Светът според BIM

Как BIM помага да се избягват грешки и да се пестят парични средства, като радикално подобрява качеството и скоростта на строителния процес чрез подобряване на сътрудничеството между партньорите в строителството.

Reference image

Защо всички се нуждаем от BIM

Снимка на усмихнат работник на строеж с лаптоп

Защо всички се нуждаем от BIM

BIM предлага на архитектите, инженерите, изпълнителите и монтажниците великолепен инструмент и консултанти за максимално използване на времето им за работа по строежа и за спестяване на много парични средства чрез предотвратяване на грешки и на произтичащи от тях конфликти.

Строително-информационното моделиране (BIM) започва със създаването на интелигентен 3D модел, служещ като платформа, на която всички партньори в строителството споделят документи и координират работата си по време на целия жизнен цикъл на проекта.

Тъй като пасивната пожарозащита е изключително важен елемент при проектирането на безопасна и здравословна сграда, Promat предлага на архитектите и инженерите BIM обектите, от които те се нуждаят, за да вградят плана си за пожарна безопасност в BIM проекта. Този процес не само предотвратява грешки, но и предлага на собственика на сградата цялата информация, необходима за поддръжка и ремонт.

Reference image

Пожарозащита и BIM

3D план на сградата на няколко етажа

Пожарозащита и BIM

Ние вярваме, че пасивната пожарозащита трябва да бъде изцяло интегрирана в BIM проектирането на сградите. Ако списъкът на произвежданите от Promat системи и решения вече е включен от архитектите или инженерите в BIM проектирането, всички партньори в сложния строителен проект могат да имат достъп до необходимата им информация на всяка стъпка от процеса. Това позволява на изпълнителите и монтажниците да планират предварително и гарантира, че те разполагат с всички материали и инструменти, за да свършат работата бързо и ефективно. Всички партньори в строителството са информирани едновременно за всяка промяна на плановете и могат да адаптират работата си, така че да е сигурно, че проектът ще бъде предаден навреме и с най-високо качество.

Какъв е процесът при използване на BIM?

Какъв е процесът при използване на BIM?

Процесът при използване на BIM спомага за създаването на интелигентни данни, които могат да се използват по време на жизнения цикъл на сграда или инфраструктурен проект.

План

План

Осигурете информация за планирането на проекта, като комбинирате получаване на информация за реалните условия и данни от реалния свят, за да генерирате контекстни модели на съществуващата строителна и естествена среда.

Проектиране

Проектиране

По време на тази фаза се изготвят идейният проект, анализът, подробният разчет и документацията. Предварителният етап на строителството започва с използването на данните от BIM за създаване на графика и логистиката.

Изграждане

Изграждане

По време на тази фаза производството започва с използването на BIM спецификации. Професионалистите и изпълнителите се запознават с логистиката на строителството по проекта, за да се осигурят оптимално разпределяне на времето и оптимална ефективност.

Действие

Действие

BIM данните се разпространяват в операциите и поддръжката на завършени активи. BIM данните могат да се използват също така и за улесняване на пътя към рентабилно реновиране или ефективно демонтиране.

Reference image

Защо е важно BIM?

Снимка на глобус

Защо е важно BIM?

Според ООН през 2050 г. населението на света ще достигне 9,7 милиарда души. Така че в строителството трябва да се търсят по-интелигентни и по-ефективни начини за проектиране и строеж не само като начин за задоволяване на глобалното търсене, но и за да се помогне за създаване на пространства, които са по-интелигентни и по-издръжливи.

BIM дава възможност на проектантския и строителния екип не само да работят по-ефективно, но и да записват данните, с които работят по време на процеса, за да улеснят операциите и дейностите по поддръжка.

Допълнителни ресурси

Зона за експерти

Инжинер, разглеждащ чертеж

Зона за експерти

Научете от нашите технически експерти и изследователи кой е перфектният начин за създаване на решение за пасивна пожарозащита.

Обучение

Снимка от конференция

Обучение

Натрупайте опит в пожарозащитата с обучение от Promat.

Позвънете на експертите

Снимка на служители в кол център

Позвънете на експертите

Нашият екип за техническа поддръжка има отговор на всички ваши въпроси, включително и на трудните. Подложете ни на изпитание.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване