Seminár o požiarnej bezpečnosti tunelov v Bratislave

Traja muži na Promat seminári o požiarnej bezpečnosti v tuneloch, Bratislava

V sídle SSC a.s. v Bratislave sa viac než 60 inžinierov, dizajnérov a ďalších zainteresovaných subjektov zúčastnilo prezentácie medzinárodného tímu spoločnosti Promat. Viliam Fusek (Sales Manager Slovensko), Gábor Marlovits (Sales Manager Maďarsko) a Andy Flint (Regional Tunnel Manager, UK, Írsko a S.E.E) predniesli účastníkom aktuálne informácie vrátane nových požiadaviek predpisov pre požiarne vlastnosti tunelových stavieb a o riešení ochrany tunela pred praskaním a odstreľovaním betónu v tuneli v prípade požiaru.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb