Protipožiarne prestupy káblov – prehľad a európske normy

Mäkká upchávka prestupu káblového kanálu

Prestupy káblov môžu cez tesnenia v stenách prechádzať rôzne: cez káblové zväzky, kanály, kanálové zväzky, prázdne potrubia, káblové žľaby a káblové rebríky, a preto je dôležité ich zohľadniť vo všetkých etapách návrhu a aplikácie. Úlohou poslednej časti z našej série článkov o tesnení prestupov je ozrejmiť niektoré zo všeobecných aspektov káblových prestupov.

Skupiny káblov

Prestupy káblov sa skúšajú podľa európskej normy EN 1366-3 a výsledky sú posúdené (klasifikované) podľa EN 13501-2. Rozdelenie káblov do šiestich rôznych skupín podľa najčastejších typov a konfigurácií káblov je veľmi dôležité, aj keď menej známe:

Skupiny káblov Konfigurácia
Skupina káblov 1: malé opláštené káble samostatné alebo vo zväzkoch s vonkajším priemerom nepresahujúcim 21 mm (Ø ≤ 21 mm), napr. 10 káblov s rozmermi 5 mm x 1,5 mm2 alebo 2 káble s rozmermi 1 mm x 95 mm2 (podrobnosti pozrite v príslušnej norme);
Skupina káblov 2: stredné opláštené káble s vonkajším priemerom 21 mm < Ø ≤ 50 mm, napr. 1 kábel s rozmermi 4 mm x 95 mm2 alebo 2 káble s rozmermi 1 mm x 185 mm2 (podrobnosti pozrite v príslušnej norme);
Skupina káblov 3: veľké opláštené káble s vonkajším priemerom 50 mm < Ø ≤ 80 mm, napr. 1 kábel s rozmermi 4 mm x 185 mm2 (podrobnosti pozrite v príslušnej norme);
Skupina káblov 4: zväzok káblov skupiny 1, s najväčším priemerom nepresahujúcim 100 mm (telekomunikačný kábel) Ø ≤ 100 mm;
Skupina káblov 5: typy káblov bez opláštenia (drôt, H07V-R), Ø ≤ 24 mm, napríklad 1 kábel s rozmermi 1 mm x 95 mm2 alebo 1 kábel s rozmermi 1 mm x 185 mm2 (podrobnosti pozrite v príslušnej norme)
Skupina káblov 6: oceľové, medené alebo plastové chráničky alebo ochranné rúrky (prázdne rúrky) vo zväzkoch po tri, konfigurácia rúrky je U/C (neuzavretá v peci, uzavretá mimo pece) Ø ≤ 16 mm.

Pri skúšaní je každá káblová skupina umiestnená podľa konfigurácie popísanej v norme a pri skúšanom priereze, pričom sa berie do úvahy vzdialenosť od každého upevňovacieho prvku a od konštrukcie budovy. Ak si zákazník neželá mať klasifikáciu pre všetky skupiny, vzorky týchto skupín sú pri skúšaní vynechané.

Mäkká upchávka prestupu potrubia pomocou návinu

Prestupy s tesnením mäkkou upchávkou

Podobne ako to bolo v prípade prestupov potrubí, ani teraz nebudeme opisovať výrobky ako také, ale zameriame sa na systémy protipožiarneho tesnenia prestupov. Najznámejšími sú tzv. prestupy s tesnením mäkkou upchávkou. Ide o kombináciu minerálnej vlny so špecifickou objemovou hmotnosťou a hrúbkou a protipožiarneho náteru (prípadne aj tmelu).

Požiarna odolnosť konkrétneho systému tesnenia prestupu môže byť klasifikovaná iba pre tie skupiny káblov, u ktorých boli splnené požiadavky požiarnej skúšky. Nie všetky systémy tesnenia prestupov káblov môžu byť používané ako protipožiarne upchávky pre káblové zväzky ľubovoľného typu a v ľubovoľnej konfigurácii.

Je však veľmi dôležité pamätať na to, že trieda požiarnej odolnosti systému závisí od použitej minerálnej vlny, typu montáže a káblovej skupiny. V nasledujúcej tabuľke je uvedená požiarna odolnosť prestupu s mäkkou upchávkou s použitím protipožiarneho hybridného náteru na vodnej báze PROMASTOP®-CC, aplikovaného na minerálnej vlne (hustoty ≥ 140 kg/m3).

Elektrická inštalácia Hrúbka a orientácia dosky z minerálnej vlny
1 × 50 mm 1 × 80 mm 2 × 50 mm
stena strop stena strop stena strop
SK1: Všetky opláštené typy káblov Ø ≤ 21 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
SK2: Všetky opláštené typy káblov 21 < Ø ≤ 50 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
SK3: Všetky opláštené typy káblov 50 < Ø ≤ 80 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
SK4: Káblový zväzok vyrobený z káblov SK1 (telekomunikačné káble) Ø ≤ 100 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
SK5: Neopláštené typy káblov Ø ≤ 24 mm EI 45 EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
SK6: Malé ochranné rúrky a chráničky vyrobené z plastu alebo ocele s konfiguráciou zakončenia potrubia U/C ≤ 16 mm EI 45 EI 45 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
SK ... Skupina káblov v súlade s EN 1366-3:2009

Tabuľka znázorňuje, že prestupy všetkých káblových skupín boli skúšané s náterom PROMASTOP®-CC. Odporúča sa zohľadniť skutočnosť, že na zvýšenie požiarnej odolnosti je potrebné použiť hrubšiu minerálnu vlnu, a že vo všeobecnosti je klasifikovaná odolnosť nižšia v prípadoch s väčším počtom skupín káblov.

Nákresy tesnenia prestupov káblov pomocou PROMASTOP®-CC v pružnej a pevnej stene a pevnom strope

Požadovaná hrúbka náteru PROMASTOP®-CC závisí od skupiny káblov, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

Prípad Hrúbka suchého filmu (mm) Dĺžka náteru (mm)
Skupina káblov 1 ÷ 5 1 100
Skupina káblov 6 3
Káblové žľaby, káblové rebríky 1

Nesmieme zabúdať, že ochranné rúrky sú v skupine káblov 6. Kovové chráničky majú dobrú tepelnú vodivosť, preto je potrebná hrubšia vrstva náteru na dosiahnutie dostatočného ochladzujúceho účinku. Okrem toho je hrubšia vrstva náteru potrebná aj na vyplnenie priestoru natavenia plastových ochranných rúrok, ako je to v prípade štandardných káblov (náter PROMASTOP®-CC musí byť nanášaný vo vrstve s hrúbkou 3 mm, namiesto 1 mm).

Prierez prestupu s tesnením mäkkou upchávkou s PROMASTOP®-CC môže mať až do 3,75 m2 v stenách a stropoch, čo umožňuje vytvorenie požiarnych úsekov v šachtách s veľkými prierezmi. Náter odoláva vlhkosti, preto je možné ho používať aj vo vlhkom prostredí a v priestoroch s vysokou vlhkosťou , čo sa nedá povedať o iných mäkkých upchávkach.

Požiarne tesnenie kombinovaného prestupu s PROMASTOP®-CC pre káble a potrubia

Kombinované prestupy

Káble a potrubia často v praxi prechádzajú jedným spoločným prestupom. V takých prípadoch hovoríme o kombinovaných prestupoch.

Mäkké upchávky PROMASTOP®-CC sú klasifikované aj pre vyššie uvedený systém. V nasledujúcich nákresoch sú zobrazené podrobnosti.

Nákresy tesnenia kombinovaných prestupov pomocou PROMASTOP®-CC v pružnej a pevnej stene a pevnom strope

Problematika prestupov je mimoriadne široká a komplikovaná téma, pretože každý systém musí byť prísne testovaný a certifikovaný vrátane tisícok rôznych kombinácií protipožiarnych produktov a materiálov (potrubia, káble). Preto Vás prosíme, aby ste v prípade otázok kontaktovali náš technický tím. Budeme radi, ak Vám budeme môcť zodpovedať otázky ohľadne Vašich projektov.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb