Пожарозащитни продукти,спиране на огъня с PROMASEAL® и PROMASTOP®

Преминаване на трасе с електрически кабели, защитено с набъбващо пожарозащитно покритие на водна основа

Пожарозащита навсякъде– уплътняването на празнини в пожарозащитните конструкции. Пожарозащитата е от жизненоважно значение за максималното увеличаване на способността на конструкцията да спасява живота и имуществото на живущите. Такива празнини включват преминавания на инсталации през стени и подове или фуги поради некачествена работа или с цел оставени за движения на конструкцията.

Скритите пространства или кухини в конструкцията на една сграда, осигуряват безпрепятствен път за разпространение на дим и огън. Това се случва особено през кухини в, над и под конструкцията на една сграда-например стени, подове, тавани, покриви и фасади. Тъй като разпространението е скрито, то представлява по-голяма опасност, отколкото би бил един очевиден недостатък в структурата на сградата. Важно е да се отбележи, че всяка отделна инсталация преминаваща през пожарозащитните конструктивни елементи, реагира по различен начин в случай на пожар и поради тази причина няма единна система, решение или продукт, който би защитили всички инсталации.

Кое е най-доброто пожарозащитно решение за теб?

При определяне на правилната спецификация за да се гарантира, че стена или преграда ще осигурят необходимата огнеустойчивост, трябва да се разгледат следните фактори:

  • Период на огнеустойчивост
  • Изисквания за изолация
  • Линейно съединение, фуга в стена, под
  • Движение – вибрации и термично разширение
  • Механична якост – носимоспособност

Серията пожарозащитни продукти PROMASEAL® и PROMASTOP®

Серията fпожарозащитни продукти PROMASEAL® и PROMASEAL® на Promat е една от най-всеобхватните в индустрията. Тя включва различни решения за уплътняване, започващи от набъбващи и силиконови уплътнители, минаващи през пожарни възглавници и стигащи до уникалния продукт на Promat – PROMASTOP®-FC MD.

Пожарозащитните системи, като тези, са с доказани уплътняващи свойства на преминаванията реализирани в сградите по време на строителството, като положени силови кабели, водопроводни и отоплителни тръби, въздухопроводи, линейни съединения с движение и др. Всяка инсталация преминаваща през пожарозащитни конструктивни елементи реагира по различен начин в случай на пожар и поради тази причина няма единно решение или продукт, който може да защити всички инсталации. Серията продукти PROMASEAL® и PROMASTOP® на Promat предлага специфична защита за всички отделни преминаващи елементи. Продуктите са изпитани по най-тежките стандарти, произведени с най-качествените материали и са сертифицирани от независими органи по схемата CERTIFIRE.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване