Tesnenie: Protipožiarne systémy a opatrenia

Prestup elektrických káblov vedených v priehradke natretý protipožiarnym tesnením

Pri každej aplikácii je z hľadiska zaistenia maximálnej ochrany života a majetku nevyhnutné dbať na protipožiarnu odolnosť – utesnenie medzier v protipožiarnych konštrukciách. Patria sem prestupy inštalácií cez steny a podlahy, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej inštalácie alebo pohybu konštrukcie.

Uzavreté priestory alebo dutiny v konštrukcii budovy umožňujú priame šírenie dymu a ohňa. To platí obzvlášť v prípade dutín v konštrukcii budovy, nad alebo pod ňou, teda v stene, podlahe, strope, streche a fasáde. Keďže šírenie požiaru prebieha pod povrchom, predstavuje oveľa väčšie nebezpečenstvo, ako by to bolo v prípade požiaru viditeľného na povrchu.

Je dôležité uvedomiť si, že každá inštalácia prestupujúca v mieste opatrenom protipožiarnymi prvkami, v prípade požiaru reaguje inak. Neexistuje preto univerzálny a jediný systém, opatrenie alebo produkt, ktorý by umožnil ochranu všetkých inštalácií.

Aké protipožiarne opatrenie je vhodné pre vás?

Pri vyberaní správneho protipožiarneho opatrenia na zaistenie steny alebo priečky proti požiaru je potrebné zohľadniť nasledovné faktory:

  • doba požiarnej odolnosti
  • potrebná izolácia
  • stena, podlaha, lineárna škára
  • pohyb – vibrácie a tepelná rozťažnosť
  • mechanická pevnosť – zaťaženie

Spoločnosť Promat ponúka celý rad rôznych produktov a riešení protipožiarnej ochrany.

Rad produktov Promat PROMASEAL® a PROMASTOP®

Rady protipožiarnych produktov PROMASEAL®a PROMASTOP® patria medzi najkomplexnejšie. Zahŕňajú množstvo tesniacich prípravkov, od intumescentných a silikónových tesniacich tmelov, cez protipožiarne vankúše po jedinečný manžetový pás PROMASTOP®-FC MD.

Uvedené protipožiarne systémy preukázateľne umožňujú tesnenie prestupov v budovách, ktoré vznikli v priebehu ich výstavby, a to napr. prestupov elektrických káblov, rozvodných, vykurovacích a vetracích potrubí, pohyblivých škár a pod. Každá inštalácia v mieste prestupu opatrenom protipožiarnym prvkami reaguje v prípade požiaru inak. Neexistuje preto univerzálny a jediný systém, opatrenie alebo produkt, ktorý by umožnil ochranu všetkých inštalácií. Produkty z radov PROMASEAL® a PROMASTOP® od spoločnosti Promat sú určené na zaistenie špecifickej ochrany pre jednotlivé prvky v mieste prestupov. Produkty boli testované podľa najvyšších štandardov a vyrobené z materiálov najvyššej kvality, pričom sú podľa schémy CERTIFIRE akreditované treťou osobou.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb