Пожарозащитни уплътнения за тръби – монтаж и нанасяне

Изображение на комбинирано преминаване на тръби

Това е третата статия в нашата серия. В първите две обхванахме теми, като запълващи уплътнители на метални тръби, негорими тръбни изолации (CS, CI, LS или LI конфигурации), възможни конфигурации за края на тръбите (U/U, U/C, C/U, C/C), окачване и разстояния между опорите, тръби, изработени от горими материали, запълващи уплътнители за многослойни композитни тръби и горими тръбни изолации.

Сега е време да разгледаме някои от най-важните неща, които всеки строител трябва да вземе предвид и които не са свързани с продуктите на Promat.

Монтаж на яки

Като основно правило, в случай на стенно преминаване (освен за шахтови стени) пожарозащитните яки, ленти или акрил трябва да бъдат монтирани от двете страни на преминаването. В случай на подово преминаване, споменатите продукти трябва да бъдат монтирани обикновено само от долната страна, но има изключения: пожарозщитна лента Pipelife Radopress трябва да бъде монтирана в в ламинирания (CLT) под от двете страни.

След внимателен преглед на данните от таблиците, с които се запознахме в предишните статии, можем да заключим, че пожарозащитните яки PROMASTOP®-FC могат да се монтират на стени/подове (монтиране на повърхността) или в стени/подове (вграждане). Теоретично всички яки с метална обшивка биха могли да се монтират извън равнината на преминаване (монтаж на повърхността), както и чрез вграждане в равнината на преминаване (вграждане). Моля, вземете под внимание, че яката може да се използва само в съответната изпитана и класифицирана конфигурация.

Примери за различни монтажи на яки

Има няколко важни момента при правилното поставяне на пожарозащитната яка:

 1. Пръстеновидната междина между пластмасовата тръба и опорната конструкция трябва да бъде уплътнено в съответствие с тестваната конфигурация: например обратно запълване с минерална вата, която е с определени характеристики и е уплътняване на пръстеновидната междина на двете повърхности с PROMASEAL®-A. Поставянето на пожарозащитната яка без уплътняване на пръстеновидната междина (пространството между тръбата и опорната конструкция) е разрешен, само ако е било тествано и класифицирано по този начин.
 2. Пожарозащитната яка PROMASTOP®-FC е класифицирана за използване в леки стени, в монолитни стени и в монолитни подове).
 3. Яката трябва да бъде захваната към леката стена за използване с монтаж на повърхността с шпилки M6 или M8 , докато за монолитни стени е достатъчно нормално завинтване. PROMASTOP®-FC не може да бъде монтирана на леки стени с винтове за гипсокартон (това се отнася и за други продукти и следователно методът на захващане на яката към поддържащата конструкция по време на огневите изпитвания трябва винаги да бъде проверяван). Същото се отнася и за меки преминавания: ако яката е класифицирана за преминавания през вата, тя трябва да бъде здраво захваната например с шпилки, преминаващи през плоскостите от минерална вата (трудно е да си представим, че захващане, което не преминава през конструкцията, е способно да закрепи яката по време на изпитване, продължаващо 90 мин. или по-дълго). Пожарозащитната яка PROMASTOP®-FC е класифицирана в уплътнение с меко преминаване 2 x 50 mm PROMASTOP®-CC, захванато с шпилки M6 / M8 или мин. 60 mm винтове със спирална резба, или пружинен болт с резба до главата M4, а също и при монтаж в жлебове (фиксиращите заключвания са между двете плочи от минерална вата).
Изображение на яка, захваната с шпилки през лека стена

Специални приложения на пожарозащитните яки

Понякога яките трябва да бъдат използвани в специални ситуации, където количеството набъбваща вложка с ширина 30 mm (PROMASTOP®-FC3) не е достатъчна. По тази причина Promat разработи по-големите яки PROMASTOP®-FC6 и PROMASTOP®-FC15, с ширина на вложката 60 mm и 150 mm. Специални приложения:

 • външен диаметър на тръбата, по-голям от 160 mm
 • шахтови стени (яката трябва да бъде монтирана в шахтовата стена отвън, обърната към стената, тъй като не може да бъде монтирана от задната страна)
 • наклонени преминавания
 • тръбни съединения
Изображение на специално приложение на пожарни яки

Меки запълващи уплътнения с пожарозащитна лента PROMASTOP®-W

Запълващите уплътнения без използване на яки са много икономично решение, защото няма нужда от скъпи яки с обшивка от неръждаема стомана, въпреки че имат ограничения. Може да се използва пожарозащитна лента, само ако е вградена в използваните материали; комбинация с изпитано преминаване в мека вата, (лентата и мекото преминаване не могат да бъдат променяни). Лентата PROMASTOP®-W е класифицирана в преминавания от мека вата заедно с обмазките PROMASTOP®-CC или PROMASTOP®-I. Монтажът е скрит в равнината на стената/пода, лентата трябва да излиза до 5 mm от повърхността и не трябва да бъде покрита с обмазката (обмазването ще охлади и ще изолира лентата, с което ще попречи на нейното набъбване.

Броят намотки (в зависимост от материала и външния диаметър на тръбата) трябва да се вземе предвид (напр. класификация EI 120-U/C е осигурена с две намотки PROMASTOP®-W при меко преминаване 2 x 50 mm PROMASTOP®-CC за PVC-U, PE-HD, ABS, SAN+PVC, PP-H и PP-R тръби с външен диаметър до 110 mm).

Изображение на меко запълващо уплътнение с пожарозащитна лента PROMASTOP®-W
Диаграма на изпълнение на меки преминавания в леки стени

Изпълнения на преминавания с мека вата в леки стени

Трябва да се изгради рамка във вътрешността на отвора (виж схемата), тъй като плочите минерална вата не могат да подходящо поставени, ако основата не го позволява. Обръщанията могат да се оформят по три начина за преминаванията на Promat:

 • Метални профили могат да бъдат използвани за изграждане на рамка. За останалите отворени стени трябва да бъдат изградени метални профили. Ако е наличен периферен метален профил, не е необходимо уплътняване на отвора.
 • Ръбът може да бъде изграден от пожарозащитни плоскости.
 • В случай на съществуващи метални профили е възможно да се направи облицовка на ръба с плоскостите на стенната конструкция.

Забележка! В случай на използване на дървени елементи трябва да се остави разстояние поне 100 mm между отвора на преминаването и дървените подпори, междината между дървените подпори и преминаването трябва да бъде уплътнена с поне 100 mm изолация с класификация по реакция на огън A1 или A2 (съгласно стандарта EN 13501-1).

Поставяне на плочите от минерална вата за преминаването в равнината на стената

Има различни начини за монтиране на необходимата изолация от минерална вата с дебелина 2 x 50 mm в подове, за да се постигне класификация EI 120:

 • на същото ниво с горната равнина на пода
 • на същото ниво с долната равнина на пода
 • и двете плоскости минерална вата са в същите равнини, като равнините на пода
Илюстрация на различните начини за монтаж на необходимите плоскости от минерална вата 2 x 50 mm в подове

Изпитвателните конфигурации на избрания продукт трябва да бъдат взети предвид. Системите на Promat за преминавания с PROMASTOP®-I или PROMASTOP®-CC са класифицирани и за трите изпълнения.

Разстояние между обслужващите инсталации в преминаването

Минималното разстояние между обслужващите инсталации и разстоянието на обслужващите инсталации до конструкцията са определени за меки преминавания; не е възможно поставянето по-нагъсто от конфигурацията, дефинирана по време на изпитването. Следната таблица показва всички разстояния при меко преминаване PROMASTOP®-CC.

Елементи Разстояние (mm)
Негорима изолация – Негорима изолация 0
Негорима изолация – Опорна конструкция/рамка на компоннтите 0
Негорима изолация – PROMASTOP®-IM CJ21 0
Негорима изолация – PROMATECT® Вентилационни системи 0
Негорима изолация – PROMASTOP®-FC 0
Кабели/поставки за кабели – Опорна конструкция/рамка на компоннтите 0
Кабели/поставки за кабели – Кабели/поставки за кабели 0
Кабели/поставки за кабели PROMASTOP®-FC 0
Кабели/поставки за кабели – PROMASTOP®-IM CJ21 0
PROMASTOP®-FC – PROMASTOP®-FC 0
PROMASTOP®-FC – PROMASTOP®-IM CJ21 0
PROMASTOP®-FC – PROMASEAL®-A 0
PROMASTOP®-FC – PROMASEAL®-AG 0
PROMASTOP®-FC – PROMATECT® Вентилационни системи 0
PROMASTOP®-FC – Опорна конструкция/рамка на компоннтите 0
PROMASTOP®-W – Негорима изолация 0
PROMASTOP®-W – PROMASTOP®-W 0
PROMASTOP®-W – PROMASTOP®-IM CJ21 20
PROMASTOP®-W – PROMASTOP®-FC 0
PROMASTOP®-W – PROMATECT® Вентилационни системи 30
PROMASTOP®-W – PROMASEAL®-A 0
PROMASTOP®-W – PROMASEAL®-AG 0
PROMASTOP®-W – Опорна конструкция/рамка на компоннтите 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASTOP®-IM CJ21 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASEAL®-A 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASEAL®-AG 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – Опорна конструкция/рамка на компоннтите 0
Между всички други обекти, които не са дефинирани допълнително 100

Общ брой на преминаващи обслужващи инсталации през преминаване с голямо напречно сечение

Целият обем на инсталации и елементи (тръби, заедно с изолациите им, кабели заедно с опорните им конструкции) при големи преминавания не може да надвишава 60% от сечението на отвора.

Изображение на запълващо уплътнение на тръба или кабел през сандвич панел

Запълващи уплътнения за тръби и кабели през сандвич панели

Запълващите уплътнения за тръби и кабели в сандвич панели трябва да бъдат изпитани специално. Promat е класифицирал тази система за преминаване със следните стени от сандвич панели.

 • ArcelorMittal Pflaum FO-010-10-80/1000; максимални размери на отворите за меки преминавания 2 x 50 mm PROMASTOP®-CC = 2,00 m² (EI 120)
 • WP-F 100 (Brucha) = 0,16 m² (EI 90)
 • Kingspan KS 1100 CS; максимални размери на отворите за меки преминавания 2 x 50 mm PROMASTOP®-CC: 600 mm x 600 mm (до EI 60)

Тестваният панел ArcelorMittal Pflaum Rockwool Panel FO-010-10-80 / 1000 трябва да е дебел ≥ 80 mm, с рамка, изработена от огнезащитни плоскости PROMATECT®-100 (дебелина ≥ 10 mm) монтирани около отвора посредством винтове за гипсокартон (през разстояние ≤ 200 mm). Плоскостите PROMATECT®-100 трябва да покриват ръба на отвора на широчина ≥ 50 mm.

С това нашата серия от три статии, посветени на уплътненията при преминавания на тръби, завършва. Темата е обширна и сложна; изисква много познания и опит. Затова ви каним най-учтиво да се свържете с нашия технически екип, като използвате връзката по-долу. Ще се радваме да отговорим на всички евентуални въпроси относно вашите проекти. Нека заедно да строим по-безопасни сгради.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване