Семинар за тунелни норми и безопасност в Братислава

Семинар за тунелни норми и безопасност в Братислава

Днес, в Словашката пътна администрация, повече от 60 инженери, строители и представители на заинтересуваните страни присъстваха на презентационен семинар проведен от представители на Promat. Вилиам Фусек (Търговки управител за Словакия), Габор Марловитс (Търговски управител за Унгария) и Анди Флинт (Регионален управител сегмент Тунели, Великобритания, Ирландия и Югоизточна Европа) представиха новостите в тунелното строителство включително новите норми за пожарозащита на тунелни съоръжения и как да бъде защитена стоманобетонната конструкция срещу пукнатини и експлосивно обрушване.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване