Пожарозащита на стоманени конструкции с плоскости PROMATECT®-XS

Част от пожарозащитна плоскост PROMATECT®-XS със сянка

При непрекъснато нарастващите изисквания за пожаробезопасност, строителните предприемачи са изправени пред нови трудности в намирането на решения, които да съответстват на регламентите за пожаробезопасност и които са технически приложими и икономически жизнеспособни. Тъй като класическият подход с полагане на набъбващи бои не винаги е финансово оправдан, съществуват и решения с мазилкови системи, които намаляват разходите за материали. Въпреки това, полагането на мазилки е по-скъп и по-бавен процес, забавящ другите дейности на строителния обект. Третият надежден начин е облицоването с плоскости, който, както и другите системи, трябва да разполага с необходимата документация за доказване на огнеустойчивост.

Как да открием оптималното решение на проблема със строгите изисквания за пожарозащита?

Разглеждайки всички налични методи и на базата на десетилетия опит, Promat може да оптимизира пожарозащитата на стоманените конструкции и да спести на нашите партньори време, средства и проблеми по време на проектирането и изграждането на строителните конструкции. Нашите иновативни и високоефективни пожарозащитни плоскости PROMATECT®-XS са специално разработени за пожарозащита на конструктивни стоманени елементи, като например колони и греди с отворени или кухи сечения.

Работните параметри на PROMATECT®-XS се открояват с високите си стойности по отношение на високите изисквания за пожарозащита (R 90 – R 300), особено при конструкции със стройни елементи (например в индустриални проекти, складове и др.).

Пожарозащита на стоманени колони и греди в хале

При средни до високи изисквания за пожарозащита (R60 и повече), PROMATECT-®XS предоставя рентабилно решение в сравнение с използването на набъбващи бои. Освен това времето за монтаж е по-кратко и не се влияе от атмосферните условия, така че, за разлика от мазилковите системи, този продукт не ограничава другите дейности на строителния обект. Плоскостите може да бъдат покрити с мазилка и декоративно боядисани.

Нещо повече, благодарение на способността си да защитават елементи със затворени сечения, плоскостите PROMATECT®-XS често се използват за защита на сеизмични и ветрови връзки, както и на помощните стоманени конструкции на стените от сандвич панели. Поради ниските конструктивни натоварвания, тези видове конструкции са доста тънки и поради това защитата им с бои и мазилки е особено трудна, ако не и невъзможна.

Предимства при съхранение и работа

Полагането на един-единствен слой намалява разходите за закупуване и монтиране. Благодарение на оптимизираната си дебелина, PROMATECT®-XS позволява на своите потребители да поръчват, съхраняват, работят и монтират по-малко материал. Ниското тегло и липсата на поддържаща конструкция от допълнителни метални профили правят решението подходящо за пожарозащита на греди и колони и намаляват времето за монтаж и разходите за допълнителни елементи.

Плоскостите се произвеждат и предлагат в различни дебелини (12.7, 15, 18, 20 и 25 mm). Така се постига дебелина на системата без излишни разходи и благодарение на ниската си обемна плътност това е идеалното решение за защита на труднодостъпни стоманени греди.

Пожарозащита на стоманени колони в хале

По-голяма безопасност и по-лесна работа за вашите проекти

Избирайки PROMATECT®-XS можете да сте сигурни, че използвате най-безопасните и най-подходящите системи за пожарозащита на стоманени конструкции:

 • До клас R 300
 • Покриване на всички видове елементи и сечения
 • Намалено тегло, лесен монтаж
 • Нужни са ви единствено плоскости и крепежни елементи, без помощни стоманени винкели, профили или скоби
 • Съединенията не изискват фугиране за пожарозащитни цели
 • Стоманената повърхност не трябва да се чисти от прах, масла или други замърсители
 • CE-маркировка, на базата на ETA 18/0645

Плоскостите PROMATECT®-XS са разработени така, че да отговорят на нуждите на тези, които проектират пожароустойчиви системи и искат да осигурят високи работни параметри и решения с добавена стойност, като същевременно обърнат внимание на икономическия аспект на системата, която се доставя и монтира.

Лого CE лого и снимка на Европейски европейски документ за оценяване за пожарозащитни плоскости, плочи и подложки и комплекти

Защо CE маркировката е съгласно ЕДО?

CE маркировката в съответствие с ЕДО (европейски документ за оценяване) е най-сигурният начин да получите CE маркировката за конкретната цел на защита от пожар съгласно реалните условия на предвидената употреба. Освен това тя гарантира на потребителя, че конкретна система, използвана в държава членка на ЕС, може да бъде изградена точно по същия начин във всяка друга държава в рамките на ЕС. Така, клиентите на Promat няма нужда да търсят ново и непознато решение, когато работят по международни проекти.

Таблица за определяне на необходимите дебелини на пожарозащитни плоскости PROMATECT®-XS, които да бъдат положени за пожарозащита на стоманени греди и колони

Работни параметри и дебелини на системата

Пожароустойчивостта на системите варира от R 30 до R 300 съгласно EN 13501-2, в зависимост от фактора сечение (Ap/V) и проектната температура. В таблиците, включени в нашите технически документи, можете да намерите необходимите дебелини на пожарозащитни плоскости PROMATECT®-XS, които да бъдат положени за пожарозащита на стоманени греди и колони.

Едно- и дву-слойна система за пожарозащита на стоманени конструкции

За различните монтажни ситуации/ (греди или колони, едно- или дву-слойна пожарозащита) са валидни различни правила и затова искаме да изброим някои основни инструкции във връзка с монтажа:

 • Обикновено облицоването на стоманени колони се прави от четирите страни, докато облицоване на стоманени греди се прави тристранно.
 • Съединенията на плоскостите са разположени шахматно, с отстъп от 400 mm една спрямо друга.
 • Плоскостите PROMATECT®-XS се монтират върху стоманени греди с помощта на клинове от PROMATECT®-XS с размери 120 x 20 mm и през 1200 mm. Върху колоните не са необходими клинове.
 • Първия слой плоскости се захващат към тези клинове, а втория слой към първия с крепежни елементи през 100 mm.
 • Не е необходима обработка на фугата.

Представяме ви една наистина гъвкава и усъвършенствана система, осигуряваща несравними работни параметри, постигнати благодарение на нашите технически умения, ангажимент, отдаденост на подобренията, широкомащабна научно-изследователска дейност, включваща най-добрите ни експерти и подкрепена от нашия над 50-годишен опит в областта на пожарозащитата за гарантиране на безопасността в сгради. Изпробвайте нашите продукти и се запознайте с детайлите, които имат значение, когато говорим за пожаробезопасност.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване