Пожарозащитно покритие PROMASTOP®-I

PROMASTOP®-I е огнезащитно покритие на водна основа. То осигурява защита срещу дим, огън и пренос на топлина в участъците на преминаване на инсталациите. Добрата консистенция осигурява бързо и чисто полагане върху вата, с което се възпира огъня.

Повече информация

Области на приложение:

PROMASTOP®-I и пожарозащитна обмазка за инсталации преминаващи през стени и подове. Разработен е за употреба с кабели, горими и негорими тръби, за да възпира дим, топлина и пламъци.

Предимства:

  • набъбващо покритие
  • малки пукнатини по повърхността не засяга функциите му

Реакция на огън: C-s2,d0
Мокра плътност: 1,4g/cm³
Отношение на набъбване (около): 1:22
Раздувна температура (около): 300°C
Категория на употреба: z2
Цвят: White
Срок на годност: 6months
Температура на съхранение Min: 3°C
Температура на съхранение Max: 35°C
60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване