, skladištima, niskim građevinama itd.).

Protivpožarna zaštita čeličnih stubova i greda u hali

Kod srednjih i visokih zahteva (R 60 i više), protivpožarne ploče PROMATECT-®XS nude ekonomičnije rešenje u poređenju sa ekspandirajućim (protivpožarnim) premazima. Vreme ugradnje je takođe kraće i na njega ne utiču vremenski uslovi, a za razliku od sistema maltera ne ograničava druge aktivnosti na gradilištu. Ploče mogu da se pregletuju i ofarbaju dekorativnim završnim slojem.

Štaviše, zahvaljujući svojoj sposobnosti da zaštite elemente zatvorenih poprečnih preseka, pp PROMATECT®-XS ploče se često koriste za zaštitu spregova za prihvatanje uticaja seizmike i vetra. Takođe mogu poslužiti i za zaštitu sekundarnih čeličnih konstrukcija zidova od sendvič panela.

Zbog malih opterećenja, ove vrste konstrukcija su prilično vitke, a samim tim ih je jako teško, ili čak nemoguće, zaštititi premazima ili malterima.

Prednosti skladištenja i rukovanja PROMATECT®-XS protivpožarnih ploča

Upotreba jednog sloja zaštite smanjuje troškove i materijala i ugradnje. Zahvaljujući optimizovanoj debljini, PROMATECT®-XS protivpožarne ploče za zaštitu čeličnih konstrukcija omogućuju svojim korisnicima da naruče, skladište, rukuju i ugrade manje materijala.

Zbog male težine i odsustva potkonstrukcije od dodatnih metalnih profila, ovo rešenje je prikladno za protivpožarnu zaštitu greda i stubova. Pri tome, ono smanjuje vreme ugradnje i troškove dodatnih elemenata.

Ploče se proizvode i dostupne su u različitim debljinama (12,7, 15, 18, 20 i 25 mm). Time se postiže optimalna debljina sistema bez nepotrebnih troškova. A zbog njihove male zapreminske mase, idealno su rešenje za zaštitu čeličnih greda kojima se teško pristupa.

Protivpožarna zaštita čeličnih konstrukcija

Sigurnija i bolja obradivost za projekte na bazi čeličnih konstrukcija

Izborom protivpožarne ploče PROMATECT®-XS možete biti sigurni da ćete koristiti nejbezbednije i najpogodnije sisteme za zaštitu čeličnih konstrukcija od požara. Neka od njihovih svojstava su:

 • klase otpornosti na požar do R 300
 • pokriva sve vrste elemenata i profila
 • smanjena težina, jednostavna ugradnja
 • ploče i spojna sredstva su sve što vam treba, bez pomoćnih čeličnih ugaonika, profila ili spojnica
 • sa protivpožarnog aspekta nije potrebno obrađivanje spojeva
 • čelična površina ne mora da se čisti od prašine, ulja ili drugih supstanci
 • Oznaka CE na osnovu ETA 18/0645

PROMATECT®-XS ploče za zaštitu od požara su osmišljene da zadovolje potrebe onih koji projektuju protivpožarne sisteme i žele da obezbede rešenja visokih performansi sa dodatnom vrednošću, ne zanemarujući pri tom ekonomski aspekt sistema koji se isporučuje i ugrađuje.

Logotip CE i slika Evropskog dokumenta o ocenjivanju za proizvode i komplete od ploča, panela i obloga za zaštitu od požara

Zašto oznaka CE prema EAD?

Označavanje CE u skladu sa EAD (European Assessment Document – Evropski dokument za ocenjivanje) je najsigurniji način za dobijanje oznake CE za specifičnu svrhu zaštite od požara u skladu sa predviđenom upotrebom. Takođe osigurava korisniku da se određeni sistem koji se koristi u zemlji članici EU može na potpuno isti način izvesti u bilo kojoj drugoj zemlji u EU. Stoga Promatovi klijenti ne treba da traže novo i nepoznato rešenje kada rade na međunarodnim projektima.

Tabela za određivanje potrebnih debljina protivpožarnih ploča PROMATECT®-XS koje se koriste za zaštitu čeličnih greda i stubova.

Performanse i debljine sistema protivpožarne zaštite

Klase otpornosti na požar sistema kreću se od R 30 do R 300 prema EN 13501-2, u zavisnosti od faktora preseka (Ap/V) i projektovane temperature. U tabelama u okviru naše tehničke dokumentacije možete pronaći minimalne potrebne debljine protivpožarnih ploča PROMATECT®-XS koje se koriste za zaštitu čeličnih greda i stubova od požara.

Render jednoslojnog i dvoslojnog sistema za protivpožarnu zaštitu čeličnih konstrukcija

Različita pravila važe za različite situacije ugradnje (grede ili stubovi, jednoslojna ili dvoslojna zaštita od požara), pa želimo da navedemo neka opšta uputstva vezana za montažu:

 • Oblaganje čeličnih stubova protivpožarnim pločama se najčešće vrši sa četiri strane, dok se oblaganje čeličnih greda najčešće vrši sa tri strane.
 • Spojevi ploča za protivpožarnu zaštitu čelika treba da budu međusobno smaknuti za 400 mm.
 • Kod čeličnih greda, PROMATECT®-XS protivpožarne ploče se montiraju pomoću PROMATECT®-XS ukrućenja dimenzija 120 x 20 mm. Pritom razmak između njihovih centara može maksimalno iznositi 1200 mm. Ukrućenja nisu potrebna kod stubova.
 • Međusobno spajanje ploča za zaštitu od požara i spajanje ploča i ukrućenja vrši se spojnim sredstvima koja su na razmacima od maksimalno 100 mm.
 • Nije potrebna masa za ispunu spojeva.

Uvodimo zaista fleksibilan i napredan sistem protivpožarne zaštite čelika koji pruža neuporedive performanse. Iste su rezultat tehničkih veština, posvećenosti, opredeljenosti za unapređenje, i opsežnog istraživačkog i razvojnog rada u koji su uključeni naši najbolji stručnjaci. Svemu doprinosi i preko 50 godina iskustva u oblasti zaštite od požara kako bi se garantovala bezbednost u objektima.

Isprobajte Promat protivpožarne proizvode za čelične konstrukcije i osetite detalje koji čine razliku kad je u pitanju bezbednost od požara.

< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža