Protipožiarne dosky PROMATECT®-XS a ich použitie na požiarnu ochranu oceľových konštrukcií

Protipožiarna doska PROMATECT®-XS – detail, hrany

S neustále rastúcimi požiadavkami na požiarnu bezpečnosť čelia dodávatelia novým výzvam pri hľadaní riešení, ktoré sú v súlade s požiarnymi predpismi a sú technicky uskutočniteľné a ekonomicky únosné. Aj keď klasický prístup k nanášaniu intumescentných náterov nie je z hľadiska financií vždy opodstatnený, existujú aj riešenia vo forme omietkových systémov s nižšími nákladmi na materiál. Samotná aplikácia omietok je však nákladnejšia, pomalšia a odďaľuje ďalšie procesy na stavbe. Protipožiarne dosky a obklad z dosiek sú tretím spoľahlivým spôsobom, v prípade ktorých, rovnako ako pri všetkých ostatných systémoch, je potrebná dokumentácia preukazujúca SCHOPNOSŤ požiarnej odolnosti konštrukcie.

Ako nájsť optimálne riešenie a splniť prísne požiadavky požiarnej odolnosti?

Vzhľadom na všetky dostupné metódy a na základe desiatok rokov skúseností ponúka Promat riešenia na optimalizáciu požiarnej ochrany oceľových konštrukcií a svojim partnerom tak šetrí čas, peniaze a komplikácie vo fáze projektovania a implementácie stavby. Naše inovatívne a vysoko účinné protipožiarne dosky PROMATECT®-XS sú špeciálne navrhnuté na požiarnu ochranu oceľových konštrukčných prvkov, ako sú stĺpy a nosníky s otvorenými alebo dutými profilmi.

Odolnosť systému PROMATECT®-XS sa radí na najvyššie miesto na stupnici požiadaviek požiarnej odolnosti (R 90 – R 300), najmä v konštrukciách s tenkostennými prvkami (napríklad v priemyselných projektoch, skladoch, nízkopodlažných budovách atď.).

Požiarna ochrana oceľových stĺpov a nosníkov v hale doskami PROMATECT®-XS

Tam, kde sa vyžaduje stredná až vysoká požiarna odolnosť (R 60 a viac) predstavuje PROMATECT®-XS nákladovo efektívnejšie riešenie v porovnaní s intumescentnými nátermi. Čas inštalácie sa takisto skracuje a nie je ovplyvnený poveternostnými podmienkami. Na rozdiel od omietkových systémov taktiež neobmedzuje iné činnosti na stavbe. Na dosky je možné aplikovať omietku a dekoratívny povrchový náter.

Vďaka svojej schopnosti chrániť prvky z uzavretých profilov sa PROMATECT®-XS často používa tiež na ochranu seizmických a veterných výstuží, ako aj sekundárnych oceľových konštrukcií stien zo sendvičových panelov. Vzhľadom na nízke konštrukčné zaťaženie sú tieto typy konštrukcií veľmi tenké, a preto je náročné, či dokonca nemožné ich chrániť nátermi alebo omietkami.

Výhody skladovania a manipulácie

Náklady na obstaranie aj inštaláciu sa znižujú už pri použití jedinej vrstvy. Vďaka optimalizovanej hrúbke PROMATECT®-XS môžu používatelia objednávať, skladovať, premiestňovať a inštalovať menej materiálu. Vďaka tomu, že dosky majú nízku hmotnosť a nie je potrebná dodatočná nosná konštrukcia v podobe ďalších kovových profilov, je toto riešenie vhodné na požiarnu ochranu nosníkov a stĺpov. Tým sa znižuje čas a náklady na montáž dodatočných prvkov.

Dosky sa vyrábajú a sú k dispozícii v rôznych hrúbkach (12,7 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm a 25 mm), čo umožňuje dosiahnutie efektívnej hrúbky systému bez zbytočných nákladov. Pre svoju nízku objemovú hmotnosť sú teda ideálnym riešením na ochranu oceľových nosníkov so sťaženým prístupom.

Požiarna ochrana oceľových stĺpov a nosníkov v hale doskami PROMATECT®-XS

Bezpečnejšia a lepšia realizovateľnosť pre vaše projekty

Ak sa rozhodnete pre PROMATECT®-XS, môžete si byť istí, že budete používať najbezpečnejšie a najvhodnejšie systémy požiarnej ochrany oceľových konštrukcií:

 • odolnosť až do R 300
 • zahŕňa všetky typy prvkov a profilov
 • znížená hmotnosť, ľahká inštalácia
 • všetko, čo potrebujete, sú dosky a spojovacie prvky; nepotrebujete žiadne pomocné oceľové uholníky, svorníky alebo príchytky
 • v prípade škár sa nevyžaduje žiadna injektáž na účely zaistenia požiarnej ochrany
 • oceľový povrch nie je potrebné čistiť od prachu, oleja alebo iných látok
 • označenie CE na základe ETA 18/0645

Dosky PROMATECT®-XS boli navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky návrhov požiarnych systémov z hľadiska zaistenia vysokej požiarnej odolnosti a riešení s pridanou hodnotou bez toho, aby bola zanedbaná ekonomická stránka dodávaného a inštalovaného systému.

Logo označenia CE podľa EAD - Európskeho hodnotiaceho dokumentu pre protipožiarne panely, dosky a rohože a zostavy z nich

Prečo označenie CE podľa EAD?

Označenie CE v súlade s EAD (Európskym hodnotiacim dokumentom) je najbezpečnejší spôsob, ako získať označenie CE na konkrétny účel požiarnej ochrany podľa skutočných podmienok predpokladaného použitia. Taktiež zaručuje používateľovi, že konkrétny systém používaný v členskom štáte EÚ môže byť zhotovený úplne rovnakým spôsobom v ktorejkoľvek inej krajine v rámci EÚ. Zákazníci spoločnosti Promat tak pri práci v rámci medzinárodných projektov nemusia hľadať nové a neznáme riešenia.

Tabuľka na stanovenie potrebných hrúbok protipožiarnych dosiek PROMATECT®-XS na požiarnu ochranu oceľových nosníkov a stĺpov

Požiarna odolnosť a hrúbky systému

Požiarna odolnosť systémov sa pohybuje v rozmedzí od R 30 do R 300 podľa EN 13501-2, v závislosti od súčiniteľa prierezu (Ap/V) a návrhovej teploty. V tabuľkách, ktoré sú uvedené v našich technických dokumentoch, nájdete údaje o potrebnej hrúbke protipožiarnych dosiek PROMATECT®-XS, ktoré sa majú použiť na požiarnu ochranu oceľových nosníkov a stĺpov.

Protipožiarne dosky PROMATECT®-XS na požiarnu ochranu oceľových konštrukcií – jednovrstvová a dvojvrstvová na stĺpe a nosníku - vizualizácia

Pre rôzne podmienky inštalácie (nosníky alebo stĺpy, jednovrstvová alebo dvojvrstvová požiarna ochrana) platia odlišné pravidlá. Nižšie preto uvádzame zopár všeobecných pokynov týkajúcich sa inštalácie:

 • Obklad oceľových stĺpov sa zvyčajne realizuje zo štyroch strán a obklad oceľových nosníkov sa zvyčajne realizuje z troch strán.
 • Styky dosiek sú usporiadané na väzbu s posunom o cca. 400 mm.
 • Dosky PROMATECT®-XS sa montujú na oceľové nosníky pomocou príložiek PROMATECT®-XS s rozmerom 120 x 20 mm. Stredová vzdialenosť medzi nimi nepresahuje 1200 mm. Na stĺpoch nie sú príložky potrebné.
 • Dosky sa pripevnia na príložku a k iným doskám pomocou spojovacích prvkov. Stredová vzdialenosť medzi nimi nepresahuje 100 mm.
 • Tmelenie spojov nie je potrebné.

Predstavujeme skutočne flexibilný a pokročilý systém, ktorý poskytuje bezkonkurenčnú odolnosť. Je výsledkom technických zručností, odhodlania a snahy zdokonaľovať sa, rozsiahlej výskumnej a vývojovej činnosti našich najlepších odborníkov a viac ako 50-ročných skúseností v oblasti požiarnej ochrany na zaistenie bezpečnosti budov. Vyskúšajte naše produkty a spoznajte rozdiel v požiarnej bezpečnosti.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb