Protipožiarny náter PROMASTOP®-I

PROMASTOP®-I je protipožiarny intumescentný náter na vodnej báze. Vďaka intumescentným vlastnostiam poskytuje ochranu pred šírením dymu, požiaru a tepla. Dobrá spracovateľnosť umožňuje rýchlu a čistú inštaláciu požiarnych tesnení otvorov.

Viac informácií

Aplikácia:

PROMASTOP®-I je protipožiarny náter určený na realizáciu požiarnych prestupov v stenách a stropoch s požiarnou odolnosťou. Je vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, horľavých a nehorľavých rúr proti prestupu dymu, tepla a požiaru.

Výhody:

  • napeňujúci protipožiarny systém
  • malé povrchové trhlinky neznižujú požiarnu odolnosť
Hustota (mokrá): 1,4 g/cm³
Približný expanzný pomer (550 °C): 1:22
Približná štartovacia teplota: 300 °C
Kategória použitia: Z₂
Farba: Biela
Spotrebovať do: 6 mesiacov
Podmienky skladovania: Skladujte v chladnom a suchom prostredí: 3 °C až 35 °C; minimálna životnosť pôvodných utesnených nádob pri skladovaní je uvedená na obale;
Minimálna teplota skladovania: 3 °C
Maximálna teplota skladovania: 35 °C

Súvisiace dokumenty

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb