Aplikačné problémy a tesnenia prestupov potrubí

Obrázok viacnásobného prestupu

Toto je tretí článok v našej sérii. V prvých dvoch sme sa venovali témam, ako sú tesnenia prestupov kovových potrubí, nehorľavé izolácie potrubí (vyhotovenie CS, CI, LS alebo LI), možné spôsoby zakončení potrubí (U/U, U/C, C/U, C/C ), vzdialenosti závesných a podporných konštrukcií, potrubia vyrobené z horľavých materiálov, tesnenia prestupov potrubí ktoré sú viacvrstvové a kompozitné a horľavé izolácie potrubí.

Teraz sa pozrieme na niektoré z najdôležitejších aspektov, ktoré musí každá stavebná spoločnosť vziať do úvahy, a ktoré nesúvisia s výrobkami spoločnosti Promat.

Inštalácia manžiet

Vo všeobecnosti platí, že pri prestupoch v stenách (okrem šachtových stien) musí byť z oboch strán prestupu použitá protipožiarna manžeta, návin alebo akrylový tmel. V prípade prestupov cez strop sa uvedené produkty zvyčajne použijú len zospodu, ale existujú aj výnimky, napr. protipožiarny návin PROMASTOP®-W musí byť nainštalovaný na oboch stranách krížovo laminovanej drevenej (CLT) podlahy.

Po starostlivom preskúmaní údajov z tabuliek v predchádzajúcich článkoch sme dospeli k záveru, že protipožiarne manžety PROMASTOP®-FC sa aplikujú na stenu/strop (povrchová montáž) alebo do steny/stropu (zabudované). Všetky manžety s pevným kovovým puzdrom je teoreticky možné aplikovať oboma spôsobmi – ako nasadenú manžetu, ktorá vystupuje z prestupu (povrchová montáž) alebo vstavanú manžetu v mieste prestupu (zabudovaná). Majte na pamäti, že manžetu je možné používať len v súlade s klasifikáciou podľa skúšobnej konfigurácie.

Príklady rôznych aplikácií manžety

Existuje niekoľko zaujímavých faktov týkajúcich sa správnej aplikácie protipožiarnej manžety:

 1. Kruhová medzera medzi plastovým potrubím a nosnou konštrukciou musí byť utesnená podľa testovanej konfigurácie: napríklad vyplnená minerálnou vlnou špecifickej kvality a kruhovým tesnením medzery na oboch povrchoch pomocou PROMASEAL®-A. Aplikácia protipožiarnej manžety bez kruhového tesnenia medzery (otvor medzi potrubím a nosnou konštrukciou) je povolená, iba ak bola týmto spôsobom testovaná a klasifikovaná.
 2. Protipožiarna manžeta PROMASTOP®-FC je klasifikovaná na použitie na pružných stenách, pevných stenách a pevných podlahách.
 3. Pri aplikáciách s povrchovou montážou sa v prípade pružných stien sa manžeta upevní pomocou závitových tyčí M6 alebo M8, kým pri pevných stenách postačia vhodné skrutky. Manžetu PROMASTOP®-FC nie je možné upevniť na pružné steny pomocou skrutiek do sadrokartónu (to platí aj pre iné produkty, preto je potrebné vždy skontrolovať príslušný spôsob upevnenia manžety k nosnej konštrukcii, ktorý bol použitý počas požiarnej skúšky). To isté platí aj pri prestupoch, ktoré sú utesnené mäkkou upchávkou – plsťou. Ak je manžeta klasifikovaná na použitie v prestupoch utesnených plsťou, musí byť riadne upevnená, napríklad pomocou závitových tyčí, ktoré budú prechádzať cez dosky minerálnej vlny alebo plsť (je ťažké predstaviť si, že akýkoľvek upevňovací prostriedok, ktorý neprechádza cez konštrukciu, dokáže udržať manžetu pevne na danom mieste počas požiarnej skúšky, ktorá môže trvať 90 minút alebo dlhšie). Protipožiarna manžeta PROMASTOP®-FC je klasifikovaná pre tesnenie prestupov 2 x 50 mm PROMASTOP®-CC s mäkkými upchávkami upevnené závitovými tyčami M6/M8 alebo min. 60 mm špirálovými skrutkami alebo pružinovými poistnými skrutkami M4 a tiež pre zapustenú inštaláciu (upevňovacie západky sú medzi dvoma doskami z minerálnej vlny).
Obrázok manžety upevnenej na pružnej stene pomocou závitových tyčí

Špeciálne použitie protipožiarnych manžiet

V niektorých situáciách, kedy vrstva intumescentnej vložky pri hĺbke montáže 30 mm (PROMASTOP®-FC3) už nie je dostačujúca, sa vyžaduje špeciálne použitie manžiet. Promat preto vyvinul väčšie protipožiarne manžety PROMASTOP®-FC6 a PROMASTOP®-FC15, ktoré sú vhodné pre hĺbku montáže 60 mm a 150 mm. Príklady špeciálnych prípadov použitia:

 • ak je vonkajší priemer potrubia väčší ako 160 mm,
 • pri šachtových stenách (manžeta musí byť namontovaná do steny zvonka smerom k stene, pretože ju nemožno namontovať z druhej strany),
 • šikmé (skosené) prestupy,
 • potrubné spojky.
Obrázok osobitných prípadov použitia protipožiarnych manžiet

Tesnenia prestupov s mäkkými upchávkami pomocou protipožiarneho návinu PROMASTOP®-W

Tesnenie prestupov bez použitia protipožiarnych manžiet je ekonomicky výhodné riešenie, pretože nie sú potrebné drahé manžety s puzdrom z nehrdzavejúcej ocele. Ich použitie je však obmedzené. Protipožiarny návin sa môže používať iba v prípade zabudovanej aplikácie; iba v kombinácii s testovanou mäkkou upchávkou z plste (náviny a mäkké upchávky nie sú variabilné). Návin PROMASTOP®-W je klasifikovaný pre použitie v prestupoch v stenách a podlahách s mäkkou vypchávkou z plste, ošetrených PROMASTOP®-CC a PROMASTOP®-I. Návin je možné aplikovať len vnútri steny alebo stropu, pričom môže prečnievať cez povrch upchávky o 5 mm a nesmie byť ošetrený náterom, ktorý tvorí časť mäkkej upchávky prestupu (náter by vďaka svojmu ochladzujúcemu a tepelnoizolačnému účinku zabránil požadovanému napeneniu návinu). Návin musí byť montovaný tak, aby bol jeho okraj v rovine so spodným okrajom vrstvy plste pri prestupoch cez strop. V prípade prestupov cez stenu musí byť okraj návinu na oboch stranách v rovine s vrstvou plste (s povoleným presahom o 5 mm, ako bolo uvedené vyššie).

V závislosti od materiálu a vonkajšieho priemeru potrubia je potrebné zvážiť potrebný počet vrstiev (napr. požiarnu odolnosť triedy EI 120-U/C pre PVC-U, PE-HD, ABS, SAN+PVC, PP-H a PP-R potrubia s vonkajším priemerom do 110 mm dosiahneme, ak sa použijú dve vrstvy návinu PROMASTOP®-W v 2 x 50 mm prestupoch s mäkkými upchávkami PROMASTOP®-CC).

Obrázok tesnenia prestupov potrubí s mäkkou upchávkou pomocou protipožiarneho návinu PROMASTOP®-W
Schéma použitia mäkkých upchávok v pružných stenách

Použitie mäkkých upchávok v pružných stenách

Po obvode otvoru v mieste prestupu cez pružné steny sa musí vytvoriť rám, pretože mäkké upchávky z dosiek z minerálnej vlny nie je možné dobre utesniť, pokiaľ nie je v mieste aplikácie pevná povrchová bariéra. Pri prestupoch Promat je možné vytvoriť bariéru hranami tromi spôsobmi:

 • Na vytvorenie hrán je môžné použiť kovové stenové profily. Kovové profily musia byť skonštruované pre zostávajúce otvorené strany. Ak je prítomný obvodový kovový profil, nie je potrebné obloženie otvoru.
 • Hranu je možné vytvoriť aj z protipožiarnych dosiek.
 • Hrany je možné obložiť pomocou dosiek stenovej konštrukcie v prípade existujúcich kovových profilov.

Upozornenie! V prípade drevených čapov musí byť medzi otvorom prestupu a drevenou podperou vytvorená vzdialenosť najmenej 100 mm. Škára medzi drevenou podperou a prestupom musí byť utesnená izoláciou s minimálnym rozmerom 100 mm a triedou reakcie na oheň A1 alebo A2 (podľa normy EN 13501-1).

Umiestnenie mäkkej upchávky z dosiek z minerálnej vlny v rovine s prestupom

Na dosiahnutie požiarnej odolnosti triedy EI 90 sa môžu použiť rôzne spôsoby aplikácie požadovanej izolácie z minerálnej vlny s rozmermi 2 x 50 mm v stropoch.

 • v rovnakej úrovni s hornou rovinou stropu,
 • v rovnakej úrovni so spodnou rovinou stropu,
 • dosky z minerálnej vlny sú v rovine s úrovňou stropu z oboch strán.
Ilustrácia rôznych spôsobov aplikácie požadovanej izolácie z minerálnej vlny s rozmermi 2 x 50 mm v stropoch

Pri výbere produktu je potrebné zohľadniť skúšobnú konfiguráciu produktu. Systémy mäkkých upchávok PROMASTOP®-I alebo PROMASTOP®-CC sú klasifikované pre všetky tri konfigurácie.

Vzdialenosť medzi inštaláciami v mieste prestupu

Minimálna vzdialenosť medzi jednotlivými inštaláciami navzájom a medzi inštaláciou a stavebnou konštrukciou je stanovená u mäkkých upchávok prestupov a nie je možné ich inštalovať v menšej vzdialenosti, ako je stanovené podľa skúšobnej konfigurácie. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky vzdialenosti pre prestupy s mäkkými upchávkami PROMASTOP®-CC.

Objekt Minimálna vzdialenosť (mm)
Nehorľavá izolácia – nehorľavá izolácia 0
Nehorľavá izolácia – podperná konštrukcia/orámovanie komponentov 0
Nehorľavá izolácia – PROMASTOP®-IM CJ21 0
Nehorľavá izolácia – vedenia PROMATECT® 0
Nehorľavá izolácia – PROMASTOP®-FC 0
Káble, káblové lávky – podperná konštrukcia/orámovanie komponentov 0
Káble, káblové lávky – káble, káblové lávky 0
Káble, káblové lávky – PROMASTOP®-FC 0
Káble, káblové lávky – PROMASTOP®-IM CJ21 0
PROMASTOP®-FC – PROMASTOP®-FC 0
PROMASTOP®-FC – PROMASTOP®-IM CJ21 0
PROMASTOP®-FC – PROMASEAL®-A 0
PROMASTOP®-FC – PROMASEAL®-AG 0
PROMASTOP®-FC – vedenia PROMATECT® 0
PROMASTOP®-FC – podperná konštrukcia/orámovanie komponentov 0
PROMASTOP®-W – nehorľavá izolácia 0
PROMASTOP®-W – PROMASTOP®-W 0
PROMASTOP®-W – PROMASTOP®-IM CJ21 20
PROMASTOP®-W – PROMASTOP®-FC 0
PROMASTOP®-W – vedenia PROMATECT® 30
PROMASTOP®-W – PROMASEAL®-A 0
PROMASTOP®-W – PROMASEAL®-AG 0
PROMASTOP®-W – podperná konštrukcia/orámovanie komponentov 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASTOP®-IM CJ21 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASEAL®-A 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASEAL®-AG 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – podperná konštrukcia/orámovanie komponentov 0
Medzi všetkými ostatnými objektmi, ktoré nie sú ďalej definované 100

Celkové množstvo inštalácií vo veľkom priereze prestupu

Celkový prierez inštalácií (potrubí vrátane príslušných izolácií, káblov vrátane príslušných podperných konštrukcií) vnútri veľkých prestupov (mäkká plsť, tvrdá malta, vankúše, tehly) nesmie prekročiť 60 % prierezu prestupu.

Obrázok tesnenia prestupov potrubí alebo káblov cez sendvičové panely

Tesnenie prestupov potrubí alebo káblov cez sendvičové panely

Tesnenia prestupov potrubí alebo káblov v sendvičových paneloch sa musia osobitne skúšať. Spoločnosť Promat klasifikovala systémy prestupov s nasledujúcimi stenami zo sendvičového panelu:

 • ArcelorMittal Pflaum FO-010-10-80/1000; maximálny rozmer otvoru prestupu s mäkkou upchávkou 2 x 50 mm PROMASTOP®-CC: 2,00 m² (EI 120)
 • WP-F 100 (Brucha) = 0,16 m² (EI 90)
 • Kingspan KS 1100 CS; maximálny rozmer otvoru prestupu s mäkkou upchávkou 2 x 50 mm PROMASTOP®-CC: 600 mm x 600 mm (do EI 60)

Skúšaný panel ArcelorMittal Pflaum Rockwool Panel FO-010-10-80/1000 musí mať hrúbku ≥ 80 mm, s rámom vyrobeným z protipožiarnych dosiek PROMATECT®-100 (hrúbka ≥ 10 mm), ktoré sú umiestnené po obvode otvoru pomocou sadrokartónových skrutiek (rozstup ≤ 200 mm). Dosky PROMATECT®-100 musia prekrývať okraj otvoru o ≥ 50 mm.

Týmto sa uzatvára naša trojdielna séria článkov o tesneniach prestupov potrubí. Táto téma je rozsiahla a komplexná a vyžaduje si mnoho vedomostí a skúseností. Preto by sme vás chceli požiadať, aby ste sa obrátili na náš technický tím pomocou nižšie uvedeného odkazu. Radi odpovieme na všetky otázky týkajúce sa vašich projektov. Navrhujme spoločne bezpečnejšie budovy.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb