Čo je to BIM?

BIM radikálne zvyšuje kvalitu a rýchlosť procesu výstavby zefektívnením spolupráce medzi stavebnými partnermi. Táto inovácia pomáha všetkým zúčastneným stranám šetriť čas a vyhýbať sa nákladným omylom.

 

Šedo-biele pozadie webu

Prečo všetci potrebujeme BIM

Usmievajúci sa projektant na stavbe pracuje s BIM na laptope

Prečo všetci potrebujeme BIM

BIM je pre architektov, technikov, dodávateľov, konzultantov a zhotoviteľov skvelý nástroj pre čo najefektívnejšie využitie času investovaného do výstavby. Pomocou BIM sa vyhnete omylom a nezrovnalostiam, čím ušetríte množstvo peňazí.

Informačné modelovanie budov (Building Information Modeling, BIM) začína vytvorením inteligentného 3D modelu, ktorý slúži ako platforma pre všetkých stavebných partnerov na zdieľanie dokumentov a koordináciu prác počas celého životného cyklu projektu.

Keďže pasívna požiarna ochrana je rozhodujúcim prvkom pri navrhovaní bezpečnej a zdraviu prospešnej budovy, spoločnosť Promat ponúka architektom a inžinierom BIM objekty, ktoré potrebujú na integráciu plánu požiarnej bezpečnosti do návrhu BIM. Tento proces nielenže minimalizuje chyb, ale tiež ponúka vlastníkovi budovy všetky informácie na účely údržby a opráv.

 

Bielo-šedé pozadie webu

Požiarna ochrana a BIM

Ilustrácia 3D BIM modelu budovy

Požiarna ochrana a BIM

Veríme, že pasívna požiarna ochrana by mala byť kompletne integrovaná do BIM návrhu budovy. Ak bol zoznam systémov a riešení Promat zahrnutý architektmi alebo inžiniermi do BIM návrhu, všetci partneri zainteresovaní na komplexnom stavebnom projekte majú zabezpečený prístup k informáciám, ktoré potrebujú v každom kroku celého procesu.

To umožňuje dodávateľom a zhotoviteľom plánovať vopred a zabezpečiť, aby mali k dispozícii všetok materiál a nástroje na rýchlu a efektívnu prácu. Pri každej zmene plánov sú všetci stavební partneri informovaní súčasne a môžu prispôsobiť svoj plán tak, aby zabezpečili, že projekt bude dokončený včas a v najvyššej kvalite.

V čom spočíva proces BIM?

V čom spočíva proces BIM?

Proces BIM napomáha tvorbe inteligentných údajov, ktoré možno používať počas celého životného cyklu budovy alebo infraštruktúrneho projektu.

Plán

Plán

Informujte plánovanie projektu kombináciou zachytenia reality a údajov z praxe a generujte kontextové modely existujúceho zastavaného a prírodného prostredia.

Návrh

Návrh

Počas tejto fázy sa vykonáva koncepčný návrh, analýza, precizovanie a zostavovanie dokumentácie. Proces pred výstavbou začína s pomocou údajov BIM, aby bolo možné poskytnúť relevantné informácie úseku plánovania a logistiky.

Stavba

Stavba

Počas tejto fázy začne výroba využívať špecifikácie BIM. Stavebná logistika sa zdieľa s remeselníkmi a zmluvnými dodávateľmi, aby sa zabezpečilo optimálne načasovanie a efektívnosť.

Prevádzka

Prevádzka

Údaje BIM sa prenášajú do prevádzky a údržby hotových budov. Údaje BIM je možné využívať s cieľom nákladovo efektívnej renovácie alebo demontáže.

Šedo-biele pozadie webu

Prečo je BIM dôležitý?

Glóbus, na ktorom vidno Arabský polostrov, Afriku a južnú Áziu

Prečo je BIM dôležitý?

Podľa OSN dosiahne populácia Zeme do roku 2050 míľnik 9,7 miliardy. Stavebný priemysel teda musí hľadať inteligentnejšie a efektívnejšie spôsoby navrhovania a budovania nielen ako prostriedku na udržanie kroku s globálnym dopytom, ale aj v záujme podpory pri vytváraní inteligentnejších a odolnejších priestorov.

BIM nielenže dizajnérskym a konštrukčným tímom umožňuje pracovať efektívnejšie, ale umožňuje im aj zaznamenávať údaje, ktoré vytvárajú počas tohto procesu, čo je mimoriadne prospešné pri činnostiach prevádzky a údržby.

Ďalšie zdroje

Odborné články

Muž zamyslene pracuje s laptopom na stavbe

Odborné články

Spojte sa s našimi technikmi požiarnej bezpečnosti a získajte informácie o najnovších trendoch v oblasti pasívnej požiarnej ochrany. Zistite, ako je možné spoločne využívať nové poznatky na hodnotenie rizík a ochranu životov.

Vzdelávanie

Pohľad z publika na prednášajúcu a plátno

Vzdelávanie

Získajte odborné znalosti v oblasti požiarnej ochrany v dielňach spoločnosti Promat.

Zavolajte odborníkom

Muži a ženy sedia pri počítačoch v call centre so sluchátkami a mikrofónmi.

Zavolajte odborníkom

Náš tím technickej podpory bude schopný odpovedať na všetky vaše otázky, aj tie najťažšie. Vyskúšajte nás.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb